Immunologiczne strategie leczenia choroby Alzheimera. Modele doświadczalne

licenciate
dc.abstract.enAlthough Alzheimer's disease is subject of research for more than a hundred years the actual etiology of it and effective methods of treatment or prevention are still not known. Therefore elucidation of its pathogenesis is of utmost importance. In this paper the issue of correlations between the nervous and immune systems is discussed since the influence on immunological mechanisms is one of current modalities of AD treatment. Methods of treatment of AD have been described with special emphasis put on active and passive immunotherapy. Passive immunotherapy with the use of monoclonal antibodies raised against beta amyloid is already at the stage of clinical trials and preliminary results seem promising especially in cases of the disease at initial stages. The effects of such interventions can lead to the arrest in disease progression or help fighting it. Moreover the subject of induction of changes characteristic for Alzheimer disease in laboratory animals has been undertaken. They can serve as a model for studies on that disease and for drug efficiency testing.pl
dc.abstract.plChoroba Alzheimera od ponad stu lat stanowi obiekt badań naukowców, jednak nadal nie są znane jej przyczyny ani też nie znamy skutecznych metod leczenia czy zapobiegania. Dlatego wyjaśnienie jej etiologii ma tak istotne znaczenie. W tej pracy poruszono również zagadnienie korelacji jakie zaobserwowano pomiędzy funkcjonowaniem układu nerwowego a układu odpornościowego, w oparciu o które podejmowane są próby manipulacji mechanizmami reakcji immunologicznej. Przedstawiono również stosowane obecnie sposoby terapii. Szerzej potraktowano te oparte o wykorzystanie układu immunologicznego tj. immunoterapię czynną i bierną. Immunoterapia bierna z wykorzystaniem przeciwciał monoklonalnych przeciwko amyloidowi β jest już na etapie badań klinicznych a wstępne rezultaty są obiecujące, szczególnie w odniesieniu do wczesnych stadiów choroby. Efekty tych działań mogą doprowadzić do zahamowania rozwoju schorzenia, bądź wspomóc walkę z takowym. Ponadto podjęto temat indukcji zmian charakterystycznych dla choroby Alzheimera u zwierząt laboratoryjnych. Mogą one bowiem stanowić model do badań nad tą chorobą i służyć do testowania leków.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorTabarowski, Zbigniew - 132361 pl
dc.contributor.authorKociniak, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerTabarowski, Zbigniew - 132361 pl
dc.contributor.reviewerBłasiak, Anna - 162093 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T04:58:02Z
dc.date.available2020-07-27T04:58:02Z
dc.date.submitted2018-01-25pl
dc.fieldofstudyneurobiologiapl
dc.identifier.apddiploma-112484-186667pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218058
dc.languagepolpl
dc.subject.enAlzheimer's disease, Animal models, Immunotherapy, Neurodegenerationpl
dc.subject.plChoroba Alzheimera, Modele zwierzęce, Immunoterapia, Neurodegeneracjapl
dc.titleImmunologiczne strategie leczenia choroby Alzheimera. Modele doświadczalnepl
dc.title.alternativeImmunological strategies for the treatment of Alzheimer's disease. Experimental modelspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Although Alzheimer's disease is subject of research for more than a hundred years the actual etiology of it and effective methods of treatment or prevention are still not known. Therefore elucidation of its pathogenesis is of utmost importance. In this paper the issue of correlations between the nervous and immune systems is discussed since the influence on immunological mechanisms is one of current modalities of AD treatment. Methods of treatment of AD have been described with special emphasis put on active and passive immunotherapy. Passive immunotherapy with the use of monoclonal antibodies raised against beta amyloid is already at the stage of clinical trials and preliminary results seem promising especially in cases of the disease at initial stages. The effects of such interventions can lead to the arrest in disease progression or help fighting it. Moreover the subject of induction of changes characteristic for Alzheimer disease in laboratory animals has been undertaken. They can serve as a model for studies on that disease and for drug efficiency testing.
dc.abstract.plpl
Choroba Alzheimera od ponad stu lat stanowi obiekt badań naukowców, jednak nadal nie są znane jej przyczyny ani też nie znamy skutecznych metod leczenia czy zapobiegania. Dlatego wyjaśnienie jej etiologii ma tak istotne znaczenie. W tej pracy poruszono również zagadnienie korelacji jakie zaobserwowano pomiędzy funkcjonowaniem układu nerwowego a układu odpornościowego, w oparciu o które podejmowane są próby manipulacji mechanizmami reakcji immunologicznej. Przedstawiono również stosowane obecnie sposoby terapii. Szerzej potraktowano te oparte o wykorzystanie układu immunologicznego tj. immunoterapię czynną i bierną. Immunoterapia bierna z wykorzystaniem przeciwciał monoklonalnych przeciwko amyloidowi β jest już na etapie badań klinicznych a wstępne rezultaty są obiecujące, szczególnie w odniesieniu do wczesnych stadiów choroby. Efekty tych działań mogą doprowadzić do zahamowania rozwoju schorzenia, bądź wspomóc walkę z takowym. Ponadto podjęto temat indukcji zmian charakterystycznych dla choroby Alzheimera u zwierząt laboratoryjnych. Mogą one bowiem stanowić model do badań nad tą chorobą i służyć do testowania leków.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Tabarowski, Zbigniew - 132361
dc.contributor.authorpl
Kociniak, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Tabarowski, Zbigniew - 132361
dc.contributor.reviewerpl
Błasiak, Anna - 162093
dc.date.accessioned
2020-07-27T04:58:02Z
dc.date.available
2020-07-27T04:58:02Z
dc.date.submittedpl
2018-01-25
dc.fieldofstudypl
neurobiologia
dc.identifier.apdpl
diploma-112484-186667
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218058
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Alzheimer's disease, Animal models, Immunotherapy, Neurodegeneration
dc.subject.plpl
Choroba Alzheimera, Modele zwierzęce, Immunoterapia, Neurodegeneracja
dc.titlepl
Immunologiczne strategie leczenia choroby Alzheimera. Modele doświadczalne
dc.title.alternativepl
Immunological strategies for the treatment of Alzheimer's disease. Experimental models
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
47
Views per month
Views per city
Warsaw
10
Krakow
5
Poznan
5
Wroclaw
3
Clonee
2
Dublin
2
Opole
2
Sosnowiec
2
Bialystok
1
Blachownia
1

No access

No Thumbnail Available