Ochrona kobiet w prawie rzymskim a współcześnie

master
dc.abstract.enThe subject of this master thesis is the issue of protection of women's rights in Roman times and in selected modern legal orders. The first chapter focuses on the position of women in Roman times, their position in society and law, as well as the beginning of their legal independence. Then, the regulations of the European Union, Poland and the People's Republic of China on the protection of women's rights were presented, including the views of the doctrine. The master thesis focuses mainly on the protection of women's rights on the labor market and in politics, it presents also the implementation of the law in practice. In the end, the similarities between the situation of women in Roman times and today are indicated, highlighting the challenges that women, employers and legislators face in terms of gender equality.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy magisterskiej przedstawiono problematykę ochrony praw kobiet w czasach rzymskich oraz w wybranych współczesnych porządkach prawnych. W pierwszym rozdziale skupiono się na pozycji kobiet w czasach rzymskich, ich pozycji w społeczeństwie i w prawie, a także początkach ich prawnej samodzielności. Następnie omówiono regulacje Unii Europejskiej, Polski i Chińskiej Republiki Ludowej dotyczące ochrony praw kobiet, z uwzględnieniem poglądów doktryny. W pracy skupiono się głównie na ochronie praw kobiet na rynku pracy i w polityce oraz przedstawiono realizację przepisów prawa w praktyce. W zakończeniu wskazane zostały podobieństwa sytuacji kobiet w czasach rzymskich oraz współcześnie, podkreślając wyzwania, które stoją przed kobietami, pracodawcami i prawodawcami w kwestii równouprawnienia płci.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorLongchamps de Berier, Franciszek - 160658 pl
dc.contributor.authorUmerle, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerLongchamps de Berier, Franciszek - 160658 pl
dc.contributor.reviewerWyrwińska, Karolina - 141992 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T01:54:06Z
dc.date.available2020-07-28T01:54:06Z
dc.date.submitted2019-06-27pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-134678-193868pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236870
dc.languagepolpl
dc.subject.enRoman law, European Union law, Poland, China, protection of women's rights, equality, gender equality, woman in lawpl
dc.subject.plprawo rzymskie, prawo Unii Europejskiej, Polska, Chiny, ochrona praw kobiet, równouprawnienie, równość płci, kobieta w prawiepl
dc.titleOchrona kobiet w prawie rzymskim a współcześniepl
dc.title.alternativeProtection of women in Roman law and todaypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this master thesis is the issue of protection of women's rights in Roman times and in selected modern legal orders. The first chapter focuses on the position of women in Roman times, their position in society and law, as well as the beginning of their legal independence. Then, the regulations of the European Union, Poland and the People's Republic of China on the protection of women's rights were presented, including the views of the doctrine. The master thesis focuses mainly on the protection of women's rights on the labor market and in politics, it presents also the implementation of the law in practice. In the end, the similarities between the situation of women in Roman times and today are indicated, highlighting the challenges that women, employers and legislators face in terms of gender equality.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy magisterskiej przedstawiono problematykę ochrony praw kobiet w czasach rzymskich oraz w wybranych współczesnych porządkach prawnych. W pierwszym rozdziale skupiono się na pozycji kobiet w czasach rzymskich, ich pozycji w społeczeństwie i w prawie, a także początkach ich prawnej samodzielności. Następnie omówiono regulacje Unii Europejskiej, Polski i Chińskiej Republiki Ludowej dotyczące ochrony praw kobiet, z uwzględnieniem poglądów doktryny. W pracy skupiono się głównie na ochronie praw kobiet na rynku pracy i w polityce oraz przedstawiono realizację przepisów prawa w praktyce. W zakończeniu wskazane zostały podobieństwa sytuacji kobiet w czasach rzymskich oraz współcześnie, podkreślając wyzwania, które stoją przed kobietami, pracodawcami i prawodawcami w kwestii równouprawnienia płci.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Longchamps de Berier, Franciszek - 160658
dc.contributor.authorpl
Umerle, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Longchamps de Berier, Franciszek - 160658
dc.contributor.reviewerpl
Wyrwińska, Karolina - 141992
dc.date.accessioned
2020-07-28T01:54:06Z
dc.date.available
2020-07-28T01:54:06Z
dc.date.submittedpl
2019-06-27
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-134678-193868
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236870
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Roman law, European Union law, Poland, China, protection of women's rights, equality, gender equality, woman in law
dc.subject.plpl
prawo rzymskie, prawo Unii Europejskiej, Polska, Chiny, ochrona praw kobiet, równouprawnienie, równość płci, kobieta w prawie
dc.titlepl
Ochrona kobiet w prawie rzymskim a współcześnie
dc.title.alternativepl
Protection of women in Roman law and today
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
57
Views per month
Views per city
Krakow
12
Warsaw
11
Koniecpol
4
Poznan
4
Gdansk
3
Lodz
2
Miedzybrodzie Zywieckie
2
Wroclaw
2
Bobrowniki Male
1
Busko-Zdrój
1

No access

No Thumbnail Available