Przestępczość komputerowa

master
dc.abstract.enCybercrime is an increasing area of crime. There is no universal definition of computer crime. New trends in cybercrime are emerging all the time and it costs the governments a lot of many. Previously, computer crimes were committed rather by individuals or small groups. Nowadays we can observe highly complex networks bring together individuals from across the globe in real time to commit crimes on an unprecedented scale.pl
dc.abstract.plRozwój nowoczesnych technologii teleinformatycznych pociągnął za sobą powstanie nowej formy przestępstw, określanych obecnie najczęściej jako „przestępstwa komputerowe” lub „cyberprzestępstwa”. Szybki rozwój nowych form cyberprzestępczości jest przyczyną opóźnień w ustawodawstwie. Do chwili obecnej nie została wypracowana jednolita w skali międzynarodowej i w pełni wyczerpująca definicja przestępstw komputerowych. Na bazie prawa karnego materialnego przestępstwa te obejmują czyny, w których przedmiotem zamachu są systemy, dane i programy komputerowe (przestępstwa komputerowe sensu stricto) oraz czyny, w których komputer lub systemy komputerowe są tylko środkiem do popełnienia przestępstwa (przestępstwa komputerowe sensu largo). Zjawisko cyberprzestępczości stało się przedmiotem działań legislacyjnych takich wielu międzynarodowych organizacji jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, Interpol czy Rada Europy. Konwencja Rady Europy dotycząca cyberprzestępczości (ETS/STE No. 185) jest aktem prawnym, który zawiera ujednolicone definicje różnorodnych cyberprzestępstw i wyszczególnia te czyny przestępne, które powinny być przedmiotem kryminalizacji we wszystkich państwach Unii Europejskiej. W Polsce postanowienia konwencji weszły w życie 1 czerwca 2015 roku na podstawie ustawy ratyfikacyjnej. Konwencja zawiera postanowienia dotyczące bezpośrednio wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w ustawie zasadniczej zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 Konstytucji RP i dlatego wdrożenie Konwencji do polskiego porządku prawnego wymagało ratyfikacji po uprzednim udzieleniu zgody za pomocą ustawy. Obowiązujące w Polsce przepisy stanowią w dużej mierze odbicie regulacji unijnych i międzynarodowych. Materia regulowana przez Konwencję Rady Europy w polskim porządku prawnym zawarta jest w następujących aktach prawa powszechnie obowiązującego: a) Kodeksie Karnym z dnia 6 czerwca 1997 r. b) Kodeksie Postępowania Karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. c) Ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary d) Ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji e) Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych f) Ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne. Podstawowym aktem prawnym służącym walce z cyberprzestępczością jest ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz.U. nr 88,poz. 553, z późn. zm.). W polskiej ustawie karnej z 1997 roku zawarte są zarówno przepisy prawa penalizujące klasyczne cyberprzestępstwa (art. 267 §1 i 2 k.k, art. 268 §2 k.k., art. 268a k.k., art. 269 §1 i 2 k.k., art. 269 k.k., art. 269b k.k., art. 287 k.k.), jak i cyberprzestępstwa sensu largo, które również stanowią podstawę prawną dla organów ścigania do walki z szerzej pojmowaną przestępczością komputerową. Przestępstwa komputerowe zawarte są przede wszystkim w rozdziale XXXIII k.k. z 1997 r. zatytułowanym „Przestępstwa przeciwko ochronie informacji”. Zasadniczym aktem prawnym, na którym opiera się ochrona prawa autorskiego i praw pokrewnych w Polsce, które wchodzą w szeroko rozumianą przestępczość komputerową, jest ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Wspólną cechą przestępstw związanych z treścią informacji jest określony sposób działania sprawcy, polegający na szeroko rozumianym prezentowaniu lub rozpowszechnianiu w sieci informacji, która jest prawnie zakazana. Wśród tak rozumianych przestępstw na szczególną uwagę zasługują przestępstwa seksualne na szkodę małoletniego oraz przestępstwa popełniane przeciwko czci. Zasadniczym przedmiotem ochrony penalizacji przestępstw komputerowych pozostaje tradycyjna wolność i prywatność jednostek, a także dane zgromadzone w systemach, jak również same systemy i ich integralność, której naruszenie może mieć nierzadko bardzo poważne konsekwencje w skali państwa.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorĆwiąkalski, Zbigniew - 127681 pl
dc.contributor.authorMalec, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerĆwiąkalski, Zbigniew - 127681 pl
dc.contributor.reviewerZontek, Witoldpl
dc.date.accessioned2020-07-27T10:41:08Z
dc.date.available2020-07-27T10:41:08Z
dc.date.submitted2017-10-13pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-118134-143678pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223249
dc.languagepolpl
dc.subject.encybercrime, cybercrimes, computer sciencepl
dc.subject.plcyberprzestępczość, prawo karne, przestępczość komputerowa,pl
dc.titlePrzestępczość komputerowapl
