Relacja praca-rodzina a satysfakcja z małżeństwa u pracowników zmianowych.

master
dc.abstract.enThe aim of this study was to check if there is a relationship betweenwork-family spillover and marital satisfaction among men shiftworkers. It was hypothesized that there are relationships between each of the four dimensions ofwork-family spillover (work-family conflict, family-work conflict, work-family facilitation and family-work facilitation) and marital satisfaction and four of its dimensions (intimacy, self-realization, similarity and disappointment).The sample consisted of 50 shiftworkers (men) working in the FAKRO company in Nowy Sącz. The average age was 37,50 years. All of the men was married. Most of them had children.The results of twenty significance tests of the correlation coefficient enablesto formulate the conclusion that three out of twenty hypothesis were confirmed. There were hypotheses refering to the correlation between family-work facilitation and three dimensions of marital satisfaction: intimacy, self-realization and similarity.pl
dc.abstract.plCelem niniejszego badania było sprawdzenie, czy występuje związek pomiędzy relacją praca-rodzina a zadowoleniem z małżeństwa u mężczyzn pracującychw systemie zmianowym. Sformułowano hipotezy mówiące o związkach pomiędzy każdym z czterech wymiarów relacji praca-rodzina (konfliktem praca-rodzina, konfliktemrodzina-praca, facylitacją praca-rodzina i facylitacją rodzina-praca) a satysfakcjąz małżeństwa i jej czterema wymiarami (intymnością, samorealizacją, podobieństwemi rozczarowaniem).Badaną grupę stanowiło 50 pracowników (mężczyzn) pracujących w systemie zmianowym w firmie FAKRO w Nowym Sączu. Średnia wieku badanych wynosiła 37,50 lat. Wszyscy badani byli w związku małżeńskim. Większość posiadała dzieci.Wyniki zastosowanych dwudziestu testów istotności współczynnika korelacjir Pearsona wskazują na to, że w przeprowadzonym badaniu potwierdzone zostały trzyz dwudziestu postawionych hipotez. Są to hipotezy mówiące o związku pomiędzy facylitacją rodzina-praca z trzema wymiarami satysfakcji z małżeństwa: intymnością, samorealizacją oraz podobieństwem.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorIskra-Golec, Irena - 128379 pl
dc.contributor.authorCienciała, Elżbietapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSikorska, Iwona - 131868 pl
dc.contributor.reviewerIskra-Golec, Irena - 128379 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T02:54:35Z
dc.date.available2020-07-25T02:54:35Z
dc.date.submitted2014-10-14pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-89172-113229pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197652
dc.languagepolpl
dc.subject.enwork, family, marital satisfactionpl
dc.subject.plpraca, rodzina, satysfakcja z małżeństwapl
dc.titleRelacja praca-rodzina a satysfakcja z małżeństwa u pracowników zmianowych.pl
dc.title.alternativeWork-family spillover and marital satisfaction among shiftworkers.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this study was to check if there is a relationship betweenwork-family spillover and marital satisfaction among men shiftworkers. It was hypothesized that there are relationships between each of the four dimensions ofwork-family spillover (work-family conflict, family-work conflict, work-family facilitation and family-work facilitation) and marital satisfaction and four of its dimensions (intimacy, self-realization, similarity and disappointment).The sample consisted of 50 shiftworkers (men) working in the FAKRO company in Nowy Sącz. The average age was 37,50 years. All of the men was married. Most of them had children.The results of twenty significance tests of the correlation coefficient enablesto formulate the conclusion that three out of twenty hypothesis were confirmed. There were hypotheses refering to the correlation between family-work facilitation and three dimensions of marital satisfaction: intimacy, self-realization and similarity.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszego badania było sprawdzenie, czy występuje związek pomiędzy relacją praca-rodzina a zadowoleniem z małżeństwa u mężczyzn pracującychw systemie zmianowym. Sformułowano hipotezy mówiące o związkach pomiędzy każdym z czterech wymiarów relacji praca-rodzina (konfliktem praca-rodzina, konfliktemrodzina-praca, facylitacją praca-rodzina i facylitacją rodzina-praca) a satysfakcjąz małżeństwa i jej czterema wymiarami (intymnością, samorealizacją, podobieństwemi rozczarowaniem).Badaną grupę stanowiło 50 pracowników (mężczyzn) pracujących w systemie zmianowym w firmie FAKRO w Nowym Sączu. Średnia wieku badanych wynosiła 37,50 lat. Wszyscy badani byli w związku małżeńskim. Większość posiadała dzieci.Wyniki zastosowanych dwudziestu testów istotności współczynnika korelacjir Pearsona wskazują na to, że w przeprowadzonym badaniu potwierdzone zostały trzyz dwudziestu postawionych hipotez. Są to hipotezy mówiące o związku pomiędzy facylitacją rodzina-praca z trzema wymiarami satysfakcji z małżeństwa: intymnością, samorealizacją oraz podobieństwem.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Iskra-Golec, Irena - 128379
dc.contributor.authorpl
Cienciała, Elżbieta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Sikorska, Iwona - 131868
dc.contributor.reviewerpl
Iskra-Golec, Irena - 128379
dc.date.accessioned
2020-07-25T02:54:35Z
dc.date.available
2020-07-25T02:54:35Z
dc.date.submittedpl
2014-10-14
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-89172-113229
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197652
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
work, family, marital satisfaction
dc.subject.plpl
praca, rodzina, satysfakcja z małżeństwa
dc.titlepl
Relacja praca-rodzina a satysfakcja z małżeństwa u pracowników zmianowych.
dc.title.alternativepl
Work-family spillover and marital satisfaction among shiftworkers.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
24
Views per month
Views per city
Laskarzew
3
Poznan
3
Wroclaw
3
Lacko
2
Borowa
1
Dublin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available