Działalność wojskowych firm kontraktorskich, jako instrument zapewniania bezpieczeństwa w Afryce

master
dc.abstract.enThis master's thesis focuses on the activities of military contracting companies and their impact on the functioning of African countries. The aim of the author's work is to analyze the presence of private military companies in selected African countries and to find out whether mercenaries are a guarantor of security or maybe contribute to the destabilization of the state. The first chapter of the work describes the genesis of mercenary activity, distinguishing the areas of mercenary activity and their origin. The second chapter discusses the presence of mercenaries in selected African countries during the decolonization process. The third chapter of the master's thesis presents the details of the functioning of private military companies and their impact on the current situation of African countries. In this chapter, the author tries to answer what opportunities and threats are associated with the use of private military companies.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca magisterska skupia się na działalności wojskowych firm kontraktorskich i ich wpływie na funkcjonowanie państw afrykańskich. Celem pracy autora jest przeanalizowanie obecności prywatnych firm wojskowych w wybranych państw afrykańskich i znalezienie odpowiedzi czy najemnicy są gwarantem bezpieczeństwa lub może przyczyniają się do destabilizacji państwa. Pierwszy rozdział pracy opisuje genezę najemnictwa z wyróżnieniem terenów działalności najemników i ich pochodzenia. Rozdział drugi omawia obecność najemników w wybranych państwach afrykańskich podczas procesu dekolonizacji. Rozdział trzeci pracy magisterskiej przedstawia szczegóły funkcjonowania prywatnych firm wojskowych oraz ich wpływ na obecną sytuację afrykańskich państw. Autor w tym rozdziale stara się odpowiedzieć jakie szanse i zagrożenia wiążą się z użyciem prywatnych firm wojskowych.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKłosowicz, Robert - 128923 pl
dc.contributor.authorPaliś, Konradpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerMormul, Joannapl
dc.contributor.reviewerKłosowicz, Robert - 128923 pl
dc.date.accessioned2022-10-13T21:34:12Z
dc.date.available2022-10-13T21:34:12Z
dc.date.submitted2022-10-12pl
dc.fieldofstudybezpieczeństwo narodowepl
dc.identifier.apddiploma-153738-214866pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/301548
dc.languagepolpl
dc.subject.enAfrica, mercenaries, private military companies, decolonization, Cold War, the Wagner Group, Russiapl
dc.subject.plAfryka, najemnicy, prywatne firmy wojskowe, dekolonizacja, zimna wojna, Grupa Wagnera, Rosjapl
dc.titleDziałalność wojskowych firm kontraktorskich, jako instrument zapewniania bezpieczeństwa w Afrycepl
dc.title.alternativeThe activity of private military companies as an instrument for ensuring security in Africapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This master's thesis focuses on the activities of military contracting companies and their impact on the functioning of African countries. The aim of the author's work is to analyze the presence of private military companies in selected African countries and to find out whether mercenaries are a guarantor of security or maybe contribute to the destabilization of the state. The first chapter of the work describes the genesis of mercenary activity, distinguishing the areas of mercenary activity and their origin. The second chapter discusses the presence of mercenaries in selected African countries during the decolonization process. The third chapter of the master's thesis presents the details of the functioning of private military companies and their impact on the current situation of African countries. In this chapter, the author tries to answer what opportunities and threats are associated with the use of private military companies.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca magisterska skupia się na działalności wojskowych firm kontraktorskich i ich wpływie na funkcjonowanie państw afrykańskich. Celem pracy autora jest przeanalizowanie obecności prywatnych firm wojskowych w wybranych państw afrykańskich i znalezienie odpowiedzi czy najemnicy są gwarantem bezpieczeństwa lub może przyczyniają się do destabilizacji państwa. Pierwszy rozdział pracy opisuje genezę najemnictwa z wyróżnieniem terenów działalności najemników i ich pochodzenia. Rozdział drugi omawia obecność najemników w wybranych państwach afrykańskich podczas procesu dekolonizacji. Rozdział trzeci pracy magisterskiej przedstawia szczegóły funkcjonowania prywatnych firm wojskowych oraz ich wpływ na obecną sytuację afrykańskich państw. Autor w tym rozdziale stara się odpowiedzieć jakie szanse i zagrożenia wiążą się z użyciem prywatnych firm wojskowych.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kłosowicz, Robert - 128923
dc.contributor.authorpl
Paliś, Konrad
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Mormul, Joanna
dc.contributor.reviewerpl
Kłosowicz, Robert - 128923
dc.date.accessioned
2022-10-13T21:34:12Z
dc.date.available
2022-10-13T21:34:12Z
dc.date.submittedpl
2022-10-12
dc.fieldofstudypl
bezpieczeństwo narodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-153738-214866
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/301548
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Africa, mercenaries, private military companies, decolonization, Cold War, the Wagner Group, Russia
dc.subject.plpl
Afryka, najemnicy, prywatne firmy wojskowe, dekolonizacja, zimna wojna, Grupa Wagnera, Rosja
dc.titlepl
Działalność wojskowych firm kontraktorskich, jako instrument zapewniania bezpieczeństwa w Afryce
dc.title.alternativepl
The activity of private military companies as an instrument for ensuring security in Africa
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Brzozów
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available
Collections