Ocena agresywnych zachowań kobiet i mężczyzn w sporcie; rola płci osoby oceniającej.

master
dc.abstract.enIssues of woman participating in sport for a hundreds of years was a matter arousing emotions. It was connected with belief that sport is typically for men. This may couse another perception of behaviour, depending on whether performs it woman or man. In this study is raised the issue of differences in assessment of aggressive behaviour in sports depending on sportsman gender, but also the gender of the person who assesses, involvment in physical activity and level of physical aggression. In research tested 127 persons, aged 15 to 70, woman and man, with different level of education and living in different places in Poland.Tested persons assessed the description of aggressive behaviour in sport situation of woman or man. Used tools were scale to assess the acceptance of behaviour, chosed questions from Sport Behaviour Inventory of Conroy and coworkers, authorial adjectives scale. The level of physical aggresion was estimated from the scale physical aggression from Buss and Perry Aggression Questionnaire.Statistical analysis of the results showed that the assessment of aggressive behaviour did not differ significantly depending on gender of the sportsman. Differences was not also observed for assessment according to gender of the athlete and gender of tested person. On assessment of aggressive behaviour affected gender of the tested person and level of physical aggression. Did not succeded to clearly explore whether involvment in physical activity affects the assessment of aggressive behaviour.pl
dc.abstract.plProblematyka uczestnictwa kobiet w sporcie przez wiele stuleci była kwestią budzącą emocje. Wiązało się z nią przekonanie, że sport jest typowo męski. Wynikać z tego może inne postrzeganie takich samych zachowań ze względu na to, czy wykonuje je kobieta, czy mężczyzna. Poniższa praca porusza zagadnienie różnic w ocenie zachowań agresywnych w sporcie w zależności od płci sportowca, ale także od płci oceniającego, jego zaangażowania w aktywność fizyczną i poziomu agresji fizycznej. W badaniu wzięło udział 127 osób, w wieku od 15 do 70 lat, kobiety i mężczyźni, o różnym poziomie wykształcenia i mieszkające w różnych miejscowościach w Polsce.Osoby badane oceniały opis zachowania agresywnego w sytuacji sportowej kobiety lub mężczyzny. Wykorzystanymi narzędziami były skala służąca do oceny jak bardzo badany uznaje przedstawione zachowanie za dopuszczalne, wybrane pytania z Inwentarza zachowań w sporcie Conroy’a i współpracowników oraz utworzona na potrzeby badania skala przymiotnikowa. Do ustalenia poziomu agresji fizycznej wykorzystano pytania ze skali agresja fizyczna Kwestionariusza agresji Bussa i Perry’ego. Analiza statystyczna uzyskanych wyników wykazały, że ocena zachowania agresywnego nie różniła się istotnie w zależności od płci sportowca. Różnice nie zostały także zaobserwowane dla oceny w zależności od płci sportowca i płci badanego. Na ocenę zachowania agresywnego wpływały płeć osoby badanej, a także poziom agresji fizycznej. Nie udało się jednoznacznie ustalić czy zaangażowanie w aktywność fizyczną wpływa na ocenę zachowania agresywnego.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMaciuszek, Józef - 130159 pl
dc.contributor.authorRydzik, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerMaciuszek, Józef - 130159 pl
dc.contributor.reviewerPolak, Mateuszpl
dc.date.accessioned2022-09-22T21:36:44Z
dc.date.available2022-09-22T21:36:44Z
dc.date.submitted2022-09-21pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-157847-246151pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/299997
dc.languagepolpl
dc.subject.ensport, aggression, gender differences, aggression in sport, gender stereotypespl
dc.subject.plsport, agresja, różnice międzypłciowe, agresja w sporcie, stereotypy płciowepl
dc.titleOcena agresywnych zachowań kobiet i mężczyzn w sporcie; rola płci osoby oceniającej.pl
dc.title.alternativeAssessment of aggresive behaviour depending on gender of athlete, gender of assesing person, involvment in physical activity and level of physical aggressionpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Issues of woman participating in sport for a hundreds of years was a matter arousing emotions. It was connected with belief that sport is typically for men. This may couse another perception of behaviour, depending on whether performs it woman or man. In this study is raised the issue of differences in assessment of aggressive behaviour in sports depending on sportsman gender, but also the gender of the person who assesses, involvment in physical activity and level of physical aggression. In research tested 127 persons, aged 15 to 70, woman and man, with different level of education and living in different places in Poland.Tested persons assessed the description of aggressive behaviour in sport situation of woman or man. Used tools were scale to assess the acceptance of behaviour, chosed questions from Sport Behaviour Inventory of Conroy and coworkers, authorial adjectives scale. The level of physical aggresion was estimated from the scale physical aggression from Buss and Perry Aggression Questionnaire.Statistical analysis of the results showed that the assessment of aggressive behaviour did not differ significantly depending on gender of the sportsman. Differences was not also observed for assessment according to gender of the athlete and gender of tested person. On assessment of aggressive behaviour affected gender of the tested person and level of physical aggression. Did not succeded to clearly explore whether involvment in physical activity affects the assessment of aggressive behaviour.
