Блискозначне именице "основа" и "темељ" и методе њихове семантичке диференцијације

2019
journal article
article
dc.abstract.enThe ability of individual lexemes to appear in different contexts, providing variable semantic realization, is often a result of their insufficiently specified semantics, and for this reason they are called semantic underspecified lexemes. Given the fact that the meaning of underspecified lexemes is determined based on the immediate environment in which they appear, collocations are a worthy minimal context to explore their meaning. In this paper we will examine the examples of collocations with lexemes osnova and temelj, in order to determine their meaning, the degree of matching of their semantics and a conceptualization of terms denoted by these nouns. Before proceeding to the study, we will present the results of earlier research on this topic – research of Milka Ivić on semantic underspecification of lexeme thing and the research of Rajna Dragićević of lexeme osnova. Unlike the Rajna Dragićević who examined semantic underspecification of lexeme osnova using a conceptual analysis, in this research we will primarily use collocation method, which is developed in Serbian linguistics by Boris Hlebec. A basic hypothesis is that the results of the use of these methods will coincide to a large extent, and that is an assumption which R. Dragićević states in her study. Corpus research represent collocation with lexemes osnova and temelj, registered in the Corpus of Contemporary Serbian language made at the Faculty of Mathematics in Belgrade.pl
dc.abstract.otherСпособност појединих лексема да се појаве у различитим контекстима, остварујући варијабилне значењске реализације, често је последица њихове недовољно спецификоване семантике, због чега се и називају значењски подспецификованим лексемама. С обзиром на то да се значење подспецификованих лексема одређује на основу непосредног окружења у којем се појављују, колокације представљају захвалан минималан контекст за истраживање њиховог значења. У овом раду ће се испитивати примери колокација са лексемама основа и темељ, с циљем да се утврде њихова значења, степен поклапања семантике, те концептуализација појмова означених овим именицама. Пре него што се приступи истраживању, представиће се резултати ранијих истраживања у вези с овом темом – истраживања Милке Ивић о значењској подспецификованости на примеру лексеме ствар и Рајне Драгићевић на примеру лексеме основа. За разлику од Рајне Драгићевић, која је значењску подспецификованост лексеме основа испитивала помоћу концептуалне анализе, за потребе овог истраживања користиће се, пре свега, колокацијска метода коју је у српској лингвистици развио Борис Хлебец. Основна је хипотеза да ће се резултати испитивања применом ових метода у великој мери подударити, што је претпоставка коју наводи и Р. Драгићевић у свом истраживању. Корпус за истраживање представљају колокације са лексемама основа и темељ, регистроване у Корпусу савременог српског језика израђеном на Математичком факултету у Београду.pl
dc.affiliationWydział Filologiczny : Instytut Filologii Słowiańskiejpl
dc.contributor.authorPerišić, Jelena - 394792 pl
dc.date.accessioned2020-10-02T08:48:40Z
dc.date.available2020-10-02T08:48:40Z
dc.date.issued2019pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalAutorka podpisana: Јелена Перишићpl
dc.description.number50pl
dc.description.physical85-108pl
dc.description.publication1,5pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doi10.19090/ppj.2019.50.85-108pl
dc.identifier.eissn2334-7457pl
dc.identifier.issn0555-1137pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/247100
dc.languagesrppl
dc.language.containersrppl
dc.participationPerišić, Jelena: 100%;pl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.encollocationspl
dc.subject.enosnovapl
dc.subject.entemeljpl
dc.subject.ensemantic underspecificationpl
dc.subject.ensynonymspl
dc.subject.ensemanticspl
dc.subject.otherколокацијеpl
dc.subject.otherосноваpl
dc.subject.otherтемељpl
dc.subject.otherзначењска подспецификованостpl
dc.subject.otherблискозначностpl
dc.subject.otherсемантикаpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleБлискозначне именице "основа" и "темељ" и методе њихове семантичке диференцијацијеpl
dc.title.alternativeBliskoznačne imenice "osnova" i "temel̂" i metode n̂ihove semantičke diferencijacijepl
dc.title.alternativeNear-synonyms "osnova" and "temelj" and methods of their semantic differentiationpl
dc.title.journalПрилози Проучавању Jезика = Prilozi Proučavan̂u Jezikapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The ability of individual lexemes to appear in different contexts, providing variable semantic realization, is often a result of their insufficiently specified semantics, and for this reason they are called semantic underspecified lexemes. Given the fact that the meaning of underspecified lexemes is determined based on the immediate environment in which they appear, collocations are a worthy minimal context to explore their meaning. In this paper we will examine the examples of collocations with lexemes osnova and temelj, in order to determine their meaning, the degree of matching of their semantics and a conceptualization of terms denoted by these nouns. Before proceeding to the study, we will present the results of earlier research on this topic – research of Milka Ivić on semantic underspecification of lexeme thing and the research of Rajna Dragićević of lexeme osnova. Unlike the Rajna Dragićević who examined semantic underspecification of lexeme osnova using a conceptual analysis, in this research we will primarily use collocation method, which is developed in Serbian linguistics by Boris Hlebec. A basic hypothesis is that the results of the use of these methods will coincide to a large extent, and that is an assumption which R. Dragićević states in her study. Corpus research represent collocation with lexemes osnova and temelj, registered in the Corpus of Contemporary Serbian language made at the Faculty of Mathematics in Belgrade.
