Zbadanie możliwości oznaczania tytanu z wykorzystaniem niemodyfikowanych elektrod metalicznych oraz z węgla szklistego

licenciate
dc.abstract.enThe studies were designed to test the possibility of titanium determination by means of electrochemical methods: cyclic voltammetry (CV) and differential pulse voltammetry (DPV). The work presents the results of an investigation to determine the possibility of using unmodified metal electrodes (gold and platinum) and glassy carbon electrode in different supporting electrolytes. The results obtained by cyclic voltammetry allowed to determine the titanium(IV) ion reduction potentials and the oxidation of electrode reaction products. On this basis, the system was chosen: electrode-supporting electrolyte, for which measurements were made using the DPV technique. The results obtained with the differential pulse voltammetry technique did not allow unambiguous determination of the analyte in the assumed concentration range under the proposed experimental conditions.pl
dc.abstract.plPrzeprowadzone badania miały na celu przetestowanie możliwości oznaczenia tytanu z wykorzystaniem metod elektrochemicznych: woltamperometrii cyklicznej (CV) i woltamperometrii impulsowej różnicowej (DPV). W pracy przedstawiono wyniki badań zmierzających do określenia możliwości wykorzystania niemodyfikowanych elektrod metalicznych (złotej i platynowej) oraz z węgla szklistego w różnych środowiskach. Wyniki uzyskane techniką woltamperometrii cyklicznej pozwoliły określić potencjały redukcji jonów tytanu(IV) oraz utleniania produktów reakcji elektrodowych. Na tej podstawie wybrano układ: elektroda-elektrolit podstawowy, dla którego wykonano pomiary techniką DPV. Wyniki uzyskane techniką woltamperometrii różnicowej nie pozwoliły na jednoznaczne określenie możliwości oznaczenia analitu w założonym zakresie stężeń w proponowanych warunkach doświadczalnych.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorKnihnicki, Pawełpl
dc.contributor.authorFlacha, Mateuszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerKnihnicki, Pawełpl
dc.contributor.reviewerPiekoszewski, Wojciech - 160149 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T14:01:55Z
dc.date.available2020-07-27T14:01:55Z
dc.date.submitted2018-07-02pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-121402-211330pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/225954
dc.languagepolpl
dc.subject.entitanium; cyclic voltammetry; differential pulse voltammetrypl
dc.subject.pltytan; woltamperometria cykliczna, woltamperometria impulsowa różnicowapl
dc.titleZbadanie możliwości oznaczania tytanu z wykorzystaniem niemodyfikowanych elektrod metalicznych oraz z węgla szklistegopl
dc.title.alternativeExamination of the possibility of determining titanium using unmodified metal electrodes and glassy carbon electrodepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The studies were designed to test the possibility of titanium determination by means of electrochemical methods: cyclic voltammetry (CV) and differential pulse voltammetry (DPV). The work presents the results of an investigation to determine the possibility of using unmodified metal electrodes (gold and platinum) and glassy carbon electrode in different supporting electrolytes. The results obtained by cyclic voltammetry allowed to determine the titanium(IV) ion reduction potentials and the oxidation of electrode reaction products. On this basis, the system was chosen: electrode-supporting electrolyte, for which measurements were made using the DPV technique. The results obtained with the differential pulse voltammetry technique did not allow unambiguous determination of the analyte in the assumed concentration range under the proposed experimental conditions.
dc.abstract.plpl
Przeprowadzone badania miały na celu przetestowanie możliwości oznaczenia tytanu z wykorzystaniem metod elektrochemicznych: woltamperometrii cyklicznej (CV) i woltamperometrii impulsowej różnicowej (DPV). W pracy przedstawiono wyniki badań zmierzających do określenia możliwości wykorzystania niemodyfikowanych elektrod metalicznych (złotej i platynowej) oraz z węgla szklistego w różnych środowiskach. Wyniki uzyskane techniką woltamperometrii cyklicznej pozwoliły określić potencjały redukcji jonów tytanu(IV) oraz utleniania produktów reakcji elektrodowych. Na tej podstawie wybrano układ: elektroda-elektrolit podstawowy, dla którego wykonano pomiary techniką DPV. Wyniki uzyskane techniką woltamperometrii różnicowej nie pozwoliły na jednoznaczne określenie możliwości oznaczenia analitu w założonym zakresie stężeń w proponowanych warunkach doświadczalnych.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Knihnicki, Paweł
dc.contributor.authorpl
Flacha, Mateusz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Knihnicki, Paweł
dc.contributor.reviewerpl
Piekoszewski, Wojciech - 160149
dc.date.accessioned
2020-07-27T14:01:55Z
dc.date.available
2020-07-27T14:01:55Z
dc.date.submittedpl
2018-07-02
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-121402-211330
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/225954
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
titanium; cyclic voltammetry; differential pulse voltammetry
dc.subject.plpl
tytan; woltamperometria cykliczna, woltamperometria impulsowa różnicowa
dc.titlepl
Zbadanie możliwości oznaczania tytanu z wykorzystaniem niemodyfikowanych elektrod metalicznych oraz z węgla szklistego
dc.title.alternativepl
Examination of the possibility of determining titanium using unmodified metal electrodes and glassy carbon electrode
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Dublin
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Bühl
1
Gdansk
1
Gliwice
1
Poznan
1
Rzeszów
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available