dc.abstract.plpl
Problematyka uczestnictwa kobiet w sporcie przez wiele stuleci była kwestią budzącą emocje. Wiązało się z nią przekonanie, że sport jest typowo męski. Wynikać z tego może inne postrzeganie takich samych zachowań ze względu na to, czy wykonuje je kobieta, czy mężczyzna. Poniższa praca porusza zagadnienie różnic w ocenie zachowań agresywnych w sporcie w zależności od płci sportowca, ale także od płci oceniającego, jego zaangażowania w aktywność fizyczną i poziomu agresji fizycznej. W badaniu wzięło udział 127 osób, w wieku od 15 do 70 lat, kobiety i mężczyźni, o różnym poziomie wykształcenia i mieszkające w różnych miejscowościach w Polsce.Osoby badane oceniały opis zachowania agresywnego w sytuacji sportowej kobiety lub mężczyzny. Wykorzystanymi narzędziami były skala służąca do oceny jak bardzo badany uznaje przedstawione zachowanie za dopuszczalne, wybrane pytania z Inwentarza zachowań w sporcie Conroy’a i współpracowników oraz utworzona na potrzeby badania skala przymiotnikowa. Do ustalenia poziomu agresji fizycznej wykorzystano pytania ze skali agresja fizyczna Kwestionariusza agresji Bussa i Perry’ego. Analiza statystyczna uzyskanych wyników wykazały, że ocena zachowania agresywnego nie różniła się istotnie w zależności od płci sportowca. Różnice nie zostały także zaobserwowane dla oceny w zależności od płci sportowca i płci badanego. Na ocenę zachowania agresywnego wpływały płeć osoby badanej, a także poziom agresji fizycznej. Nie udało się jednoznacznie ustalić czy zaangażowanie w aktywność fizyczną wpływa na ocenę zachowania agresywnego.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Maciuszek, Józef - 130159
dc.contributor.authorpl
Rydzik, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Maciuszek, Józef - 130159
dc.contributor.reviewerpl
Polak, Mateusz
dc.date.accessioned
2022-09-22T21:36:44Z
dc.date.available
2022-09-22T21:36:44Z
dc.date.submittedpl
2022-09-21
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-157847-246151
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/299997
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
sport, aggression, gender differences, aggression in sport, gender stereotypes
dc.subject.plpl
sport, agresja, różnice międzypłciowe, agresja w sporcie, stereotypy płciowe
dc.titlepl
Ocena agresywnych zachowań kobiet i mężczyzn w sporcie; rola płci osoby oceniającej.
dc.title.alternativepl
Assessment of aggresive behaviour depending on gender of athlete, gender of assesing person, involvment in physical activity and level of physical aggression
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Gdynia
1
Katowice
1
Krakow
1
Lusowko
1
Olsztyn
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections