La poetica del Dolce Stil Novo nelle traduzioni polacche della „Vita Nuova”

master
dc.abstract.enThe aim of this work is to analyze five complete Polish translations of Dante's youthful work - Vita Nuova - in terms of depicting the poetics and key words characteristic of the Dolce Stil Novo. The work is divided into two main parts: the first is intended to introduce the reader to the poetics of Dolce Stil Novo, while the second is of an analytical nature. The first chapter opens with considerations on the definition of Dolce Stil Novo, its basic concepts, and the presentatiom of its precursors. The second chapter introduces Dante as the most important representative of this trend and characterizes his youthful work, which includes all the distinctive features of Stilnovo. Afterwords is briefly outlined the publishing process of Vita Nuova in the world and in Poland. The third chapter is methodological in nature, so it focuses on translation theories important for Vita Nuova, such as translation of literature, translation of poetry, and translation of old texts. Then there is presented the analysis of the translations of the Incipit, a fragment of prose and three sonnets, which best reflect the poetics of the Dolce Stil Novo. The analysis focuses on the overall picture of the translations and the passage of Dante's thoughts into Polish while maintaining the features of his poetics. Ultimately, it leads to an evaluation of the translators' actions in terms of preserving the simple, yet eloquent images presented in the original, creating an atmosphere of contemplation. The thesis ends with a summary of the observations made so far and the subjective opinion of the author.pl
dc.abstract.otherLo scopo di questo lavoro è analizzare cinque intere traduzioni polacche dell'opera giovanile di Dante - Vita Nuova o Życie Nowe - in termini di rappresentazione della poetica e delle parole chiave caratteristiche per il Dolce Stil Novo. L'opera si divide in due parti principali: la prima ha lo scopo di introdurre il lettore alla poetica del Dolce Stil Novo, mentre la seconda è di natura analitica. Il primo capitolo si apre con considerazioni sulla definizione del Dolce Stil Novo e i suoi concetti di base, in seguito vengono presentate le figure dei suoi precursori. Il secondo capitolo introduce Dante come il più importante rappresentante di questa corrente e caratterizza la sua opera giovanile, che racchiude tutte le caratteristiche principali dello Stilnovo. Infine, viene brevemente delineato la fortuna della Vita Nuova nel mondo e in Polonia. Il terzo capitolo è di natura metodologica, quindi si concentra sulle teorie della traduzione importanti per la Vita Nuova, come la traduzione letteraria, la traduzione di poesie e la traduzione dei testi antichi. Successivamente viene effettuata l'analisi delle traduzioni dell’Incipit, del frammento di prosa e di tre sonetti, che in modo migliore rispecchiano la poetica del Dolce Stil Novo. L'analisi si concentra sul quadro complessivo delle traduzioni e sul modo in cui in esse viene rispecchiata la poetica dantesca. Questo porta a una valutazione delle strategie dei traduttori in termini di conservazione delle immagini semplici ma significative presenti nell'originale, che creano l'atmosfera di contemplazione. Il lavoro si conclude con una sintesi delle osservazioni fin qui fatte e del giudizio soggettivo dell'autrice.