Sportowy celebryto-parlamentaryzm w Polsce. Zjawisko celebrytyzacji polityki na przykładzie przedstawicieli świata sportu w wyborach parlamentarnych

master
dc.abstract.enThe politics, due to the changes caused by consistent media development become a spectacle in which every aspect visible by media may be the key factor of the election results. Politicians try to resort to some special contrivances which may help them in raising the popularity and the popularity of the candidates. One of the contrivance is exploiting in elections people well-known from non-political activity. The consequence of that is a celebritization of politics. The aim of present master thesis is explanation of the phenomenon of celebritization of politics, especially the explanation of the most popular kind of political celebritization in Poland - sporting celebritization of politics.The present master thesis consists of two theoretical and two practical chapters. Author starts the master thesis from the mediatization of politics and personalization of politics - two most important aspects which caused the phenomenon of political celebritization. In the first part of the first chapter author shows mechanisms, which used by media changed the image of politics and politicians. In the second part of the chapter, author shows political consequences of mediatization of politics and ways of coming into line with new “media logic”. The subject of studies in the second chapter of master thesis is celebritization of politics and the genesis of that phenomenon. As well author shows the sporting influence on politics which may be the crucial reason of such a big amount of former sportsmen in Polish Parliament. Author also shows profiles of famous sportsmen and other people well-known for non-political reasons who was elected to the Polish Parliament in latest 30 years. In the second chapter author describes the way of activity of former sportsmen in Parliament. Third and fourth chapter consists of the surveys carried out by the author, the result of the surveys and the analysis of the results. The first survey is a diagnostic opinion poll dedicated to the vox populi. Results of that create the opportunity of knowing the scale of knowledge abut that phenomenon and what is more, results give the chance of getting the people’s opinion about that common tendency. In the fourth chapter author carried out individualized interviews with politicians who were a sportsmen to reach their opinion about the phenomenon and their feelings after change of their profession. Thanks to the carried out surveys and interviews author can describe the phenomenon of sporting celebritization of politics, show the level of knowledge about that tendency and predict the consequences of the political celebritization for the future.pl
dc.abstract.plPolityka, wskutek zmian wywołanych ciągłym rozwojem mediów stała się spektaklem, w którym każdy medialnie widziany aspekt może zadecydować o tym, co w polityce najważniejsze - wyniku wyborów. Przedstawiciele ugrupowań uciekają się więc do wielu wybiegów, mających na celu zwiększenie popularności partii i ich kandydatów. Jednym ze sposobów jest postawienie w wyborach na osoby znane z pozapolitycznej działalności, czasem zaś znane tylko z tego, że są znane. Skutkiem tego typu zachowań politycznych jest celebrytyzacja polityki.Celem niniejszej pracy magisterskiej jest objaśnienie i przybliżenie zjawiska celebrytyzacji politycznej, a przede wszystkim przyjrzenie się jej specyficznej odmianie - sportowej celebrytyzacji politycznej. Na niniejszą pracę składać się będą dwa rozdziały teoretyczne oraz dwa poświęcone przeprowadzonym badaniom. Wychodząc z niekwestionowanej w literaturze przedmiotu tezy, iż celebrytyzacja polityczna jest następstwem mediatyzacji i personalizacji polityki, jej autor rozpoczął pracę od wyszczególnienia aspektów, które przyczyniły się do obecnego stanu rzeczy. W części pierwszej rozdziału pierwszego opisane zostaną mechanizmy, które zastosowane przez media doprowadziły do zmiany wizerunku polityki i polityka w mediach, zaś w drugiej części tego rozdziału pokazane zostaną konsekwencje polityczne mediatyzacji polityki i sposoby, jakimi posiłkują się politycy, którzy pragną dostosować się do tzw. logiki mediów. Przedmiotem studiów w drugim rozdziale teoretycznym będzie celebrytyzacja polityki oraz jej geneza. Ukazany zostanie także wpływ sportu na politykę, który, zdaniem autora, może odgrywać duże znaczenie w kontekście liczebności byłych sportowców w polskim Parlamencie. Zaprezentowane zostaną także sylwetki znanych sportowców oraz rozpoznawalnych z innych niż polityka dziedzin osób, którzy zasiedli w Sejmie lub Senacie na przestrzeni ostatnich 30 lat. W rozdziale drugim autor przyjrzy się również parlamentarnej działalności polityków wywodzących się ze świata sportu. Na rozdział trzeci i czwarty niniejszej pracy składać się będą przeprowadzone przez autora badania oraz analiza