Rynek ubezpieczeń rolnych w Polsce w latach 2009 - 2014

licenciate
dc.abstract.enThis Bachelor thesis is an analysis of agricultural insurance market in Poland in years 2009 – 2014. Insurance is an economic device used in order to manage risks and which has long tradition in Poland. Agricultural insurances are a kind of insurances that are destined for group of farmers and agricultural producers. Insurance market is a segment of financial market and it is described as multilevel system which consists of subjects offering insurances (insurance companies), potential policy holders, as well as products – insurance services. Ministry of Agricultural and Rural Development continues to work on solutions in agricultural insurances in order to improve popularity of those insurances. Their actions are mainly focused on financial support of insurance of plants and animals. Increase of popularity of this device is a significant postulate giving number of catastrophic happenings in Poland. There was an effort in thesis to capture effects of government policy at insurance market. This Bachelor thesis consists of two parts: theoretical one and empirical one. First chapter consists of historic overview of agricultural insurances and attempt to select risks influencing results of agricultural farms. In the second chapter there is an analysis of agricultural insurances offered on the market. Last chapter consists of economic analysis of insurance market in years 2009 – 2014 and analysis of insurance risk. In this bachelor thesis in order to explore the subject holistic approach was used, meaning output of many fields.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca dotyczy analizy rynku ubezpieczeń rolnych w Polsce w latach 2009 – 2014. Ubezpieczenie jest urządzeniem gospodarczym służącym do zarządzania ryzykiem i ma w Polsce wieloletnią tradycję. Ubezpieczenia rolne stanowią jeden z rodzajów ubezpieczeń oferowanych na krajowym rynku, a skierowane są do rolników i producentów rolnych. Rynek ubezpieczeń stanowi segment rynku finansowego i jest rozumiany jako wielopoziomowy system, na który składają się podmioty oferujące ubezpieczenia – zakłady ubezpieczeń, potencjalni konsumenci – ubezpieczający oraz produkty oferowane na tym rynku, czyli usługi ubezpieczeniowe. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad rozwiązaniami mającymi na celu upowszechnienie ubezpieczeń rolnych wśród rolników. Działania koncentrują się głównie na wprowadzeniu dofinansowania do składki ubezpieczeń upraw i zwierząt. Upowszechnienie ubezpieczeń rolnych jest postulatem o szczególnym znaczeniu biorąc pod uwagę wielość zdarzeń katastrofalnych na terenie Polski. Podjęto starania w kierunku uchwycenia efektów polityki rządu na rynku ubezpieczeń rolnych.Praca składa się z dwóch części: teoretycznej i empirycznej. W pierwszym rozdziale przedstawiono historię ubezpieczeń rolnych i podjęto próbę wyłonienia ryzyk wpływających na wyniki gospodarstw rolnych. Rozdział drugi zawiera analizę oferowanych ubezpieczeń rolnych. W trzecim rozdziale zawarta jest analiza ekonomiczna i analiza ryzyka ubezpieczeniowego. W niniejszej pracy do zgłębienia omawianej problematyki zastosowano podejście holistyczne, uwzględniając dorobek różnych dyscyplin.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJarzębiński, Marek - 128485 pl
dc.contributor.authorZielińska, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerŁasak, Piotr - 174451 pl
dc.contributor.reviewerJarzębiński, Marek - 128485 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T15:46:22Z
dc.date.available2020-07-26T15:46:22Z
dc.date.submitted2015-07-07pl
dc.fieldofstudyekonomia międzynarodowapl
dc.identifier.apddiploma-98789-113965pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206083
dc.languagepolpl
dc.subject.enagricultural insurances – insurance market – insurance riskpl
dc.subject.plryzyko ubezpieczeniowe – ubezpieczenia rolne – rynek ubezpieczeńpl
dc.titleRynek ubezpieczeń rolnych w Polsce w latach 2009 - 2014pl