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest dokonanie analizy pięciu pełnych przekładów na język polski młodzieńczego dzieła Dantego - Vita Nuova czyli Życie Nowe - pod kątem oddania poetyki i słów kluczy charakterystycznych dla Nowego Słodkiego Stylu. Praca dzieli się na dwie główne części: pierwsza z nich ma na celu wprowadzić czytelnika do poetyki Dolce Stil Novo, druga natomiast ma charakter analityczny. Rozdział pierwszy otwierają rozważania dotyczące definicji Nowego Słodkiego Stylu, jego podstawowych konceptów, następnie zaś zostają przedstawione sylwetki jego prekursorów. Rozdział drugi przybliża postać Dantego jako najważniejszego przedstawiciela tego nurtu oraz zostaje scharakteryzowane jego młodzieńcze dzieło, w którym zawarte są wszystkie dystynktywne cechy Stilnovo. Na koniec nakreślony zostaje pokrótce proces wydawniczy dotyczący dzieł z kierunku Vita Nuova na świecie i w Polsce. Rozdział trzeci ma charakter metodologiczny, skupia sie więc na teoriach przekładowych ważnych dla Życia Nowego, takich jak: tłumaczenie literackie, tłumaczenie poezji oraz tłumaczenie tekstów dawnych. Następnie zostaje przeprowadzona analiza tłumaczeń Incipitu, fragmentu prozy oraz trzech sonetów, które w największym stopniu oddają poetykę Nowego Słodkiego Stylu. Analiza skupia się na całościowym obrazie tłumaczeń i przełożeniu myśli Dantego na język polski z zachowaniem cech jego poetyki. Ostatecznie prowadzi ona do oceny działań tłumaczy pod kątem zachowania nieskomplikowanych lecz zarazem wymownych obrazów przedstawionych w oryginale, kreujących atmosferę kontemplacji. Praca zamyka się podsumowaniem przeprowadzonych dotychczas obserwacji oraz subiektywną oceną autorki.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorMiszalska, Jadwiga - 130649 pl
dc.contributor.authorLuciani, Laurapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerMiszalska, Jadwiga - 130649 pl
dc.contributor.reviewerWrana, Magdalena - 143472 pl
dc.date.accessioned2021-12-16T22:34:26Z
dc.date.available2021-12-16T22:34:26Z
dc.date.submitted2021-07-19pl
dc.fieldofstudyfilologia włoskapl
dc.identifier.apddiploma-153033-212787pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/285691
dc.languageitapl
dc.subject.enDolce Stil Novo, Vita Nuova, Dante, translation of poetry, translation of old texts.pl
dc.subject.otherDolce Stil Novo, Vita Nuova, Dante, traduzione della poesia, traduzione dei testi antichi.pl
dc.subject.plDolce Stil Novo, Vita Nuova, Dante, przekład poezji, przekład tekstów dawnych.pl
dc.titleLa poetica del Dolce Stil Novo nelle traduzioni polacche della „Vita Nuova”pl
dc.title.alternativePoetyka Nowego Słodkiego Stylu w polskich tłumaczeniach „Vita Nuova”pl
dc.title.alternativeThe Poetics of Dolce Stil Novo in the Polish Translations of „Vita Nuova”pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this work is to analyze five complete Polish translations of Dante's youthful work - Vita Nuova - in terms of depicting the poetics and key words characteristic of the Dolce Stil Novo. The work is divided into two main parts: the first is intended to introduce the reader to the poetics of Dolce Stil Novo, while the second is of an analytical nature. The first chapter opens with considerations on the definition of Dolce Stil Novo, its basic concepts, and the presentatiom of its precursors. The second chapter introduces Dante as the most important representative of this trend and characterizes his youthful work, which includes all the distinctive features of Stilnovo. Afterwords is briefly outlined the publishing process of Vita Nuova in the world and in Poland. The third chapter is methodological in nature, so it focuses on translation theories important for Vita Nuova, such as translation of literature, translation of poetry, and translation of old texts. Then there is presented the analysis of the translations of the Incipit, a fragment of prose and three sonnets, which best reflect the poetics of the Dolce Stil Novo. The analysis focuses on the overall picture of the translations and the passage of Dante's thoughts into Polish while maintaining the features of his poetics. Ultimately, it leads to an evaluation of the translators' actions in terms of preserving the simple, yet eloquent images presented in the original, creating an atmosphere of contemplation. The thesis ends with a summary of the observations made so far and the subjective opinion of the author.
