Postawy studentów wobec alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego w perspektywie ich postaw wobec religijności

master
dc.abstract.enThe subject of the master's thesis is the attitudes of students towards alternative forms of marriage and family life in the perspective of their attitudes towards religiosity. The thesis consists of five chapters. It raises issues related to the contemporary face of marriage and family. The definitions of marriage and family occurring in the literature are presented, the types of families, their structure and functions are described. Alternative forms of marriage and family life were also characterized. In addition, the thesis presents the definitions of religiosity and the stages of human religious development. A chapter on the studied social group, i.e. students, was also created. It describes, inter alia, the developmental tasks of early adulthood. This thesis also includes a chapter on research methodology, which presents the assumptions of the own research. On the other hand, the last chapter presents the results of research conducted among students of Krakow's universities. The thesis ends with a bibliography, list of tables, charts and an appendix with the research tools used.pl
dc.abstract.plTematem pracy magisterskiej są postawy studentów wobec alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego w perspektywie ich postaw wobec religijności. Praca składa się z pięciu rozdziałów. Poruszone zostały w niej kwestie dotyczące współczesnego oblicza małżeństwa i rodziny. Przedstawiono występujące w literaturze definicje małżeństwa i rodziny, opisano typy rodzin, ich strukturę oraz funkcje, które pełnią. Scharakteryzowano również alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego. Ponadto w pracy przedstawiono definicje religijności oraz etapy rozwoju religijnego u człowieka. Stworzono również rozdział dotyczący badanej grupy społecznej, czyli studentów. Opisane zostały w nim między innymi zadania rozwojowe okresu wczesnej dorosłości. W niniejszej pracy znalazł się także rozdział dotyczący metodologii badań, w którym przedstawiono założenia badań własnych. Natomiast w ostatnim rozdziale ukazane zostały uzyskane wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów krakowskich uczelni wyższych. Pracę zamyka bibliografia, spis tabel, wykresów oraz aneks, w którym znajdują się zastosowane narzędzia badawcze.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBieszczad, Bogusław - 127331 pl
dc.contributor.authorLesiuk, Angelikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerBieszczad, Bogusław - 127331 pl
dc.contributor.reviewerSmoter, Katarzynapl
dc.date.accessioned2022-07-12T22:35:56Z
dc.date.available2022-07-12T22:35:56Z
dc.date.submitted2022-07-12pl
dc.fieldofstudypedagogikapl
dc.identifier.apddiploma-161028-295125pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/296625
dc.languagepolpl
dc.subject.enalternative forms of marriage and family life, religiosity, attitudes, students, hierarchy of valuespl
dc.subject.plalternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego, religijność, postawy, studenci, hierarchia wartościpl
dc.titlePostawy studentów wobec alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego w perspektywie ich postaw wobec religijnościpl
dc.title.alternativeStudents' attitudes towards alternative forms of marriage and family life in the perspective of their attitudes towards religiositypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the master's thesis is the attitudes of students towards alternative forms of marriage and family life in the perspective of their attitudes towards religiosity. The thesis consists of five chapters. It raises issues related to the contemporary face of marriage and family. The definitions of marriage and family occurring in the literature are presented, the types of families, their structure and functions are described. Alternative forms of marriage and family life were also characterized. In addition, the thesis presents the definitions of religiosity and the stages of human religious development. A chapter on the studied social group, i.e. students, was also created. It describes, inter alia, the developmental tasks of early adulthood. This thesis also includes a chapter on research methodology, which presents the assumptions of the own research. On the other hand, the last chapter presents the results of research conducted among students of Krakow's universities. The thesis ends with a bibliography, list of tables, charts and an appendix with the research tools used.
dc.abstract.plpl
Tematem pracy magisterskiej są postawy studentów wobec alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego w perspektywie ich postaw wobec religijności. Praca składa się z pięciu rozdziałów. Poruszone zostały w niej kwestie dotyczące współczesnego oblicza małżeństwa i rodziny. Przedstawiono występujące w literaturze definicje małżeństwa i rodziny, opisano typy rodzin, ich strukturę oraz funkcje, które pełnią. Scharakteryzowano również alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego. Ponadto w pracy przedstawiono definicje religijności oraz etapy rozwoju religijnego u człowieka. Stworzono również rozdział dotyczący badanej grupy społecznej, czyli studentów. Opisane zostały w nim między innymi zadania rozwojowe okresu wczesnej dorosłości. W niniejszej pracy znalazł się także rozdział dotyczący metodologii badań, w którym przedstawiono założenia badań własnych. Natomiast w ostatnim rozdziale ukazane zostały uzyskane wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów krakowskich uczelni wyższych. Pracę zamyka bibliografia, spis tabel, wykresów oraz aneks, w którym znajdują się zastosowane narzędzia badawcze.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Bieszczad, Bogusław - 127331
dc.contributor.authorpl
Lesiuk, Angelika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Bieszczad, Bogusław - 127331
dc.contributor.reviewerpl
Smoter, Katarzyna
dc.date.accessioned
2022-07-12T22:35:56Z
dc.date.available
2022-07-12T22:35:56Z
dc.date.submittedpl
2022-07-12
dc.fieldofstudypl
pedagogika
dc.identifier.apdpl
diploma-161028-295125
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/296625
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
alternative forms of marriage and family life, religiosity, attitudes, students, hierarchy of values
dc.subject.plpl
alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego, religijność, postawy, studenci, hierarchia wartości
dc.titlepl
Postawy studentów wobec alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego w perspektywie ich postaw wobec religijności
dc.title.alternativepl
Students' attitudes towards alternative forms of marriage and family life in the perspective of their attitudes towards religiosity
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Nowa Sarzyna
2
Skawina
1

No access

No Thumbnail Available
Collections