dc.title.alternativeCybercrimespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Cybercrime is an increasing area of crime. There is no universal definition of computer crime. New trends in cybercrime are emerging all the time and it costs the governments a lot of many. Previously, computer crimes were committed rather by individuals or small groups. Nowadays we can observe highly complex networks bring together individuals from across the globe in real time to commit crimes on an unprecedented scale.
dc.abstract.plpl
Rozwój nowoczesnych technologii teleinformatycznych pociągnął za sobą powstanie nowej formy przestępstw, określanych obecnie najczęściej jako „przestępstwa komputerowe” lub „cyberprzestępstwa”. Szybki rozwój nowych form cyberprzestępczości jest przyczyną opóźnień w ustawodawstwie. Do chwili obecnej nie została wypracowana jednolita w skali międzynarodowej i w pełni wyczerpująca definicja przestępstw komputerowych. Na bazie prawa karnego materialnego przestępstwa te obejmują czyny, w których przedmiotem zamachu są systemy, dane i programy komputerowe (przestępstwa komputerowe sensu stricto) oraz czyny, w których komputer lub systemy komputerowe są tylko środkiem do popełnienia przestępstwa (przestępstwa komputerowe sensu largo). Zjawisko cyberprzestępczości stało się przedmiotem działań legislacyjnych takich wielu międzynarodowych organizacji jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, Interpol czy Rada Europy. Konwencja Rady Europy dotycząca cyberprzestępczości (ETS/STE No. 185) jest aktem prawnym, który zawiera ujednolicone definicje różnorodnych cyberprzestępstw i wyszczególnia te czyny przestępne, które powinny być przedmiotem kryminalizacji we wszystkich państwach Unii Europejskiej. W Polsce postanowienia konwencji weszły w życie 1 czerwca 2015 roku na podstawie ustawy ratyfikacyjnej. Konwencja zawiera postanowienia dotyczące bezpośrednio wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w ustawie zasadniczej zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 Konstytucji RP i dlatego wdrożenie Konwencji do polskiego porządku prawnego wymagało ratyfikacji po uprzednim udzieleniu zgody za pomocą ustawy. Obowiązujące w Polsce przepisy stanowią w dużej mierze odbicie regulacji unijnych i międzynarodowych. Materia regulowana przez Konwencję Rady Europy w polskim porządku prawnym zawarta jest w następujących aktach prawa powszechnie obowiązującego: a) Kodeksie Karnym z dnia 6 czerwca 1997 r. b) Kodeksie Postępowania Karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. c) Ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary d) Ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji e) Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych f) Ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne. Podstawowym aktem prawnym służącym walce z cyberprzestępczością jest ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz.U. nr 88,poz. 553, z późn. zm.). W polskiej ustawie karnej z 1997 roku zawarte są zarówno przepisy prawa penalizujące klasyczne cyberprzestępstwa (art. 267 §1 i 2 k.k, art. 268 §2 k.k., art. 268a k.k., art. 269 §1 i 2 k.k., art. 269 k.k., art. 269b k.k., art. 287 k.k.), jak i cyberprzestępstwa sensu largo, które również stanowią podstawę prawną dla organów ścigania do walki z szerzej pojmowaną przestępczością komputerową. Przestępstwa komputerowe zawarte są przede wszystkim w rozdziale XXXIII k.k. z 1997 r. zatytułowanym „Przestępstwa przeciwko ochronie informacji”. Zasadniczym aktem prawnym, na którym opiera się ochrona prawa autorskiego i praw pokrewnych w Polsce, które wchodzą w szeroko rozumianą przestępczość komputerową, jest ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Wspólną cechą przestępstw związanych z treścią informacji jest określony sposób działania sprawcy, polegający na szeroko rozumianym prezentowaniu lub rozpowszechnianiu w sieci informacji, która jest prawnie zakazana. Wśród tak rozumianych przestępstw na szczególną uwagę zasługują przestępstwa seksualne na szkodę małoletniego oraz przestępstwa popełniane przeciwko czci. Zasadniczym przedmiotem ochrony penalizacji przestępstw komputerowych pozostaje tradycyjna wolność i prywatność jednostek, a także dane zgromadzone w systemach, jak również same systemy i ich integralność, której naruszenie może mieć nierzadko bardzo poważne konsekwencje w skali państwa.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Ćwiąkalski, Zbigniew - 127681
dc.contributor.authorpl
Malec, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Ćwiąkalski, Zbigniew - 127681
dc.contributor.reviewerpl
Zontek, Witold
dc.date.accessioned
2020-07-27T10:41:08Z
dc.date.available
2020-07-27T10:41:08Z
dc.date.submittedpl
2017-10-13
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-118134-143678
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/223249
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
cybercrime, cybercrimes, computer science
dc.subject.plpl
cyberprzestępczość, prawo karne, przestępczość komputerowa,
dc.titlepl
Przestępczość komputerowa
dc.title.alternativepl
Cybercrimes
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
177
Views per month
Views per city
Warsaw
34
Rzeszów
12
Poznan
11
Krakow
8
Wroclaw
7
Katowice
6
Gdansk
5
Lublin
5
Zator
5
Ashburn
3

No access

No Thumbnail Available