dc.abstract.otherpl
Lo scopo di questo lavoro è analizzare cinque intere traduzioni polacche dell'opera giovanile di Dante - Vita Nuova o Życie Nowe - in termini di rappresentazione della poetica e delle parole chiave caratteristiche per il Dolce Stil Novo. L'opera si divide in due parti principali: la prima ha lo scopo di introdurre il lettore alla poetica del Dolce Stil Novo, mentre la seconda è di natura analitica. Il primo capitolo si apre con considerazioni sulla definizione del Dolce Stil Novo e i suoi concetti di base, in seguito vengono presentate le figure dei suoi precursori. Il secondo capitolo introduce Dante come il più importante rappresentante di questa corrente e caratterizza la sua opera giovanile, che racchiude tutte le caratteristiche principali dello Stilnovo. Infine, viene brevemente delineato la fortuna della Vita Nuova nel mondo e in Polonia. Il terzo capitolo è di natura metodologica, quindi si concentra sulle teorie della traduzione importanti per la Vita Nuova, come la traduzione letteraria, la traduzione di poesie e la traduzione dei testi antichi. Successivamente viene effettuata l'analisi delle traduzioni dell’Incipit, del frammento di prosa e di tre sonetti, che in modo migliore rispecchiano la poetica del Dolce Stil Novo. L'analisi si concentra sul quadro complessivo delle traduzioni e sul modo in cui in esse viene rispecchiata la poetica dantesca. Questo porta a una valutazione delle strategie dei traduttori in termini di conservazione delle immagini semplici ma significative presenti nell'originale, che creano l'atmosfera di contemplazione. Il lavoro si conclude con una sintesi delle osservazioni fin qui fatte e del giudizio soggettivo dell'autrice.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest dokonanie analizy pięciu pełnych przekładów na język polski młodzieńczego dzieła Dantego - Vita Nuova czyli Życie Nowe - pod kątem oddania poetyki i słów kluczy charakterystycznych dla Nowego Słodkiego Stylu. Praca dzieli się na dwie główne części: pierwsza z nich ma na celu wprowadzić czytelnika do poetyki Dolce Stil Novo, druga natomiast ma charakter analityczny. Rozdział pierwszy otwierają rozważania dotyczące definicji Nowego Słodkiego Stylu, jego podstawowych konceptów, następnie zaś zostają przedstawione sylwetki jego prekursorów. Rozdział drugi przybliża postać Dantego jako najważniejszego przedstawiciela tego nurtu oraz zostaje scharakteryzowane jego młodzieńcze dzieło, w którym zawarte są wszystkie dystynktywne cechy Stilnovo. Na koniec nakreślony zostaje pokrótce proces wydawniczy dotyczący dzieł z kierunku Vita Nuova na świecie i w Polsce. Rozdział trzeci ma charakter metodologiczny, skupia sie więc na teoriach przekładowych ważnych dla Życia Nowego, takich jak: tłumaczenie literackie, tłumaczenie poezji oraz tłumaczenie tekstów dawnych. Następnie zostaje przeprowadzona analiza tłumaczeń Incipitu, fragmentu prozy oraz trzech sonetów, które w największym stopniu oddają poetykę Nowego Słodkiego Stylu. Analiza skupia się na całościowym obrazie tłumaczeń i przełożeniu myśli Dantego na język polski z zachowaniem cech jego poetyki. Ostatecznie prowadzi ona do oceny działań tłumaczy pod kątem zachowania nieskomplikowanych lecz zarazem wymownych obrazów przedstawionych w oryginale, kreujących atmosferę kontemplacji. Praca zamyka się podsumowaniem przeprowadzonych dotychczas obserwacji oraz subiektywną oceną autorki.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Miszalska, Jadwiga - 130649
dc.contributor.authorpl
Luciani, Laura
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Miszalska, Jadwiga - 130649
dc.contributor.reviewerpl
Wrana, Magdalena - 143472
dc.date.accessioned
2021-12-16T22:34:26Z
dc.date.available
2021-12-16T22:34:26Z
dc.date.submittedpl
2021-07-19
dc.fieldofstudypl
filologia włoska
dc.identifier.apdpl
diploma-153033-212787
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/285691
dc.languagepl
ita
dc.subject.enpl
Dolce Stil Novo, Vita Nuova, Dante, translation of poetry, translation of old texts.
dc.subject.otherpl
Dolce Stil Novo, Vita Nuova, Dante, traduzione della poesia, traduzione dei testi antichi.
dc.subject.plpl
Dolce Stil Novo, Vita Nuova, Dante, przekład poezji, przekład tekstów dawnych.
dc.titlepl
La poetica del Dolce Stil Novo nelle traduzioni polacche della „Vita Nuova”
dc.title.alternativepl
Poetyka Nowego Słodkiego Stylu w polskich tłumaczeniach „Vita Nuova”
dc.title.alternativepl
The Poetics of Dolce Stil Novo in the Polish Translations of „Vita Nuova”
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
21
Views per month
Views per city
Krakow
3
Salerno
2
Wroclaw
2
Chiclayo
1
Dublin
1
Halle
1
Marki
1
Messina
1
Mikołów
1
Montevideo
1

No access

No Thumbnail Available
Collections