Wpływ nadekspresji N-acetyloglukozoaminylotransferazy III na glikozylację białek w poszczególnych przedziałach komórkowych.

master
dc.abstract.enAims. The aim of this study was to establish how overexpression of N-acetylglucosaminyltransferase III in cutaneous melanoma cell lines can influence on total proteins, membrane proteins and secreted proteins glycosylation.Methods. One primary cutaneous melanoma cell line (E066) and three obtain from metastatic tumor (E076, 3S – with GnT-III overexpression and IRES – with mock of GnT-III gene) were used in this study. The samples of membrane proteins, total proteins and secreted proteins was run on electrophoresis (SDS-PAGE) and transferred onto PVDF membrane. Different sugar structures present in glycans was detected by lectins PHA-L, PHA-E, SNA, MAA, GNA, LEL, AAA and VVL.Results. Comparing primary melanoma cell line (E066) with cells derived from metastatic tumor (E076), in total ptoteins and membrane proteins, E076 contained more glycoproteins in majority cases. Membrane proteins from E066 cell line had higher number of glycosylated proteins than E076. Comparing three cell lines E076, 3S, IRES and focus on 3S, can find out that in total proteins and secreted proteins overexpression of GnT-III caused decrease number of glycoproteins. In 3S was present more amount of glycosylated membrane proteins.Conclusions. The overexpression of GnT-III cause changed the number of glycosylated proteins and intensity of lectin staining according to cell compartment. Interestingly, overexpression of GnT-III in all of the studied cared, caused enhancement binding to PHA-L lectin. This result is suprising because product of GnT-III, bisecting GlcNAc, cause decreace the β 1,6 structures due to competition between GnT-III and GnT-V, what was demonstrated in many research. To confirm this effect further studies should be performed.pl
dc.abstract.otherCelem niniejszej pracy było zbadanie wpływu nadekspresji enzymu N-acetyloglukozoaminylotransferazy III (GnT-III) w komórkach czerniaka skóry, na glikozylację białek wydzielniczych, błonowych i wszystkich białek komórkowych. Porównano także glikozylację białek w komórkach czerniaka pochodzących z miejsca pierwotnego z komórkami z miejsca przerzutu. W badaniach użyto 4 linii komórkowych: E066 (wyprowadzona z miejsca pierwotnego czerniaka), E076 (komórki pochodzące z przerzutu), 3S (komórki z miejsca przerzutującego z nadekspresją GnT-III) oraz IRES (komórki z miejsca przerzutującego bez transgenu GnT-III). W celu zidentyfikowania poszczególnych struktur cukrowych glikoprotein zastosowano metodę detekcji z następującymi lektynami: PHA-E, PHA-L, SNA, MAA, LEL, GNA, AAA i VVL. Na podstawie uzyskanych wyników dokonano charakterystyki glikanów białek pochodzących z poszczególnych frakcji komórkowych:a) porównanie linii E066 i E076:- białka wydzielane do mediów hodowlanych: spadek liczby glikoprotein w komórkach linii E076 posiadających struktury cukrowe rozpoznawane przez wszystkie lektyny z wyjątkiem PHA-L (w obu liniach ta sama liczba białek) oraz AAA (w E076 więcej białek o strukturach cukrowych rozpoznawanych przez lektynę AAA) - homogenaty komórkowe: wzrost liczby glikoprotein w komórkach E076 posiadających struktury rozpoznawane przez lektyny PHA-L, GNA, SNA i LEL, w reakcjach z pozostałymi lektynami ta sama liczba białek w obu liniach - błony komórkowe: w linii E076 wzrost liczby glikoprotein o strukturach cukrowych rozpoznawanych przez wszystkie lektyny za wyjątkiem LEL, gdzie liczba białek był wyższa w linii E066 b) porównanie linii E076, IRES i 3S:- białka z pochodzące z mediów hodowlanych: wzrost liczby glikoprotein posiadających struktury β1,6 rozgałęzione w komórkach 3S, porównując z innymi strukturami cukrowymi obecnymi w E076 i IRES w linii 3S