Badanie oglądaniem

2023
journal article
other documents
dc.affiliationWydział Lekarski : Klinika Otolaryngologiipl
dc.cm.date2023-07-12T07:24:20Z
dc.cm.id112574pl
dc.cm.idOmegaUJCM715e781d11584328ba2bbe2dae59e9a6pl
dc.contributor.authorSkładzień, Jacek - 133403 pl
dc.date.accession2023-07-05pl
dc.date.accessioned2023-07-12T07:24:20Z
dc.date.available2023-07-12T07:24:20Z
dc.date.issued2023pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionallist do redakcjipl
dc.description.additionalNieaktywne DOI: 10.4467/18982026SZL.23.008.17922pl
dc.description.number1pl
dc.description.physical93-97pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume38pl
dc.identifier.doi10.4467/18982026SZL.23.008.17922pl
dc.identifier.eissn1898-2026pl
dc.identifier.issn1234-7175pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/315876
dc.identifier.weblinkhttps://www.ejournals.eu/SL/First-View/1-2023/art/23688/pl
dc.languagepolpl
dc.pbn.affiliationDziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu : nauki medyczne
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licenceCC-BY
dc.rights.uri*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subtypeOtherDocumentspl
dc.titleBadanie oglądaniempl
dc.title.alternativeExamination by viewingpl
dc.title.journalSztuka Leczeniapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski : Klinika Otolaryngologii
dc.cm.date
2023-07-12T07:24:20Z
dc.cm.idpl
112574
dc.cm.idOmegapl
UJCM715e781d11584328ba2bbe2dae59e9a6
dc.contributor.authorpl
Składzień, Jacek - 133403
dc.date.accessionpl
2023-07-05
dc.date.accessioned
2023-07-12T07:24:20Z
dc.date.available
2023-07-12T07:24:20Z
dc.date.issuedpl
2023
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
list do redakcji
dc.description.additionalpl
Nieaktywne DOI: 10.4467/18982026SZL.23.008.17922
dc.description.numberpl
1
dc.description.physicalpl
93-97
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
38
dc.identifier.doipl
10.4467/18982026SZL.23.008.17922
dc.identifier.eissnpl
1898-2026
dc.identifier.issnpl
1234-7175
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/315876
dc.identifier.weblinkpl
https://www.ejournals.eu/SL/First-View/1-2023/art/23688/
dc.languagepl
pol
dc.pbn.affiliation
Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu : nauki medyczne
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
CC-BY
dc.rights.uri*
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subtypepl
OtherDocuments
dc.titlepl
Badanie oglądaniem
dc.title.alternativepl
Examination by viewing
dc.title.journalpl
Sztuka Leczenia
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Ashburn
2

No access

No Thumbnail Available