dc.abstract.otherpl
Способност појединих лексема да се појаве у различитим контекстима, остварујући варијабилне значењске реализације, често је последица њихове недовољно спецификоване семантике, због чега се и називају значењски подспецификованим лексемама. С обзиром на то да се значење подспецификованих лексема одређује на основу непосредног окружења у којем се појављују, колокације представљају захвалан минималан контекст за истраживање њиховог значења. У овом раду ће се испитивати примери колокација са лексемама основа и темељ, с циљем да се утврде њихова значења, степен поклапања семантике, те концептуализација појмова означених овим именицама. Пре него што се приступи истраживању, представиће се резултати ранијих истраживања у вези с овом темом – истраживања Милке Ивић о значењској подспецификованости на примеру лексеме ствар и Рајне Драгићевић на примеру лексеме основа. За разлику од Рајне Драгићевић, која је значењску подспецификованост лексеме основа испитивала помоћу концептуалне анализе, за потребе овог истраживања користиће се, пре свега, колокацијска метода коју је у српској лингвистици развио Борис Хлебец. Основна је хипотеза да ће се резултати испитивања применом ових метода у великој мери подударити, што је претпоставка коју наводи и Р. Драгићевић у свом истраживању. Корпус за истраживање представљају колокације са лексемама основа и темељ, регистроване у Корпусу савременог српског језика израђеном на Математичком факултету у Београду.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Słowiańskiej
dc.contributor.authorpl
Perišić, Jelena - 394792
dc.date.accessioned
2020-10-02T08:48:40Z
dc.date.available
2020-10-02T08:48:40Z
dc.date.issuedpl
2019
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Autorka podpisana: Јелена Перишић
dc.description.numberpl
50
dc.description.physicalpl
85-108
dc.description.publicationpl
1,5
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doipl
10.19090/ppj.2019.50.85-108
dc.identifier.eissnpl
2334-7457
dc.identifier.issnpl
0555-1137
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/247100
dc.languagepl
srp
dc.language.containerpl
srp
dc.participationpl
Perišić, Jelena: 100%;
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
collocations
dc.subject.enpl
osnova
dc.subject.enpl
temelj
dc.subject.enpl
semantic underspecification
dc.subject.enpl
synonyms
dc.subject.enpl
semantics
dc.subject.otherpl
колокације
dc.subject.otherpl
основа
dc.subject.otherpl
темељ
dc.subject.otherpl
значењска подспецификованост
dc.subject.otherpl
блискозначност
dc.subject.otherpl
семантика
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Блискозначне именице "основа" и "темељ" и методе њихове семантичке диференцијације
dc.title.alternativepl
Bliskoznačne imenice "osnova" i "temel̂" i metode n̂ihove semantičke diferencijacije
dc.title.alternativepl
Near-synonyms "osnova" and "temelj" and methods of their semantic differentiation
dc.title.journalpl
Прилози Проучавању Jезика = Prilozi Proučavan̂u Jezika
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
38
Views per month
Views per city
Dublin
11
Ashburn
3
Belgrade
2
Krakow
2
Wroclaw
2
Kyiv
1
Lappeenranta
1
Lomé
1
Sofia
1
Warsaw
1
Downloads
perisic_bliskoznacne_imenice_osnova_i_temel_2019.pdf
1