Oświadczenie woli wyznaniowej osoby prawnej

2019
book
monography
dc.abstract.enThe book presents analysis of the prerequisites for acting on the behalf of denominational legal persons. In the first two chapters it describes possibility and methods of reflecting self-understanding of the religious community and its internal law in the legal structure of denominational legal entity regulated by the state private law (in selected European countries and in Poland in the years 1918-1989). Third chapter concerns theories of denominational legal entity and representing it. Last four chapters presents analysis of prerequisites for valid acting on the behalf of denominational legal entity in modern Polish civil law.pl
dc.abstract.plPublikacja zawiera analizę przesłanek niewadliwej reprezentacji współczesnych wyznaniowych osób prawnych, a także problematu ograniczeń reprezentacji w ujęciu historycznym (okres międzywojenny, PRL) i prawno-porównawczym (Republika Austrii, Republika Federalna Niemiec, Królestwo Hiszpanii, Republika Włoch, Republika Francuska). W siedmiu rozdziałach merytorycznych, poprzedzonych wprowadzeniem, omówiono kolejno możliwość uzależnienia skutków oświadczeń woli osób prawnych stanowiących formę funkcjonowania wspólnot religijnych od zgodności z prawem własnym w wybranych państwach Unii Europejskiej, regulacje obowiązujące od chwili odzyskania niepodległości w zakresie ograniczeń umocowania wyznaniowych osób prawnych, teorię działania wyznaniowych osób prawnych we współczesnym prawie polskim oraz (w czterech ostatnich rozdziałach) poszczególne przesłanki skutecznego złożenia oświadczenia woli we współczesnym polskim prawie cywilnym.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracji : Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowegopl
dc.contributor.authorStrzała, Marek - 126927 pl
dc.date.accessioned2020-05-06T10:18:59Z
dc.date.available2020-05-06T10:18:59Z
dc.date.issued2019pl
dc.date.openaccess12
dc.description.accesstimepo opublikowaniu
dc.description.additionalBibliogr. s. 729-763pl
dc.description.physical774pl
dc.description.publication57pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eisbn978-83-8138-184-0pl
dc.identifier.isbn978-83-8138-105-5pl
dc.identifier.projectROD UJ / OSpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/155428
dc.languagepolpl
dc.participationStrzała, Marek: 100%;pl
dc.pubinfoKraków : Księgarnia Akademickapl
dc.publisher.ministerialKsięgarnia Akademickapl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte repozytorium
dc.subject.enlegal entitypl
dc.subject.enlegal personpl
dc.subject.enstatementpl
dc.subject.enacting on the behalfpl
dc.subject.enchurchpl
dc.subject.enreligious communitypl
dc.subject.enalienationpl
dc.subject.enbody of the legal entitypl
dc.subject.plosoba prawnapl
dc.subject.ploświadczenie wolipl
dc.subject.plkościółpl
dc.subject.plzwiązek wyznaniowypl
dc.subject.plwyznaniowa osoba prawnapl
dc.subject.plkościelna osoba prawnapl
dc.subject.plalienacjapl
dc.subject.plorgan osoby prawnejpl
dc.subtypeMonographypl
dc.titleOświadczenie woli wyznaniowej osoby prawnejpl
dc.title.alternativeActing on behalf of denominational legal entitypl
dc.typeBookpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The book presents analysis of the prerequisites for acting on the behalf of denominational legal persons. In the first two chapters it describes possibility and methods of reflecting self-understanding of the religious community and its internal law in the legal structure of denominational legal entity regulated by the state private law (in selected European countries and in Poland in the years 1918-1989). Third chapter concerns theories of denominational legal entity and representing it. Last four chapters presents analysis of prerequisites for valid acting on the behalf of denominational legal entity in modern Polish civil law.
dc.abstract.plpl
Publikacja zawiera analizę przesłanek niewadliwej reprezentacji współczesnych wyznaniowych osób prawnych, a także problematu ograniczeń reprezentacji w ujęciu historycznym (okres międzywojenny, PRL) i prawno-porównawczym (Republika Austrii, Republika Federalna Niemiec, Królestwo Hiszpanii, Republika Włoch, Republika Francuska). W siedmiu rozdziałach merytorycznych, poprzedzonych wprowadzeniem, omówiono kolejno możliwość uzależnienia skutków oświadczeń woli osób prawnych stanowiących formę funkcjonowania wspólnot religijnych od zgodności z prawem własnym w wybranych państwach Unii Europejskiej, regulacje obowiązujące od chwili odzyskania niepodległości w zakresie ograniczeń umocowania wyznaniowych osób prawnych, teorię działania wyznaniowych osób prawnych we współczesnym prawie polskim oraz (w czterech ostatnich rozdziałach) poszczególne przesłanki skutecznego złożenia oświadczenia woli we współczesnym polskim prawie cywilnym.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji : Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego
dc.contributor.authorpl
Strzała, Marek - 126927
dc.date.accessioned
2020-05-06T10:18:59Z
dc.date.available
2020-05-06T10:18:59Z
dc.date.issuedpl
2019
dc.date.openaccess
12
dc.description.accesstime
po opublikowaniu
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 729-763
dc.description.physicalpl
774
dc.description.publicationpl
57
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eisbnpl
978-83-8138-184-0
dc.identifier.isbnpl
978-83-8138-105-5
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OS
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/155428
dc.languagepl
pol
dc.participationpl
Strzała, Marek: 100%;
dc.pubinfopl
Kraków : Księgarnia Akademicka
dc.publisher.ministerialpl
Księgarnia Akademicka
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte repozytorium
dc.subject.enpl
legal entity
dc.subject.enpl
legal person
dc.subject.enpl
statement
dc.subject.enpl
acting on the behalf
dc.subject.enpl
church
dc.subject.enpl
religious community
dc.subject.enpl
alienation
dc.subject.enpl
body of the legal entity
dc.subject.plpl
osoba prawna
dc.subject.plpl
oświadczenie woli
dc.subject.plpl
kościół
dc.subject.plpl
związek wyznaniowy
dc.subject.plpl
wyznaniowa osoba prawna
dc.subject.plpl
kościelna osoba prawna
dc.subject.plpl
alienacja
dc.subject.plpl
organ osoby prawnej
dc.subtypepl
Monography
dc.titlepl
Oświadczenie woli wyznaniowej osoby prawnej
dc.title.alternativepl
Acting on behalf of denominational legal entity
dc.typepl
Book
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
47
Views per month
Views per city
Krakow
19
Ashburn
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Jedlicze
1
Lappeenranta
1
Lodz
1
Rdziostow
1
Rzeszów
1
Downloads
starzala_oswiadczenie_woli_wyznaniowej_osoby_prawnej_2019.pdf
20