Polityka Zagraniczna Chińskiej Republiki Ludowej w Obszarze Zachodniego Pacyfiku

licenciate
dc.abstract.enThe world observes the ever-growing influence of the People's Republic of China in both the West Pacific and the global scale. In just over four decades, the China has evolved from an international paria virtually crossed out of world diplomacy into economic and military power. Today no one is challenging the important role of China in the global economy and politics. The vision of Beijing's foreign policy, which based on solid economic foundations and geopolitical conditions has become much more pragmatic The rise of the Asian colossus has become a cause of concern for the Washington leadership regarding the further role of the United States in the key US interest of East Asia. The result of the discussion was the "pivot to the Pacific" announced in 2011, which meant shifting the center of gravity of American foreign policy to the region of the Western Pacific. This declaration was the beginning of increasing frictions between the two powers, the next stage of which is currently taking the form of a "trade war". World public opinion has cause for concern, because despite the unusually numerous economic ties, the mutual relations between Washington and Beijing are still deteriorating. Chinese diplomacy faces a difficult task to respond to the firm policy of the White House. The current international architecture established by the United States after the Second World War is too embarrassing for China if they think about further development and using their great potential to strengthen their international position. On the other hand, any subsequent attempt to undermine the authority of the United States will undoubtedly cause the latter's reaction. The question is how far both countries will be able to move in order to defend their interests. The current situation seems to be a model example of the struggle of the weakening but still strong dominating power with the growing aspiring power. As history shows, such struggles often changed the political image of the world, and their result was usually difficult to predict.pl
dc.abstract.plŚwiat obserwuje wciąż rosnące wpływy Chińskiej Republiki Ludowej zarówno w obszarze Zachodniego Pacyfiku, jak i w skali globalnej. W przeciągu nieco ponad czterech dekad Państwo Środka przekształciło się z międzynarodowego pariasa praktycznie wykreślonego ze światowej dyplomacji w gospodarczą i militarna potęgę. Dziś nikt nie podważa już istotnej roli Chin, jaką te odgrywają w światowej gospodarce oraz polityce. Wyraźnej zmianie uległa także wizja prowadzonej przez Pekin polityki zagranicznej, która bazując na solidnych podstawach ekonomicznych oraz uwarunkowaniach geopolitycznych stała się znacznie bardziej pragmatyczna.Wzrost azjatyckiego kolosa stał się powodem obaw kierownictwa w Waszyngtonie dotyczących dalszej roli Stanów Zjednoczonych w kluczowej dla interesów USA Azji Wschodniej. Efektem dyskusji był ogłoszony w 2011 „Pivot na Pacyfik” oznaczający przeniesienie punktu ciężkości amerykańskiej polityki zagranicznej w region Zachodniego Pacyfiku. Deklaracja ta była początkiem coraz liczniejszych tarć pomiędzy obiema potęgami, których kolejny etap ma miejsce w chwili obecnej pod postacią „wojny handlowej”. Światowa opinia publiczna ma powody do niepokojów, gdyż pomimo niezwykle licznych powiązań gospodarczych wzajemne relacje Waszyngtonu i Pekinu wciąż się pogarszają. Chińska dyplomacja stoi przed trudnym zadaniem odpowiedzi na stanowczą politykę Białego Domu.Obecnie obowiązująca, a ustanowiona przez Stany Zjednoczone po II Wojnie Światowej architektura ładu międzynarodowego jest dla Chin zbyt krępująca, jeżeli te myślą o dalszym rozwoju oraz wykorzystywaniu swojego ogromnego potencjału w celu umacniania swojej pozycji międzynarodowej. Z drugiej jednak strony każda kolejna próba jakiegokolwiek podważania autorytetu USA niewątpliwie będzie powodowała reakcję tego ostatniego. Pytanie brzmi, jak daleko oba państwa będą w stanie się posunąć w celu obrony swoich interesów. Aktualnie istniejąca sytuacja wydaje się być modelowym przykładem zmagań słabnącego, jednak wciąż silnego mocarstwa dominującego z rosnącym w siłę mocarstwem aspirującym. Jak pokazuje historia, takie zmagania nierzadko zmieniały polityczny obraz świata, a ich wynik zazwyczaj był trudny do przewidzenia.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWordliczek, Rafał - 132737 pl
dc.contributor.authorStępkowski, Damianpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerWordliczek, Rafał - 132737 pl
dc.contributor.reviewerWoźnica, Rafał - 199960 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T02:02:35Z
dc.date.available2020-07-28T02:02:35Z
dc.date.submitted2019-07-12pl
dc.fieldofstudystosunki międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-134819-236703pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236994
dc.languagepolpl
dc.subject.en“Pivot to the Pacific”, East Asia, foreign policy, international architecture, dominating power, aspiring powerpl
dc.subject.pl„Zwrot na Pacyfik”, Azja Wschodnia, polityka zagraniczna, ład światowy, mocarstwo dominujące, mocarstwo aspirującepl
dc.titlePolityka Zagraniczna Chińskiej Republiki Ludowej w Obszarze Zachodniego Pacyfikupl
