Postawy pracowników korporacji w Polsce wobec pracy hybrydowej

licenciate
dc.abstract.enThe aim of the thesis is to systematize knowledge about the characteristics and determinants of hybrid work effectiveness. As part of the research, the attitude of office workers in Poland towards this form of work was examined. The objective was achieved through a literature review and empirical research. The data were collected using the Computer-Assisted Web Interviewing (CAWI) technique, which allowed reaching a group of 116 respondents. It has been established that the remote model, rather than the hybrid one, is the form of work preferred by employees, however, their attitude towards the hybrid model is positive.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest systematyzacja wiedzy na temat cech i uwarunkowań efektywności pracy hybrydowej. W ramach badania zdecydowano się ustalić stosunek pracowników biurowych w Polsce do tej formy pracy. Cel został osiągnięty poprzez przegląd literatury oraz przeprowadzenie badań empirycznych. Do zebrania danych wykorzystano technikę CAWI, która umożliwiła dotarcie do grupy 116 respondentów. Ustalono, że to model zdalny a nie model hybrydowy jest formą pracy preferowaną przez pracowników, jednak ich stosunek do modelu hybrydowego jest pozytywny.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBudzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223 pl
dc.contributor.authorKowalczyk, Oliwiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerBudzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223 pl
dc.contributor.reviewerBugaj, Justyna - 161421 pl
dc.date.accessioned2023-07-11T21:47:56Z
dc.date.available2023-07-11T21:47:56Z
dc.date.submitted2023-07-11pl
dc.fieldofstudyzarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-165400-293581pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/315595
dc.languagepolpl
dc.subject.encorporation – work models – hybrid work – employeespl
dc.subject.plkorporacja – modele pracy – praca hybrydowa – pracownicypl
dc.titlePostawy pracowników korporacji w Polsce wobec pracy hybrydowejpl
dc.title.alternativeAttitudes of corporate employees in Poland towards hybrid workpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the thesis is to systematize knowledge about the characteristics and determinants of hybrid work effectiveness. As part of the research, the attitude of office workers in Poland towards this form of work was examined. The objective was achieved through a literature review and empirical research. The data were collected using the Computer-Assisted Web Interviewing (CAWI) technique, which allowed reaching a group of 116 respondents. It has been established that the remote model, rather than the hybrid one, is the form of work preferred by employees, however, their attitude towards the hybrid model is positive.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest systematyzacja wiedzy na temat cech i uwarunkowań efektywności pracy hybrydowej. W ramach badania zdecydowano się ustalić stosunek pracowników biurowych w Polsce do tej formy pracy. Cel został osiągnięty poprzez przegląd literatury oraz przeprowadzenie badań empirycznych. Do zebrania danych wykorzystano technikę CAWI, która umożliwiła dotarcie do grupy 116 respondentów. Ustalono, że to model zdalny a nie model hybrydowy jest formą pracy preferowaną przez pracowników, jednak ich stosunek do modelu hybrydowego jest pozytywny.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223
dc.contributor.authorpl
Kowalczyk, Oliwia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223
dc.contributor.reviewerpl
Bugaj, Justyna - 161421
dc.date.accessioned
2023-07-11T21:47:56Z
dc.date.available
2023-07-11T21:47:56Z
dc.date.submittedpl
2023-07-11
dc.fieldofstudypl
zarządzanie – firmą, personelem, międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-165400-293581
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/315595
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
corporation – work models – hybrid work – employees
dc.subject.plpl
korporacja – modele pracy – praca hybrydowa – pracownicy
dc.titlepl
Postawy pracowników korporacji w Polsce wobec pracy hybrydowej
dc.title.alternativepl
Attitudes of corporate employees in Poland towards hybrid work
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Wroclaw
6
Warsaw
3
Twardogóra
2
Zielona Góra
1

No access

No Thumbnail Available