Różnice kulturowe w komunikacji biznesowej

2016
book
monography
dc.abstract.enCultural differences may be an invisible barrier in intercultural business communication and understanding them is one of the most important competencies that should be developed in order to gain a competitive advantage on international markets. Communication, per se, is a key element of culture because it provides a mechanism for transmitting and interpreting information about the social reality of an individual. However, there is no reason to believe that the interpretation of information is the same everywhere. Assuming that communication is culture, and culture is communication, the study focused on the synthesis of the issues explaining the intricacies and complexities of intercultural communication in business. Due to the multiplicity of aspects in which one can see the influence of culture on business communication (e.g. business relationships or negotiations), the study focuses mainly on the issues from the perspective of marketing communication. Systematizing the knowledge of the different aspects of intercultural communication in business, the author sought to underline the need to build intercultural competencies. The book takes into account the multiplicity of research approaches and perspectives. It is based on the review of empirical research, methodological and theoretical aspects, including from the field of sociology, anthropology, psychology and intercultural linguistic analyses, important for business activities conducted on culturally-different markets. The authors, assuming that communication is culture and culture is communication, focused on the synthesis of the issues explaining the intricacies and complexities of intercultural communication in business. In the chapters of the book the following topics have been covered: the essence of communication and intercultural competencies among business representatives as a consequence of globalization, conditions of communication for culturally diverse markets, analysis of verbal and nonverbal communication in the intercultural space in order to ultimately refer to the specific area, that is, the building of the advertising message directed to customers on culturally different markets.pl
dc.abstract.plRóżnice kulturowe mogą stanowić niewidzialną barierę w międzykulturowej komunikacji biznesowej a zrozumienie ich jest jedną z ważniejszych kompetencji, które należy rozwijać, aby uzyskać przewagę konkurencyjną na rynkach międzynarodowych. Komunikacja per se, jest kluczowym elementem kultury, ponieważ zapewnia mechanizm przekazywania i interpretowania informacji dotyczących rzeczywistości społecznej jednostki. Jednak nie ma podstaw, aby sądzić, że sposób interpretacji informacji jest wszędzie taki sam. Wychodząc z założenia, że komunikacja to kultura, a kultura to komunikacja, w opracowaniu skoncentrowano się na syntezie zagadnień wyjaśniających zawiłości i złożoność komunikacji międzykulturowej w biznesie. Ze względu na wielość aspektów, w których widoczne jest oddziaływanie kultury w komunikacji biznesowej (jak relacje biznesowe czy negocjacje) w opracowaniu analizowano przede wszystkim zagadnienia z perspektywy komunikacji marketingowej. Systematyzując wiedzę dotyczącą zróżnicowanych aspektów komunikacji międzykulturowej w biznesie starano się podkreślić konieczność budowy kompetencji międzykulturowych. Książka uwzględnia wielość podejść i perspektyw naukowych, opierając się na przeglądzie wyników badań empirycznych, jak i aspektów metodologicznych i teoretycznych, między innymi z zakresu socjologii, antropologii, psychologii czy lingwistycznych analiz międzykulturowych, ważnych dla działań biznesowych realizowanych na rynkach odmiennych kulturowo. Autorzy, wychodząc z założenia, że komunikacja to kultura, a kultura to komunikacja, skoncentrowali się na syntezie zagadnień wyjaśniających zawiłości i złożoność komunikacji międzykulturowej w biznesie. W rozdziałach podjęte zostały wątki dotyczące: istoty komunikacji międzykulturowej i kompetencji międzykulturowych u przedstawicieli biznesu jako konsekwencji procesów globalizacyjnych, uwarunkowań komunikacji na zróżnicowanych kulturowo rynkach, analizy komunikacji werbalnej i niewerbalnej w przestrzeni międzykulturowej, aby ostatecznie odnieść się do szczegółowego obszaru – budowania przekazu reklamowego kierowanego do klientów na rynkach odmiennych kulturowo.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzaniapl
dc.contributor.authorBudzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223 pl
dc.contributor.authorMarcinkowski, Aleksander - 130320 pl
dc.contributor.authorMotyl-Adamczyk, Agatapl
dc.date.accessioned2016-04-28T12:39:38Z
dc.date.available2016-04-28T12:39:38Z
dc.date.issued2016pl
dc.date.openaccess36
dc.description.accesstimepo opublikowaniu
dc.description.additionalBibliogr. przy rozdz. Streszcz. ang. Strona wydawcy: https://www.wuj.plpl
dc.description.physical166, [2]pl
dc.description.publication9,3pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eisbn978-83-233-9431-0pl
dc.identifier.isbn978-83-233-4053-9pl
dc.identifier.projectROD UJ / Ppl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/24804
dc.languagepolpl
dc.participationMarcinkowski, Aleksander: 30%; Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata: 60%;pl
dc.pubinfoKraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiegopl
dc.rightsDozwolony użytek utworów chronionych*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf*
dc.share.typeotwarte repozytorium
dc.subject.enintercultural competenciespl
dc.subject.enintercultural communicationpl
dc.subject.enmarketing communicationpl
dc.subject.encultural differencespl
dc.subject.englobalizationpl
dc.subject.enadvertising on culturally diverse marketspl
dc.subject.ennon-verbal communicationpl
dc.subject.enverbal communicationpl
dc.subject.plkompetencje międzykulturowepl
dc.subject.plkomunikacja międzykulturowapl
dc.subject.plkomunikacja marketingowapl
dc.subject.plróznice kulturowepl
dc.subject.plglobalizacjapl
dc.subject.plreklama na rynkach zróżnicowanych kulturowopl
dc.subject.plkomunikacja niewerbalnapl
dc.subject.plkomunikacja werbalnapl
dc.subtypeMonographypl
dc.titleRóżnice kulturowe w komunikacji biznesowejpl
dc.title.alternativeCultural differences in business communicationpl
dc.typeBookpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Cultural differences may be an invisible barrier in intercultural business communication and understanding them is one of the most important competencies that should be developed in order to gain a competitive advantage on international markets. Communication, per se, is a key element of culture because it provides a mechanism for transmitting and interpreting information about the social reality of an individual. However, there is no reason to believe that the interpretation of information is the same everywhere. Assuming that communication is culture, and culture is communication, the study focused on the synthesis of the issues explaining the intricacies and complexities of intercultural communication in business. Due to the multiplicity of aspects in which one can see the influence of culture on business communication (e.g. business relationships or negotiations), the study focuses mainly on the issues from the perspective of marketing communication. Systematizing the knowledge of the different aspects of intercultural communication in business, the author sought to underline the need to build intercultural competencies. The book takes into account the multiplicity of research approaches and perspectives. It is based on the review of empirical research, methodological and theoretical aspects, including from the field of sociology, anthropology, psychology and intercultural linguistic analyses, important for business activities conducted on culturally-different markets. The authors, assuming that communication is culture and culture is communication, focused on the synthesis of the issues explaining the intricacies and complexities of intercultural communication in business. In the chapters of the book the following topics have been covered: the essence of communication and intercultural competencies among business representatives as a consequence of globalization, conditions of communication for culturally diverse markets, analysis of verbal and nonverbal communication in the intercultural space in order to ultimately refer to the specific area, that is, the building of the advertising message directed to customers on culturally different markets.
dc.abstract.plpl
Różnice kulturowe mogą stanowić niewidzialną barierę w międzykulturowej komunikacji biznesowej a zrozumienie ich jest jedną z ważniejszych kompetencji, które należy rozwijać, aby uzyskać przewagę konkurencyjną na rynkach międzynarodowych. Komunikacja per se, jest kluczowym elementem kultury, ponieważ zapewnia mechanizm przekazywania i interpretowania informacji dotyczących rzeczywistości społecznej jednostki. Jednak nie ma podstaw, aby sądzić, że sposób interpretacji informacji jest wszędzie taki sam. Wychodząc z założenia, że komunikacja to kultura, a kultura to komunikacja, w opracowaniu skoncentrowano się na syntezie zagadnień wyjaśniających zawiłości i złożoność komunikacji międzykulturowej w biznesie. Ze względu na wielość aspektów, w których widoczne jest oddziaływanie kultury w komunikacji biznesowej (jak relacje biznesowe czy negocjacje) w opracowaniu analizowano przede wszystkim zagadnienia z perspektywy komunikacji marketingowej. Systematyzując wiedzę dotyczącą zróżnicowanych aspektów komunikacji międzykulturowej w biznesie starano się podkreślić konieczność budowy kompetencji międzykulturowych. Książka uwzględnia wielość podejść i perspektyw naukowych, opierając się na przeglądzie wyników badań empirycznych, jak i aspektów metodologicznych i teoretycznych, między innymi z zakresu socjologii, antropologii, psychologii czy lingwistycznych analiz międzykulturowych, ważnych dla działań biznesowych realizowanych na rynkach odmiennych kulturowo. Autorzy, wychodząc z założenia, że komunikacja to kultura, a kultura to komunikacja, skoncentrowali się na syntezie zagadnień wyjaśniających zawiłości i złożoność komunikacji międzykulturowej w biznesie. W rozdziałach podjęte zostały wątki dotyczące: istoty komunikacji międzykulturowej i kompetencji międzykulturowych u przedstawicieli biznesu jako konsekwencji procesów globalizacyjnych, uwarunkowań komunikacji na zróżnicowanych kulturowo rynkach, analizy komunikacji werbalnej i niewerbalnej w przestrzeni międzykulturowej, aby ostatecznie odnieść się do szczegółowego obszaru – budowania przekazu reklamowego kierowanego do klientów na rynkach odmiennych kulturowo.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
dc.contributor.authorpl
Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata - 174223
dc.contributor.authorpl
Marcinkowski, Aleksander - 130320
dc.contributor.authorpl
Motyl-Adamczyk, Agata
dc.date.accessioned
2016-04-28T12:39:38Z
dc.date.available
2016-04-28T12:39:38Z
dc.date.issuedpl
2016
dc.date.openaccess
36
dc.description.accesstime
po opublikowaniu
dc.description.additionalpl
Bibliogr. przy rozdz. Streszcz. ang. Strona wydawcy: https://www.wuj.pl
dc.description.physicalpl
166, [2]
dc.description.publicationpl
9,3
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eisbnpl
978-83-233-9431-0
dc.identifier.isbnpl
978-83-233-4053-9
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / P
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/24804
dc.languagepl
pol
dc.participationpl
Marcinkowski, Aleksander: 30%; Budzanowska-Drzewiecka, Małgorzata: 60%;
dc.pubinfopl
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
dc.rights*
Dozwolony użytek utworów chronionych
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf
dc.share.type
otwarte repozytorium
dc.subject.enpl
intercultural competencies
dc.subject.enpl
intercultural communication
dc.subject.enpl
marketing communication
dc.subject.enpl
cultural differences
dc.subject.enpl
globalization
dc.subject.enpl
advertising on culturally diverse markets
dc.subject.enpl
non-verbal communication
dc.subject.enpl
verbal communication
dc.subject.plpl
kompetencje międzykulturowe
dc.subject.plpl
komunikacja międzykulturowa
dc.subject.plpl
komunikacja marketingowa
dc.subject.plpl
róznice kulturowe
dc.subject.plpl
globalizacja
dc.subject.plpl
reklama na rynkach zróżnicowanych kulturowo
dc.subject.plpl
komunikacja niewerbalna
dc.subject.plpl
komunikacja werbalna
dc.subtypepl
Monography
dc.titlepl
Różnice kulturowe w komunikacji biznesowej
dc.title.alternativepl
Cultural differences in business communication
dc.typepl
Book
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
195
Views per month
Views per city
Warsaw
39
Krakow
16
Poznan
11
Lublin
8
Tychy
7
Lodz
6
Rzeszów
6
Wroclaw
6
Hanoi
5
Tenczynek
5
Downloads
budzanowska-drzewiecka_marcinkowski_motyl-adamczyk_roznice_kulturowe_w_komunikacji_biznesowej_2016.odt
436
budzanowska-drzewiecka_marcinkowski_motyl-adamczyk_roznice_kulturowe_w_komunikacji_biznesowej_2016.pdf
303
budzanowska-drzewiecka_marcinkowski_motyl-adamczyk_roznice_kulturowe_w_komunikacji_biznesowej_2016.odt
3