Język komentatorów sportowych na podstawie relacji z pojedynków bokserskich

licenciate
dc.abstract.enThe work "The language of sports reports based on comments from boxing duels" is an attempt to look at this variety of language in terms of the linguistic means used. Contemporary sport is strongly associated with the mass media - from radio coverage, through press reports, to television commentary. And it is the latter that this work is devoted to. The Commentary has its own characteristics, which, however, differ depending on the field of sport broadcast. Boxing fights, especially those of high rank, are characterized by dynamics, a quick change of images and numerous exciting elements, which favors spontaneity of expression. What's more, the current language of sports coverage is not only informative, but also expressive, impressionistic and entertaining. The first chapter presents the conclusions of selected studies on linguistics - on metaphor, periphrase and colloquial language, which are components of the language of commentators of boxing duels.Next, chapter two deals with the issue of sports metaphor and its origins. He tries to find answers to the questions: what is the metaphor used in television coverage and what is the role. Individual source domains from which commentators draw have been highlighted and commented on. The third chapter deals with periphrases and is an attempt to systematize and indicate the purpose of their use, using reports from individual boxing fights of international rank. Chapter four focuses on everyday language. It presents particular tendencies in the language of sports relations and draws attention to the tendency to overuse colloquial lexis. All the work is an attempt to find the characteristics and repetitive features in the relationship of boxing matches. However, the applied analysis concerns only a part of the emerging trends and may be the beginning of further and more detailed research.pl
dc.abstract.plPraca „Język relacji sportowych na podstawie komentarzy z pojedynków bokserskich” jest próbą spojrzenia na tę odmianę języka pod kątem stosowanych środków językowych. Współczesny sport jest silnie powiązany z mediami masowego przekazu - od relacji radiowej, poprzez prasowe sprawozdania, aż do komentarza telewizyjnego. I to właśnie temu ostatniemu poświęcona jest niniejsza praca. Komentarz posiada swoje cechy charakterystyczne, które jednak różnią się między sobą, w zależności od transmitowanej dziedziny sportu. Pojedynki bokserskie, zwłaszcza te wysokiej rangi, charakteryzują się dynamiką, szybką zmianą obrazów i licznymi elementami ekscytującymi, co sprzyja spontaniczności wypowiedzi. Co więcej, aktualny język relacji sportowych spełnia nie tylko funkcję informacyjnainformacyjną, ale również ekspresywno-impresywną i rozrywkową. W pierwszym rozdziale przedstawione zostały wnioski z wybranych badań na temat językoznawstwa - o metaforze, peryfrazie i języku potocznym, które są komponentami języka komentatorów pojedynków bokserskich. Następnie, rozdział drugi porusza kwestię metafory sportowej i jej źródeł. Stara się znaleźć odpowiedzi na pytania: jak wygląda metaforyka stosowana w relacjach telewizyjnych i jaka jest rola. Wyróżnione i skomentowane zostały poszczególne domeny źródłowe, z których czerpią komentatorzy. Rozdział trzeci dotyczy peryfraz i jest próbą samodzielnego usystematyzowania i wskazania celu ich użycia, posiłkując się relacjami z poszczególnych pojedynków bokserskich o randze międzynarodowej. Rozdział czwarty skupia się na języku potocznym. Przedstawia on poszczególne tendencje języka relacji sportowych i zwraca uwagę na tendencję do nadmiernego korzystania z leksyki kolokwialnej. Cała praca jest próbą znalezienia cech charakterystycznych i powtarzalnych w relacjach pojedynków bokserskich. Jednak zastosowana analiza dotyczy tylko fragmentu pojawiających się tendencji i może być początkiem do dalszych i bardziej szczegółowych badań.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPstrąg, Jakubpl
dc.contributor.authorWachal, Kamilapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerPstrąg, Jakubpl
dc.contributor.reviewerChudzik, Annapl
dc.date.accessioned2022-07-04T22:13:47Z
dc.date.available2022-07-04T22:13:47Z
dc.date.submitted2022-07-04pl
dc.fieldofstudyjęzyk polski w komunikacji społecznejpl
dc.identifier.apddiploma-160862-275282pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294534
dc.languagepolpl
dc.subject.enSport, boxing, sportscasters, the language of sports commentators, mass media, sociolect, television coveragepl
dc.subject.plSport, boks, komentatorzy sportowi, język komentatorów sportowych, relacja telewizyjna, media masowe, socjolektpl
dc.titleJęzyk komentatorów sportowych na podstawie relacji z pojedynków bokserskichpl
dc.title.alternativeThe language of sports commentators’ based on reports from boxing matchespl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work "The language of sports reports based on comments from boxing duels" is an attempt to look at this variety of language in terms of the linguistic means used. Contemporary sport is strongly associated with the mass media - from radio coverage, through press reports, to television commentary. And it is the latter that this work is devoted to. The Commentary has its own characteristics, which, however, differ depending on the field of sport broadcast. Boxing fights, especially those of high rank, are characterized by dynamics, a quick change of images and numerous exciting elements, which favors spontaneity of expression. What's more, the current language of sports coverage is not only informative, but also expressive, impressionistic and entertaining. The first chapter presents the conclusions of selected studies on linguistics - on metaphor, periphrase and colloquial language, which are components of the language of commentators of boxing duels.Next, chapter two deals with the issue of sports metaphor and its origins. He tries to find answers to the questions: what is the metaphor used in television coverage and what is the role. Individual source domains from which commentators draw have been highlighted and commented on. The third chapter deals with periphrases and is an attempt to systematize and indicate the purpose of their use, using reports from individual boxing fights of international rank. Chapter four focuses on everyday language. It presents particular tendencies in the language of sports relations and draws attention to the tendency to overuse colloquial lexis. All the work is an attempt to find the characteristics and repetitive features in the relationship of boxing matches. However, the applied analysis concerns only a part of the emerging trends and may be the beginning of further and more detailed research.