ich wyników. Pierwszym z nich jest badanie opinii publicznej metodą sondażu diagnostycznego, pozwalającą określić rozpoznawalność zjawiska sportowej celebrytyzacji polityki, jak również pozwalającą na uzyskanie opinii respondentów w sprawie badanego zjawiska. W rozdziale czwartym autor przeprowadził zgoła inne badanie, decydując się na stworzenie kwestionariusza pogłębionego wywiadu zindywidualizowanego, celem przeprowadzenia badania na obecnie zasiadających w Sejmie politykach wywodzących się ze świata sportu. Dzięki przeprowadzonym badaniom okaże się, czy zjawisko sportowej celebrytyzacji politycznej występuje w Polsce, jeżeli tak, to czy jest dostrzegane przez przedstawicieli opinii publicznej i jak jest przez nią odbierane. Przekonamy się także, co o zjawisku tym uważają sami zainteresowani - a więc politycy wywodzący się ze świata sportu.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorHess, Agnieszka - 128316 pl
dc.contributor.authorPobożniak, Jakubpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerHess, Agnieszka - 128316 pl
dc.contributor.reviewerFlis, Jarosław - 101110 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T22:12:50Z
dc.date.available2020-07-27T22:12:50Z
dc.date.submitted2019-07-11pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo i komunikacja społecznapl
dc.identifier.apddiploma-130379-192980pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233477
dc.languagepolpl
dc.subject.encelebritization of politics, celebritization, mediatization, professionalization, personalization, politics, sport, politics, Parliament, celebrities, personalization of politics, mediatization of politics, professionalization of politicspl
dc.subject.plcelebrytyzacja polityki, celebrytyzacja, mediatyzacja, profesjonalizacja, personalizacja, polityka, sport, politycy, sportowcy, Parlament, celebryci, personalizacja polityki, mediatyzacja polityki, profesjonalizacja politykipl
dc.titleSportowy celebryto-parlamentaryzm w Polsce. Zjawisko celebrytyzacji polityki na przykładzie przedstawicieli świata sportu w wyborach parlamentarnychpl
dc.title.alternativeSporting celebrity-parliamentarism in Poland. The phenomenon of celebritization of politics on the example of former sportsmen in parliamentary elections.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The politics, due to the changes caused by consistent media development become a spectacle in which every aspect visible by media may be the key factor of the election results. Politicians try to resort to some special contrivances which may help them in raising the popularity and the popularity of the candidates. One of the contrivance is exploiting in elections people well-known from non-political activity. The consequence of that is a celebritization of politics. The aim of present master thesis is explanation of the phenomenon of celebritization of politics, especially the explanation of the most popular kind of political celebritization in Poland - sporting celebritization of politics.The present master thesis consists of two theoretical and two practical chapters. Author starts the master thesis from the mediatization of politics and personalization of politics - two most important aspects which caused the phenomenon of political celebritization. In the first part of the first chapter author shows mechanisms, which used by media changed the image of politics and politicians. In the second part of the chapter, author shows political consequences of mediatization of politics and ways of coming into line with new “media logic”. The subject of studies in the second chapter of master thesis is celebritization of politics and the genesis of that phenomenon. As well author shows the sporting influence on politics which may be the crucial reason of such a big amount of former sportsmen in Polish Parliament. Author also shows profiles of famous sportsmen and other people well-known for non-political reasons who was elected to the Polish Parliament in latest 30 years. In the second chapter author describes the way of activity of former sportsmen in Parliament. Third and fourth chapter consists of the surveys carried out by the author, the result of the surveys and the analysis of the results. The first survey is a diagnostic opinion poll dedicated to the vox populi. Results of that create the opportunity of knowing the scale of knowledge abut that phenomenon and what is more, results give the chance of getting the people’s opinion about that common tendency. In the fourth chapter author carried out individualized interviews with politicians who were a sportsmen to reach their opinion about the phenomenon and their feelings after change of their profession. Thanks to the carried out surveys and interviews author can describe the phenomenon of sporting celebritization of politics, show the level of knowledge about that tendency and predict the consequences of the political celebritization for the future.
