Analiza i konfiguracja protokołów przełączania obwodów warstwy ISO OSI 2

licenciate
dc.abstract.enThe thesis presents not well-known protocols which function in the second layer of OSI model and scenarios in which they can be used. These protocols include: VPLS (Virtual Private LAN Services), CCC (Circuit Cross-Connect), TCC (Translational Cross-Connect) and IRB (Integrated Routing and Bridging). The first chapter contains information about motivation to write the thesis dedicated to this topic. In the second chapter there are presented theoretical basics concerning protocols such as VPLS, CCC, TCC and IRB. Moreover, this section examines support technologies that are linked to these protocols. The third chapter represents documentation of designed networks which contains a full description of configuration and commentary about presented solutions. The fourth chapter contains diagnosis of designed networks which includes description of performed tests and conclusions that arise from these tests. The fifth chapter sums up the whole thesis.pl
dc.abstract.plPraca poświęcona jest mało znanym protokołom działającym w warstwie drugiej modelu OSI oraz scenariuszom, w których mogą one być wykorzystane. Są to protokoły takie jak: VPLS (Virtual Private LAN Services), CCC (Circuit Cross-Connect), TCC (Translational Cross-Connect) oraz IRB (Integrated Routing and Bridging). Rozdział pierwszy zawiera motywację do napisania pracy na właśnie taki temat. W rozdziale drugim przedstawione zostały podstawy teoretyczne dotyczące protokołów VPLS, CCC, TCC oraz IRB, a także powiązanych z nimi technologii pomocniczych. Rozdział trzeci jest dokumentacją zestawionych sieci, zawierającą pełny opis konfiguracji oraz komentarze dotyczące przedstawionych rozwiązań. Rozdział czwarty zawiera diagnostykę zestawionych sieci, na którą składa się opis przeprowadzonych testów i wnioski z nich wypływające. Rozdział piąty to krótkie podsumowanie całej pracy.pl
dc.affiliationWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanejpl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorSurówka, Grzegorz - 100453 pl
dc.contributor.authorTuła, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFAISpl
dc.contributor.reviewerChmielnicki, Wiesławpl
dc.contributor.reviewerSurówka, Grzegorz - 100453 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T09:45:51Z
dc.date.available2020-07-27T09:45:51Z
dc.date.submitted2017-07-10pl
dc.fieldofstudyinformatykapl
dc.identifier.apddiploma-117204-163243pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222429
dc.languagepolpl
dc.subject.enVPLS, Virtual Private LAN Services, CCC, Circuit Cross-Connect, TCC, Translational Cross-Connect, IRB, Integrated Routing and Bridging, network protocolspl
dc.subject.plVPLS, Virtual Private LAN Services, CCC, Circuit Cross-Connect, TCC, Translational Cross-Connect, IRB, Integrated Routing and Bridging, protokoły sieciowepl
dc.titleAnaliza i konfiguracja protokołów przełączania obwodów warstwy ISO OSI 2pl
dc.title.alternativeAnalysis and Configuration of Layer 2 Circuit Switching Protocolspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis presents not well-known protocols which function in the second layer of OSI model and scenarios in which they can be used. These protocols include: VPLS (Virtual Private LAN Services), CCC (Circuit Cross-Connect), TCC (Translational Cross-Connect) and IRB (Integrated Routing and Bridging). The first chapter contains information about motivation to write the thesis dedicated to this topic. In the second chapter there are presented theoretical basics concerning protocols such as VPLS, CCC, TCC and IRB. Moreover, this section examines support technologies that are linked to these protocols. The third chapter represents documentation of designed networks which contains a full description of configuration and commentary about presented solutions. The fourth chapter contains diagnosis of designed networks which includes description of performed tests and conclusions that arise from these tests. The fifth chapter sums up the whole thesis.
dc.abstract.plpl
Praca poświęcona jest mało znanym protokołom działającym w warstwie drugiej modelu OSI oraz scenariuszom, w których mogą one być wykorzystane. Są to protokoły takie jak: VPLS (Virtual Private LAN Services), CCC (Circuit Cross-Connect), TCC (Translational Cross-Connect) oraz IRB (Integrated Routing and Bridging). Rozdział pierwszy zawiera motywację do napisania pracy na właśnie taki temat. W rozdziale drugim przedstawione zostały podstawy teoretyczne dotyczące protokołów VPLS, CCC, TCC oraz IRB, a także powiązanych z nimi technologii pomocniczych. Rozdział trzeci jest dokumentacją zestawionych sieci, zawierającą pełny opis konfiguracji oraz komentarze dotyczące przedstawionych rozwiązań. Rozdział czwarty zawiera diagnostykę zestawionych sieci, na którą składa się opis przeprowadzonych testów i wnioski z nich wypływające. Rozdział piąty to krótkie podsumowanie całej pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Surówka, Grzegorz - 100453
dc.contributor.authorpl
Tuła, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFAIS
dc.contributor.reviewerpl
Chmielnicki, Wiesław
dc.contributor.reviewerpl
Surówka, Grzegorz - 100453
dc.date.accessioned
2020-07-27T09:45:51Z
dc.date.available
2020-07-27T09:45:51Z
dc.date.submittedpl
2017-07-10
dc.fieldofstudypl
informatyka
dc.identifier.apdpl
diploma-117204-163243
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222429
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
VPLS, Virtual Private LAN Services, CCC, Circuit Cross-Connect, TCC, Translational Cross-Connect, IRB, Integrated Routing and Bridging, network protocols
dc.subject.plpl
VPLS, Virtual Private LAN Services, CCC, Circuit Cross-Connect, TCC, Translational Cross-Connect, IRB, Integrated Routing and Bridging, protokoły sieciowe
dc.titlepl
Analiza i konfiguracja protokołów przełączania obwodów warstwy ISO OSI 2
dc.title.alternativepl
Analysis and Configuration of Layer 2 Circuit Switching Protocols
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Iwiny
1

No access

No Thumbnail Available