Analysis of Russia and the United States Political Culture. Their History and Ways of Influence Through Cultural Aspects.

master
dc.abstract.enComparative study of the Russian and American political cultures is essential. An analysis of the political and cultural features of the development of these two powers, their comparative nature, will make it possible to better understand the essence and differences of the political development of both Russia and the United States. Furthermore, it will make it possible to clarify the specifics of a political person in Russia and the United States, his long-term and current influence on political processes and the functioning of political systems.Political culture plays an important role in social development. It is an integral part of the culture of society related to politics and includes the accumulated political experience, political and ideological values, the nature of ideas about power and politics in general, political orientations, attitudes and preferences, style of behaviour and people's participation in politics. Political culture has a great influence on the formation and functioning of political institutions, determines the nature of the relationship between the state and civil society.pl
dc.abstract.plNiezbędne jest badanie porównawcze rosyjskiej i amerykańskiej kultury politycznej. Analiza politycznych i kulturowych cech rozwoju tych dwóch państw, ich porównawczego charakteru, pozwoli lepiej zrozumieć istotę i różnice w rozwoju politycznym zarówno Rosji, jak i Stanów Zjednoczonych. Ponadto pozwoli na doprecyzowanie specyfiki osoby politycznej w Rosji i Stanach Zjednoczonych, jej długotrwałego i aktualnego wpływu na procesy polityczne i funkcjonowanie systemów politycznych.Kultura polityczna odgrywa ważną rolę w rozwoju społecznym. Stanowi integralną część kultury społeczeństwa związanej z polityką i obejmuje doświadczenia polityczne, wartości polityczne i ideologiczne, charakter poglądów na temat władzy i polityki w ogóle, orientacje polityczne, postawy i preferencje, styl zachowań i udział społeczeństwa w polityce. Kultura polityczna ma ogromny wpływ na powstawanie i funkcjonowanie instytucji politycznych, determinuje charakter relacji między państwem a społeczeństwem obywatelskim.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorRobson, Garry - 199785 pl
dc.contributor.authorPshenychnyi, Viktorpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerRobson, Garry - 199785 pl
dc.contributor.reviewerVaughan, Patrick - 132497 pl
dc.date.accessioned2020-10-21T19:46:31Z
dc.date.available2020-10-21T19:46:31Z
dc.date.submitted2020-10-16pl
dc.fieldofstudystudia transatlantyckiepl
dc.identifier.apddiploma-145803-217439pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250676
dc.languageengpl
dc.subject.enUnited States of America, Russian Federation, Political Culture, Political Mentality, Civil Rightspl
dc.subject.plStany Zjednoczone Ameryki, Federacja Rosyjska, kultura polityczna, mentalność polityczna, prawa obywatelskiepl
dc.titleAnalysis of Russia and the United States Political Culture. Their History and Ways of Influence Through Cultural Aspects.pl
dc.title.alternativeAnaliza kultury politycznej Rosji i Stanów Zjednoczonych. Ich historia i sposoby wpływu poprzez aspekty kulturowe.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Comparative study of the Russian and American political cultures is essential. An analysis of the political and cultural features of the development of these two powers, their comparative nature, will make it possible to better understand the essence and differences of the political development of both Russia and the United States. Furthermore, it will make it possible to clarify the specifics of a political person in Russia and the United States, his long-term and current influence on political processes and the functioning of political systems.Political culture plays an important role in social development. It is an integral part of the culture of society related to politics and includes the accumulated political experience, political and ideological values, the nature of ideas about power and politics in general, political orientations, attitudes and preferences, style of behaviour and people's participation in politics. Political culture has a great influence on the formation and functioning of political institutions, determines the nature of the relationship between the state and civil society.
dc.abstract.plpl
Niezbędne jest badanie porównawcze rosyjskiej i amerykańskiej kultury politycznej. Analiza politycznych i kulturowych cech rozwoju tych dwóch państw, ich porównawczego charakteru, pozwoli lepiej zrozumieć istotę i różnice w rozwoju politycznym zarówno Rosji, jak i Stanów Zjednoczonych. Ponadto pozwoli na doprecyzowanie specyfiki osoby politycznej w Rosji i Stanach Zjednoczonych, jej długotrwałego i aktualnego wpływu na procesy polityczne i funkcjonowanie systemów politycznych.Kultura polityczna odgrywa ważną rolę w rozwoju społecznym. Stanowi integralną część kultury społeczeństwa związanej z polityką i obejmuje doświadczenia polityczne, wartości polityczne i ideologiczne, charakter poglądów na temat władzy i polityki w ogóle, orientacje polityczne, postawy i preferencje, styl zachowań i udział społeczeństwa w polityce. Kultura polityczna ma ogromny wpływ na powstawanie i funkcjonowanie instytucji politycznych, determinuje charakter relacji między państwem a społeczeństwem obywatelskim.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Robson, Garry - 199785
dc.contributor.authorpl
Pshenychnyi, Viktor
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Robson, Garry - 199785
dc.contributor.reviewerpl
Vaughan, Patrick - 132497
dc.date.accessioned
2020-10-21T19:46:31Z
dc.date.available
2020-10-21T19:46:31Z
dc.date.submittedpl
2020-10-16
dc.fieldofstudypl
studia transatlantyckie
dc.identifier.apdpl
diploma-145803-217439
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250676
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
United States of America, Russian Federation, Political Culture, Political Mentality, Civil Rights
dc.subject.plpl
Stany Zjednoczone Ameryki, Federacja Rosyjska, kultura polityczna, mentalność polityczna, prawa obywatelskie
dc.titlepl
Analysis of Russia and the United States Political Culture. Their History and Ways of Influence Through Cultural Aspects.
dc.title.alternativepl
Analiza kultury politycznej Rosji i Stanów Zjednoczonych. Ich historia i sposoby wpływu poprzez aspekty kulturowe.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Bogotá
3
Wroclaw
3
Berlin
2
Dublin
2
Odense
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available