dc.title.alternativeForeign Policy of the People's Republic of China in the Western Pacific Areapl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The world observes the ever-growing influence of the People's Republic of China in both the West Pacific and the global scale. In just over four decades, the China has evolved from an international paria virtually crossed out of world diplomacy into economic and military power. Today no one is challenging the important role of China in the global economy and politics. The vision of Beijing's foreign policy, which based on solid economic foundations and geopolitical conditions has become much more pragmatic The rise of the Asian colossus has become a cause of concern for the Washington leadership regarding the further role of the United States in the key US interest of East Asia. The result of the discussion was the "pivot to the Pacific" announced in 2011, which meant shifting the center of gravity of American foreign policy to the region of the Western Pacific. This declaration was the beginning of increasing frictions between the two powers, the next stage of which is currently taking the form of a "trade war". World public opinion has cause for concern, because despite the unusually numerous economic ties, the mutual relations between Washington and Beijing are still deteriorating. Chinese diplomacy faces a difficult task to respond to the firm policy of the White House. The current international architecture established by the United States after the Second World War is too embarrassing for China if they think about further development and using their great potential to strengthen their international position. On the other hand, any subsequent attempt to undermine the authority of the United States will undoubtedly cause the latter's reaction. The question is how far both countries will be able to move in order to defend their interests. The current situation seems to be a model example of the struggle of the weakening but still strong dominating power with the growing aspiring power. As history shows, such struggles often changed the political image of the world, and their result was usually difficult to predict.
dc.abstract.plpl
Świat obserwuje wciąż rosnące wpływy Chińskiej Republiki Ludowej zarówno w obszarze Zachodniego Pacyfiku, jak i w skali globalnej. W przeciągu nieco ponad czterech dekad Państwo Środka przekształciło się z międzynarodowego pariasa praktycznie wykreślonego ze światowej dyplomacji w gospodarczą i militarna potęgę. Dziś nikt nie podważa już istotnej roli Chin, jaką te odgrywają w światowej gospodarce oraz polityce. Wyraźnej zmianie uległa także wizja prowadzonej przez Pekin polityki zagranicznej, która bazując na solidnych podstawach ekonomicznych oraz uwarunkowaniach geopolitycznych stała się znacznie bardziej pragmatyczna.Wzrost azjatyckiego kolosa stał się powodem obaw kierownictwa w Waszyngtonie dotyczących dalszej roli Stanów Zjednoczonych w kluczowej dla interesów USA Azji Wschodniej. Efektem dyskusji był ogłoszony w 2011 „Pivot na Pacyfik” oznaczający przeniesienie punktu ciężkości amerykańskiej polityki zagranicznej w region Zachodniego Pacyfiku. Deklaracja ta była początkiem coraz liczniejszych tarć pomiędzy obiema potęgami, których kolejny etap ma miejsce w chwili obecnej pod postacią „wojny handlowej”. Światowa opinia publiczna ma powody do niepokojów, gdyż pomimo niezwykle licznych powiązań gospodarczych wzajemne relacje Waszyngtonu i Pekinu wciąż się pogarszają. Chińska dyplomacja stoi przed trudnym zadaniem odpowiedzi na stanowczą politykę Białego Domu.Obecnie obowiązująca, a ustanowiona przez Stany Zjednoczone po II Wojnie Światowej architektura ładu międzynarodowego jest dla Chin zbyt krępująca, jeżeli te myślą o dalszym rozwoju oraz wykorzystywaniu swojego ogromnego potencjału w celu umacniania swojej pozycji międzynarodowej. Z drugiej jednak strony każda kolejna próba jakiegokolwiek podważania autorytetu USA niewątpliwie będzie powodowała reakcję tego ostatniego. Pytanie brzmi, jak daleko oba państwa będą w stanie się posunąć w celu obrony swoich interesów. Aktualnie istniejąca sytuacja wydaje się być modelowym przykładem zmagań słabnącego, jednak wciąż silnego mocarstwa dominującego z rosnącym w siłę mocarstwem aspirującym. Jak pokazuje historia, takie zmagania nierzadko zmieniały polityczny obraz świata, a ich wynik zazwyczaj był trudny do przewidzenia.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wordliczek, Rafał - 132737
dc.contributor.authorpl
Stępkowski, Damian
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Wordliczek, Rafał - 132737
dc.contributor.reviewerpl
Woźnica, Rafał - 199960
dc.date.accessioned
2020-07-28T02:02:35Z
dc.date.available
2020-07-28T02:02:35Z
dc.date.submittedpl
2019-07-12
dc.fieldofstudypl
stosunki międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-134819-236703
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236994
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
“Pivot to the Pacific”, East Asia, foreign policy, international architecture, dominating power, aspiring power
dc.subject.plpl
„Zwrot na Pacyfik”, Azja Wschodnia, polityka zagraniczna, ład światowy, mocarstwo dominujące, mocarstwo aspirujące
dc.titlepl
Polityka Zagraniczna Chińskiej Republiki Ludowej w Obszarze Zachodniego Pacyfiku
dc.title.alternativepl
Foreign Policy of the People's Republic of China in the Western Pacific Area
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Bielsko-Biala
1
Dublin
1
Gliwice
1
Korfantow
1
Krakow
1
Vilnius
1

No access

No Thumbnail Available