tendencja do spadku liczby białek o określonych strukturach cukrowych- homogenaty komórkowe: wzrost liczby glikoprotein posiadających struktury β1,6 rozgałęzione w komórkach 3S, w porównaniu z E076 i IRES w reakcji z pozostałymi lektynami tendencja do spadku liczby białek w 3S lub ich liczba taka sama jak w E076 i IRES - błony komórkowe: wzrost liczby glikoprotein posiadających struktury β1,6 rozgałęzione w komórkach 3S, tendencja do wzrostu liczby białek z określonymi strukturami cukrowymi w 3S lub ich utrzymywanie na tym samym poziomie w porównaniu z E076 i IRES. Uzyskane wyniki pozwalają przypuszczać, w przypadku porównania linii E066 i E076, że w komórkach przerzutujących dochodzi do wzrostu liczby glikoprotein obecnych w mediach hodowlanych i wszystkich białkach komórkowych (homogenaty). Przy nadekspresji GnT-III występuje spadek liczby glikoprotein w mediach hodowlanych i w niektórych przypadkach także i w homogenatach. Zaobserwowano ciekawe zjawisko wzrostu liczby białek posiadających β1,6 rozgałęzienia w linii z nadekspresją GnT-III.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorPrzybyło, Małgorzata - 131574 pl
dc.contributor.authorSiepietowska, Ewapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerLityńska, Anna - 130002 pl
dc.contributor.reviewerPrzybyło, Małgorzata - 131574 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T18:38:19Z
dc.date.available2020-07-14T18:38:19Z
dc.date.submitted2011-07-20pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-55291-65906pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170143
dc.subject.enN-acetylglucosaminyltransferase III, glycosylation, cutaneous melanomapl
dc.subject.otherN-acetyloglukozoaminylotransferaza III, glikozylacja, czerniak skórypl
dc.titleWpływ nadekspresji N-acetyloglukozoaminylotransferazy III na glikozylację białek w poszczególnych przedziałach komórkowych.pl
dc.title.alternativeThe influence of GnT-III overexpression on protein glycosylation in different cell compartmentspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Aims. The aim of this study was to establish how overexpression of N-acetylglucosaminyltransferase III in cutaneous melanoma cell lines can influence on total proteins, membrane proteins and secreted proteins glycosylation.Methods. One primary cutaneous melanoma cell line (E066) and three obtain from metastatic tumor (E076, 3S – with GnT-III overexpression and IRES – with mock of GnT-III gene) were used in this study. The samples of membrane proteins, total proteins and secreted proteins was run on electrophoresis (SDS-PAGE) and transferred onto PVDF membrane. Different sugar structures present in glycans was detected by lectins PHA-L, PHA-E, SNA, MAA, GNA, LEL, AAA and VVL.Results. Comparing primary melanoma cell line (E066) with cells derived from metastatic tumor (E076), in total ptoteins and membrane proteins, E076 contained more glycoproteins in majority cases. Membrane proteins from E066 cell line had higher number of glycosylated proteins than E076. Comparing three cell lines E076, 3S, IRES and focus on 3S, can find out that in total proteins and secreted proteins overexpression of GnT-III caused decrease number of glycoproteins. In 3S was present more amount of glycosylated membrane proteins.Conclusions. The overexpression of GnT-III cause changed the number of glycosylated proteins and intensity of lectin staining according to cell compartment. Interestingly, overexpression of GnT-III in all of the studied cared, caused enhancement binding to PHA-L lectin. This result is suprising because product of GnT-III, bisecting GlcNAc, cause decreace the β 1,6 structures due to competition between GnT-III and GnT-V, what was demonstrated in many research. To confirm this effect further studies should be performed.