dc.title.alternativeAnalysis of agricultural insurance market in Poland in years 2009 - 2014pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This Bachelor thesis is an analysis of agricultural insurance market in Poland in years 2009 – 2014. Insurance is an economic device used in order to manage risks and which has long tradition in Poland. Agricultural insurances are a kind of insurances that are destined for group of farmers and agricultural producers. Insurance market is a segment of financial market and it is described as multilevel system which consists of subjects offering insurances (insurance companies), potential policy holders, as well as products – insurance services. Ministry of Agricultural and Rural Development continues to work on solutions in agricultural insurances in order to improve popularity of those insurances. Their actions are mainly focused on financial support of insurance of plants and animals. Increase of popularity of this device is a significant postulate giving number of catastrophic happenings in Poland. There was an effort in thesis to capture effects of government policy at insurance market. This Bachelor thesis consists of two parts: theoretical one and empirical one. First chapter consists of historic overview of agricultural insurances and attempt to select risks influencing results of agricultural farms. In the second chapter there is an analysis of agricultural insurances offered on the market. Last chapter consists of economic analysis of insurance market in years 2009 – 2014 and analysis of insurance risk. In this bachelor thesis in order to explore the subject holistic approach was used, meaning output of many fields.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca dotyczy analizy rynku ubezpieczeń rolnych w Polsce w latach 2009 – 2014. Ubezpieczenie jest urządzeniem gospodarczym służącym do zarządzania ryzykiem i ma w Polsce wieloletnią tradycję. Ubezpieczenia rolne stanowią jeden z rodzajów ubezpieczeń oferowanych na krajowym rynku, a skierowane są do rolników i producentów rolnych. Rynek ubezpieczeń stanowi segment rynku finansowego i jest rozumiany jako wielopoziomowy system, na który składają się podmioty oferujące ubezpieczenia – zakłady ubezpieczeń, potencjalni konsumenci – ubezpieczający oraz produkty oferowane na tym rynku, czyli usługi ubezpieczeniowe. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad rozwiązaniami mającymi na celu upowszechnienie ubezpieczeń rolnych wśród rolników. Działania koncentrują się głównie na wprowadzeniu dofinansowania do składki ubezpieczeń upraw i zwierząt. Upowszechnienie ubezpieczeń rolnych jest postulatem o szczególnym znaczeniu biorąc pod uwagę wielość zdarzeń katastrofalnych na terenie Polski. Podjęto starania w kierunku uchwycenia efektów polityki rządu na rynku ubezpieczeń rolnych.Praca składa się z dwóch części: teoretycznej i empirycznej. W pierwszym rozdziale przedstawiono historię ubezpieczeń rolnych i podjęto próbę wyłonienia ryzyk wpływających na wyniki gospodarstw rolnych. Rozdział drugi zawiera analizę oferowanych ubezpieczeń rolnych. W trzecim rozdziale zawarta jest analiza ekonomiczna i analiza ryzyka ubezpieczeniowego. W niniejszej pracy do zgłębienia omawianej problematyki zastosowano podejście holistyczne, uwzględniając dorobek różnych dyscyplin.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jarzębiński, Marek - 128485
dc.contributor.authorpl
Zielińska, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Łasak, Piotr - 174451
dc.contributor.reviewerpl
Jarzębiński, Marek - 128485
dc.date.accessioned
2020-07-26T15:46:22Z
dc.date.available
2020-07-26T15:46:22Z
dc.date.submittedpl
2015-07-07
dc.fieldofstudypl
ekonomia międzynarodowa
dc.identifier.apdpl
diploma-98789-113965
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206083
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
agricultural insurances – insurance market – insurance risk
dc.subject.plpl
ryzyko ubezpieczeniowe – ubezpieczenia rolne – rynek ubezpieczeń
dc.titlepl
Rynek ubezpieczeń rolnych w Polsce w latach 2009 - 2014
dc.title.alternativepl
Analysis of agricultural insurance market in Poland in years 2009 - 2014
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Dublin
2
Kętrzyn
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Krakow
1
Tarnow Opolski
1

No access

No Thumbnail Available