dc.abstract.plpl
Praca „Język relacji sportowych na podstawie komentarzy z pojedynków bokserskich” jest próbą spojrzenia na tę odmianę języka pod kątem stosowanych środków językowych. Współczesny sport jest silnie powiązany z mediami masowego przekazu - od relacji radiowej, poprzez prasowe sprawozdania, aż do komentarza telewizyjnego. I to właśnie temu ostatniemu poświęcona jest niniejsza praca. Komentarz posiada swoje cechy charakterystyczne, które jednak różnią się między sobą, w zależności od transmitowanej dziedziny sportu. Pojedynki bokserskie, zwłaszcza te wysokiej rangi, charakteryzują się dynamiką, szybką zmianą obrazów i licznymi elementami ekscytującymi, co sprzyja spontaniczności wypowiedzi. Co więcej, aktualny język relacji sportowych spełnia nie tylko funkcję informacyjnainformacyjną, ale również ekspresywno-impresywną i rozrywkową. W pierwszym rozdziale przedstawione zostały wnioski z wybranych badań na temat językoznawstwa - o metaforze, peryfrazie i języku potocznym, które są komponentami języka komentatorów pojedynków bokserskich. Następnie, rozdział drugi porusza kwestię metafory sportowej i jej źródeł. Stara się znaleźć odpowiedzi na pytania: jak wygląda metaforyka stosowana w relacjach telewizyjnych i jaka jest rola. Wyróżnione i skomentowane zostały poszczególne domeny źródłowe, z których czerpią komentatorzy. Rozdział trzeci dotyczy peryfraz i jest próbą samodzielnego usystematyzowania i wskazania celu ich użycia, posiłkując się relacjami z poszczególnych pojedynków bokserskich o randze międzynarodowej. Rozdział czwarty skupia się na języku potocznym. Przedstawia on poszczególne tendencje języka relacji sportowych i zwraca uwagę na tendencję do nadmiernego korzystania z leksyki kolokwialnej. Cała praca jest próbą znalezienia cech charakterystycznych i powtarzalnych w relacjach pojedynków bokserskich. Jednak zastosowana analiza dotyczy tylko fragmentu pojawiających się tendencji i może być początkiem do dalszych i bardziej szczegółowych badań.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Pstrąg, Jakub
dc.contributor.authorpl
Wachal, Kamila
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Pstrąg, Jakub
dc.contributor.reviewerpl
Chudzik, Anna
dc.date.accessioned
2022-07-04T22:13:47Z
dc.date.available
2022-07-04T22:13:47Z
dc.date.submittedpl
2022-07-04
dc.fieldofstudypl
język polski w komunikacji społecznej
dc.identifier.apdpl
diploma-160862-275282
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294534
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Sport, boxing, sportscasters, the language of sports commentators, mass media, sociolect, television coverage
dc.subject.plpl
Sport, boks, komentatorzy sportowi, język komentatorów sportowych, relacja telewizyjna, media masowe, socjolekt
dc.titlepl
Język komentatorów sportowych na podstawie relacji z pojedynków bokserskich
dc.title.alternativepl
The language of sports commentators’ based on reports from boxing matches
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Krakow
2
Pila
1
Prague
1
Szczecin
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available