dc.abstract.otherpl
Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu nadekspresji enzymu N-acetyloglukozoaminylotransferazy III (GnT-III) w komórkach czerniaka skóry, na glikozylację białek wydzielniczych, błonowych i wszystkich białek komórkowych. Porównano także glikozylację białek w komórkach czerniaka pochodzących z miejsca pierwotnego z komórkami z miejsca przerzutu. W badaniach użyto 4 linii komórkowych: E066 (wyprowadzona z miejsca pierwotnego czerniaka), E076 (komórki pochodzące z przerzutu), 3S (komórki z miejsca przerzutującego z nadekspresją GnT-III) oraz IRES (komórki z miejsca przerzutującego bez transgenu GnT-III). W celu zidentyfikowania poszczególnych struktur cukrowych glikoprotein zastosowano metodę detekcji z następującymi lektynami: PHA-E, PHA-L, SNA, MAA, LEL, GNA, AAA i VVL. Na podstawie uzyskanych wyników dokonano charakterystyki glikanów białek pochodzących z poszczególnych frakcji komórkowych:a) porównanie linii E066 i E076:- białka wydzielane do mediów hodowlanych: spadek liczby glikoprotein w komórkach linii E076 posiadających struktury cukrowe rozpoznawane przez wszystkie lektyny z wyjątkiem PHA-L (w obu liniach ta sama liczba białek) oraz AAA (w E076 więcej białek o strukturach cukrowych rozpoznawanych przez lektynę AAA) - homogenaty komórkowe: wzrost liczby glikoprotein w komórkach E076 posiadających struktury rozpoznawane przez lektyny PHA-L, GNA, SNA i LEL, w reakcjach z pozostałymi lektynami ta sama liczba białek w obu liniach - błony komórkowe: w linii E076 wzrost liczby glikoprotein o strukturach cukrowych rozpoznawanych przez wszystkie lektyny za wyjątkiem LEL, gdzie liczba białek był wyższa w linii E066 b) porównanie linii E076, IRES i 3S:- białka z pochodzące z mediów hodowlanych: wzrost liczby glikoprotein posiadających struktury β1,6 rozgałęzione w komórkach 3S, porównując z innymi strukturami cukrowymi obecnymi w E076 i IRES w linii 3S tendencja do spadku liczby białek o określonych strukturach cukrowych- homogenaty komórkowe: wzrost liczby glikoprotein posiadających struktury β1,6 rozgałęzione w komórkach 3S, w porównaniu z E076 i IRES w reakcji z pozostałymi lektynami tendencja do spadku liczby białek w 3S lub ich liczba taka sama jak w E076 i IRES - błony komórkowe: wzrost liczby glikoprotein posiadających struktury β1,6 rozgałęzione w komórkach 3S, tendencja do wzrostu liczby białek z określonymi strukturami cukrowymi w 3S lub ich utrzymywanie na tym samym poziomie w porównaniu z E076 i IRES. Uzyskane wyniki pozwalają przypuszczać, w przypadku porównania linii E066 i E076, że w komórkach przerzutujących dochodzi do wzrostu liczby glikoprotein obecnych w mediach hodowlanych i wszystkich białkach komórkowych (homogenaty). Przy nadekspresji GnT-III występuje spadek liczby glikoprotein w mediach hodowlanych i w niektórych przypadkach także i w homogenatach. Zaobserwowano ciekawe zjawisko wzrostu liczby białek posiadających β1,6 rozgałęzienia w linii z nadekspresją GnT-III.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Przybyło, Małgorzata - 131574
dc.contributor.authorpl
Siepietowska, Ewa
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Lityńska, Anna - 130002
dc.contributor.reviewerpl
Przybyło, Małgorzata - 131574
dc.date.accessioned
2020-07-14T18:38:19Z
dc.date.available
2020-07-14T18:38:19Z
dc.date.submittedpl
2011-07-20
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-55291-65906
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170143
dc.subject.enpl
N-acetylglucosaminyltransferase III, glycosylation, cutaneous melanoma
dc.subject.otherpl
N-acetyloglukozoaminylotransferaza III, glikozylacja, czerniak skóry
dc.titlepl
Wpływ nadekspresji N-acetyloglukozoaminylotransferazy III na glikozylację białek w poszczególnych przedziałach komórkowych.
dc.title.alternativepl
The influence of GnT-III overexpression on protein glycosylation in different cell compartments
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Dublin
2
Edmonton
2
Wroclaw
2
Lublin
1

No access

No Thumbnail Available