Reformy europejskiego prawa lotniczego

licenciate
dc.abstract.enAnalysis of European aviation law reforms from the beginning of systems and their evolution. Development of aviation law in the European Union system with description of the sources of European Union law, relations with third countries. Single European Sky - development, achievements and goals for the future.pl
dc.abstract.plAnaliza reform europejskiego prawa lotniczego, od początku systemów i ich ewolucja. Rozwój prawa lotniczego w systemie Unii Europejskiej wraz z opisem źródeł prawa Unii Europejskiej, stosunki z państwami trzecimi. Jednolita Europejska Przestrzeń Powietrzna - rozwój, osiągnięcia i cele na przyszłość.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorCzubik, Agnieszka - 200651 pl
dc.contributor.authorStachoń- Tutoń, Janpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerCzubik, Agnieszka - 200651 pl
dc.contributor.reviewerNitszke, Agnieszka - 160145 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T19:41:49Z
dc.date.available2020-07-27T19:41:49Z
dc.date.submitted2018-09-21pl
dc.fieldofstudyintegracja europejskapl
dc.identifier.apddiploma-127256-197796pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231153
dc.languagepolpl
dc.subject.enReforms of European Aviation Lawpl
dc.subject.plReformy europejskiego prawa lotniczegopl
dc.titleReformy europejskiego prawa lotniczegopl
dc.title.alternativeReforms of European Aviation Lawpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Analysis of European aviation law reforms from the beginning of systems and their evolution. Development of aviation law in the European Union system with description of the sources of European Union law, relations with third countries. Single European Sky - development, achievements and goals for the future.
dc.abstract.plpl
Analiza reform europejskiego prawa lotniczego, od początku systemów i ich ewolucja. Rozwój prawa lotniczego w systemie Unii Europejskiej wraz z opisem źródeł prawa Unii Europejskiej, stosunki z państwami trzecimi. Jednolita Europejska Przestrzeń Powietrzna - rozwój, osiągnięcia i cele na przyszłość.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Czubik, Agnieszka - 200651
dc.contributor.authorpl
Stachoń- Tutoń, Jan
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Czubik, Agnieszka - 200651
dc.contributor.reviewerpl
Nitszke, Agnieszka - 160145
dc.date.accessioned
2020-07-27T19:41:49Z
dc.date.available
2020-07-27T19:41:49Z
dc.date.submittedpl
2018-09-21
dc.fieldofstudypl
integracja europejska
dc.identifier.apdpl
diploma-127256-197796
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231153
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Reforms of European Aviation Law
dc.subject.plpl
Reformy europejskiego prawa lotniczego
dc.titlepl
Reformy europejskiego prawa lotniczego
dc.title.alternativepl
Reforms of European Aviation Law
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Wroclaw
2
Dublin
1
Jarosław
1
Puławy
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available