Ciąża, a styl życia

licenciate
dc.abstract.enLifestyle is recognized as one of the most important determinants of human health according to WHO. It influences not only on the mother health, but also on the fetal development. Therefore, pregnant should follow the principles of healthy living.Aim: Rating the lifestyle of women during pregnancy.Method, material: a diagnostic poll, technique: a questionnaire survey. The research involved 60 women in childbirth, in maternity wards of University Clinic and 5 Military Hospital with Polyclinic in Cracow.Results: On visits to the gynecologist went 65,5% of the respondents, the changes in nutrition applied 86.7% women, 96.7% of the respondents took supplementation. Stimulants, which women used: cigarettes 5%, alcohol 10%, coffee 35%. 64.3% of the respondents performed work activity, 69.5% made physical exercises, 81.4% of the respondents noticed changes in their intimacy.These results were analyzed in the next part of this work.pl
dc.abstract.plStyl życia uznawany jest za jeden z ważniejszych czynników determinujących zdrowie człowieka wg WHO. Wpływa on nie tylko na zdrowie matki, ale także na rozwój płodu. Dlatego ciężarna powinna przestrzegać zasad zdrowego stylu życia.Cel pracy: Ocena stylu życia kobiet w ciąży.Metoda, materiał: Sondaż diagnostyczny, technika: kwestionariusz ankiety. Badaniem objęto 60 położnic na oddziałach położniczych Kliniki Szpitala Uniwersyteckiego oraz 5. Wojskowego Szpitala z Polikliniką w Krakowie.Wyniki: Na wizyty kontrolne do lekarza ginekologa chodziło 65,5% kobiet, zmiany w odżywianiu zastosowało 86,7% badanych, suplementację przyjmowało 96,7% respondentek. Używki, które stosowano, to: papierosy 5%, alkohol 10%, kawa 35%. Aktywność zawodową podejmowało 64,3% badanych, fizyczną 69,5%, w sferze intymnej 81,4% respondentek zauważyło zmiany.Powyższe wyniki zostały poddane analizie w dalszej części pracy.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorPrażmowska, Barbara - 133217 pl
dc.contributor.authorGrudzień, Danielapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerKamińska, Alicjapl
dc.contributor.reviewerPrażmowska, Barbara - 133217 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T08:02:08Z
dc.date.available2020-07-24T08:02:08Z
dc.date.submitted2012-07-13pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-66646-111843pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/180116
dc.languagepolpl
dc.subject.enpregnancy, lifestylepl
dc.subject.plciąża, styl życiapl
dc.titleCiąża, a styl życiapl
dc.title.alternativePregnancy and lifestylepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Lifestyle is recognized as one of the most important determinants of human health according to WHO. It influences not only on the mother health, but also on the fetal development. Therefore, pregnant should follow the principles of healthy living.Aim: Rating the lifestyle of women during pregnancy.Method, material: a diagnostic poll, technique: a questionnaire survey. The research involved 60 women in childbirth, in maternity wards of University Clinic and 5 Military Hospital with Polyclinic in Cracow.Results: On visits to the gynecologist went 65,5% of the respondents, the changes in nutrition applied 86.7% women, 96.7% of the respondents took supplementation. Stimulants, which women used: cigarettes 5%, alcohol 10%, coffee 35%. 64.3% of the respondents performed work activity, 69.5% made physical exercises, 81.4% of the respondents noticed changes in their intimacy.These results were analyzed in the next part of this work.
dc.abstract.plpl
Styl życia uznawany jest za jeden z ważniejszych czynników determinujących zdrowie człowieka wg WHO. Wpływa on nie tylko na zdrowie matki, ale także na rozwój płodu. Dlatego ciężarna powinna przestrzegać zasad zdrowego stylu życia.Cel pracy: Ocena stylu życia kobiet w ciąży.Metoda, materiał: Sondaż diagnostyczny, technika: kwestionariusz ankiety. Badaniem objęto 60 położnic na oddziałach położniczych Kliniki Szpitala Uniwersyteckiego oraz 5. Wojskowego Szpitala z Polikliniką w Krakowie.Wyniki: Na wizyty kontrolne do lekarza ginekologa chodziło 65,5% kobiet, zmiany w odżywianiu zastosowało 86,7% badanych, suplementację przyjmowało 96,7% respondentek. Używki, które stosowano, to: papierosy 5%, alkohol 10%, kawa 35%. Aktywność zawodową podejmowało 64,3% badanych, fizyczną 69,5%, w sferze intymnej 81,4% respondentek zauważyło zmiany.Powyższe wyniki zostały poddane analizie w dalszej części pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Prażmowska, Barbara - 133217
dc.contributor.authorpl
Grudzień, Daniela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Kamińska, Alicja
dc.contributor.reviewerpl
Prażmowska, Barbara - 133217
dc.date.accessioned
2020-07-24T08:02:08Z
dc.date.available
2020-07-24T08:02:08Z
dc.date.submittedpl
2012-07-13
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-66646-111843
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/180116
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
pregnancy, lifestyle
dc.subject.plpl
ciąża, styl życia
dc.titlepl
Ciąża, a styl życia
dc.title.alternativepl
Pregnancy and lifestyle
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Warsaw
9
Olsztyn
4
Wroclaw
4
Poznan
2
Dublin
1
Gdansk
1
Kielce
1
Krakow
1
Nowa Sol
1
Rzeszów
1

No access

No Thumbnail Available