Aspekty historii motoryzacji na Białorusi

licenciate
dc.abstract.enThis Bachelor these include one of the aspects of material culture of Belarus in the twentieth century. It concerns the development of motorization in Belarus during World War II until the first decade of the twenty-first century. In every country transport is element of the economy, without which you can not imagine it works. No less important role in economic development plays an automotive. The activities of the automotive industry on the domestic market and exports contribute to the economic progresie state. This text discusses the history of material culture on the analysis of the evolution of the automotive sector in Belarus. The first section is talking about the economy of Belarus during the post-war governments and the I Secretary Mazurow and his follower Maszerow. The second chapter is devoted to the history and development of the Belarusian automobile as an example there are four companies: BelAZ, MAZ, MoAZ, MTZ, producing various types of vehicles. This chapter also discusses the position of the automotive industry in the economy with particular emphasis on exports of machinery and vehicles involved in exports. In the third chapter the author discusses the history of motor sport, which is an essential component of the material culture of almost every nation. Text also deals with the correlation between the development of industry and daily life.pl
dc.abstract.plPraca obejmuje jeden z aspektów kultury materialnej Białorusi w XX wieku. Dotyczy rozwoju motoryzacji na Białorusi w okresie po II wojnie światowej aż po pierwsze dziesięciolecie XXI wieku. Elementem gospodarki każdego państwa jest transport, bez którego nie można sobie wyobrazić jej funkcjonowania. Nie mniej istotną rolę w rozwoju gospodarczym odgrywa motoryzacja. Działalność motoryzacji, zarówno na rynku wewnętrznym jak i eksport jej produktów ma swój udział w progresie gospodarczym państwa.W pracy omówiono historię kultury materialnej na przykładzie analizy ewolucji sektora motoryzacyjnego na Białorusi. W rozdziale pierwszym została scharakteryzowana gospodarka Białorusi w okresie powojennych rządów I Sekretarza KC KPB Mazurowa i jego następcy Maszerowa. Rozdział drugi jest poświęcony historii i rozwojowi motoryzacji białoruskiej na przykładzie czterech przedsiębiorstw: BiełAZ, Mińska Fabryka Samochodów, Mohylewski Zakład Samochodowy, Mińska Fabryka Traktorów, produkujących różnego rodzaju pojazdy. W rozdziale tym została omówiona także ówczesna pozycja motoryzacji w gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem eksportu maszyn i pojazdów oraz udział w eksporcie. W rozdziale trzecim autor omawia historię sportów motorowych, która jest nieodzownym elementem kultury materialnej niemalże każdego narodu. Praca ponadto traktuje o korelacji pomiędzy rozwojem przemysłu a życiem codziennym.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.contributor.advisorGordziejew, Jerzy - 128118 pl
dc.contributor.authorPatlewicz, Przemysławpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerMadej, Leszek - 160660 pl
dc.contributor.reviewerGordziejew, Jerzy - 128118 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T09:02:06Z
dc.date.available2020-07-24T09:02:06Z
dc.date.submitted2012-07-11pl
dc.fieldofstudyrosjoznawstwopl
dc.identifier.apddiploma-67630-115269pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181036
dc.languagepolpl
dc.subject.enMAZ, BielAZ, MoAZ, MTZ, automotivepl
dc.subject.plMAZ, BiełAZ, MoAZ, MTZ, motoryzacjapl
dc.titleAspekty historii motoryzacji na Białorusipl
dc.title.alternativeAspects of automotive history in Belarus.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This Bachelor these include one of the aspects of material culture of Belarus in the twentieth century. It concerns the development of motorization in Belarus during World War II until the first decade of the twenty-first century. In every country transport is element of the economy, without which you can not imagine it works. No less important role in economic development plays an automotive. The activities of the automotive industry on the domestic market and exports contribute to the economic progresie state. This text discusses the history of material culture on the analysis of the evolution of the automotive sector in Belarus. The first section is talking about the economy of Belarus during the post-war governments and the I Secretary Mazurow and his follower Maszerow. The second chapter is devoted to the history and development of the Belarusian automobile as an example there are four companies: BelAZ, MAZ, MoAZ, MTZ, producing various types of vehicles. This chapter also discusses the position of the automotive industry in the economy with particular emphasis on exports of machinery and vehicles involved in exports. In the third chapter the author discusses the history of motor sport, which is an essential component of the material culture of almost every nation. Text also deals with the correlation between the development of industry and daily life.
dc.abstract.plpl
Praca obejmuje jeden z aspektów kultury materialnej Białorusi w XX wieku. Dotyczy rozwoju motoryzacji na Białorusi w okresie po II wojnie światowej aż po pierwsze dziesięciolecie XXI wieku. Elementem gospodarki każdego państwa jest transport, bez którego nie można sobie wyobrazić jej funkcjonowania. Nie mniej istotną rolę w rozwoju gospodarczym odgrywa motoryzacja. Działalność motoryzacji, zarówno na rynku wewnętrznym jak i eksport jej produktów ma swój udział w progresie gospodarczym państwa.W pracy omówiono historię kultury materialnej na przykładzie analizy ewolucji sektora motoryzacyjnego na Białorusi. W rozdziale pierwszym została scharakteryzowana gospodarka Białorusi w okresie powojennych rządów I Sekretarza KC KPB Mazurowa i jego następcy Maszerowa. Rozdział drugi jest poświęcony historii i rozwojowi motoryzacji białoruskiej na przykładzie czterech przedsiębiorstw: BiełAZ, Mińska Fabryka Samochodów, Mohylewski Zakład Samochodowy, Mińska Fabryka Traktorów, produkujących różnego rodzaju pojazdy. W rozdziale tym została omówiona także ówczesna pozycja motoryzacji w gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem eksportu maszyn i pojazdów oraz udział w eksporcie. W rozdziale trzecim autor omawia historię sportów motorowych, która jest nieodzownym elementem kultury materialnej niemalże każdego narodu. Praca ponadto traktuje o korelacji pomiędzy rozwojem przemysłu a życiem codziennym.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.contributor.advisorpl
Gordziejew, Jerzy - 128118
dc.contributor.authorpl
Patlewicz, Przemysław
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Madej, Leszek - 160660
dc.contributor.reviewerpl
Gordziejew, Jerzy - 128118
dc.date.accessioned
2020-07-24T09:02:06Z
dc.date.available
2020-07-24T09:02:06Z
dc.date.submittedpl
2012-07-11
dc.fieldofstudypl
rosjoznawstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-67630-115269
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181036
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
MAZ, BielAZ, MoAZ, MTZ, automotive
dc.subject.plpl
MAZ, BiełAZ, MoAZ, MTZ, motoryzacja
dc.titlepl
Aspekty historii motoryzacji na Białorusi
dc.title.alternativepl
Aspects of automotive history in Belarus.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Dublin
2
Gdansk
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Bielsko-Biala
1
Middelaar
1

No access

No Thumbnail Available