dc.abstract.plpl
Polityka, wskutek zmian wywołanych ciągłym rozwojem mediów stała się spektaklem, w którym każdy medialnie widziany aspekt może zadecydować o tym, co w polityce najważniejsze - wyniku wyborów. Przedstawiciele ugrupowań uciekają się więc do wielu wybiegów, mających na celu zwiększenie popularności partii i ich kandydatów. Jednym ze sposobów jest postawienie w wyborach na osoby znane z pozapolitycznej działalności, czasem zaś znane tylko z tego, że są znane. Skutkiem tego typu zachowań politycznych jest celebrytyzacja polityki.Celem niniejszej pracy magisterskiej jest objaśnienie i przybliżenie zjawiska celebrytyzacji politycznej, a przede wszystkim przyjrzenie się jej specyficznej odmianie - sportowej celebrytyzacji politycznej. Na niniejszą pracę składać się będą dwa rozdziały teoretyczne oraz dwa poświęcone przeprowadzonym badaniom. Wychodząc z niekwestionowanej w literaturze przedmiotu tezy, iż celebrytyzacja polityczna jest następstwem mediatyzacji i personalizacji polityki, jej autor rozpoczął pracę od wyszczególnienia aspektów, które przyczyniły się do obecnego stanu rzeczy. W części pierwszej rozdziału pierwszego opisane zostaną mechanizmy, które zastosowane przez media doprowadziły do zmiany wizerunku polityki i polityka w mediach, zaś w drugiej części tego rozdziału pokazane zostaną konsekwencje polityczne mediatyzacji polityki i sposoby, jakimi posiłkują się politycy, którzy pragną dostosować się do tzw. logiki mediów. Przedmiotem studiów w drugim rozdziale teoretycznym będzie celebrytyzacja polityki oraz jej geneza. Ukazany zostanie także wpływ sportu na politykę, który, zdaniem autora, może odgrywać duże znaczenie w kontekście liczebności byłych sportowców w polskim Parlamencie. Zaprezentowane zostaną także sylwetki znanych sportowców oraz rozpoznawalnych z innych niż polityka dziedzin osób, którzy zasiedli w Sejmie lub Senacie na przestrzeni ostatnich 30 lat. W rozdziale drugim autor przyjrzy się również parlamentarnej działalności polityków wywodzących się ze świata sportu. Na rozdział trzeci i czwarty niniejszej pracy składać się będą przeprowadzone przez autora badania oraz analiza ich wyników. Pierwszym z nich jest badanie opinii publicznej metodą sondażu diagnostycznego, pozwalającą określić rozpoznawalność zjawiska sportowej celebrytyzacji polityki, jak również pozwalającą na uzyskanie opinii respondentów w sprawie badanego zjawiska. W rozdziale czwartym autor przeprowadził zgoła inne badanie, decydując się na stworzenie kwestionariusza pogłębionego wywiadu zindywidualizowanego, celem przeprowadzenia badania na obecnie zasiadających w Sejmie politykach wywodzących się ze świata sportu. Dzięki przeprowadzonym badaniom okaże się, czy zjawisko sportowej celebrytyzacji politycznej występuje w Polsce, jeżeli tak, to czy jest dostrzegane przez przedstawicieli opinii publicznej i jak jest przez nią odbierane. Przekonamy się także, co o zjawisku tym uważają sami zainteresowani - a więc politycy wywodzący się ze świata sportu.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Hess, Agnieszka - 128316
dc.contributor.authorpl
Pobożniak, Jakub
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Hess, Agnieszka - 128316
dc.contributor.reviewerpl
Flis, Jarosław - 101110
dc.date.accessioned
2020-07-27T22:12:50Z
dc.date.available
2020-07-27T22:12:50Z
dc.date.submittedpl
2019-07-11
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dc.identifier.apdpl
diploma-130379-192980
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233477
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
celebritization of politics, celebritization, mediatization, professionalization, personalization, politics, sport, politics, Parliament, celebrities, personalization of politics, mediatization of politics, professionalization of politics
dc.subject.plpl
celebrytyzacja polityki, celebrytyzacja, mediatyzacja, profesjonalizacja, personalizacja, polityka, sport, politycy, sportowcy, Parlament, celebryci, personalizacja polityki, mediatyzacja polityki, profesjonalizacja polityki
dc.titlepl
Sportowy celebryto-parlamentaryzm w Polsce. Zjawisko celebrytyzacji polityki na przykładzie przedstawicieli świata sportu w wyborach parlamentarnych
dc.title.alternativepl
Sporting celebrity-parliamentarism in Poland. The phenomenon of celebritization of politics on the example of former sportsmen in parliamentary elections.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Zabrze
4
Dublin
2
Wroclaw
2
Orzesze
1
Poznan
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available