Król Maciuś I Janusza Korczaka i Mały Książę Antoine de Saint-Exupéry'ego jako propozycje lekturowe w szkole podstawowej

licenciate
dc.abstract.enThe paper entitled “King Matt the First by Janusz Korczak and the Little Prince by Antoine de Saint-Exupèry as Required Reading Proposals for Primary School” is aimed at confirming the thesis that both books have common features. The first chapter contains information about the childhood and adult life of both writers. It focuses on events in the writers’ lives that could have exerted an impact on their works. Biographies of both authors are analysed separately; subsequently, their common elements are listed. The next part of the paper presents a discussion pertaining to the individual fragments of the introduction/ dedication with special attention given to the techniques that are used by both authors to encourage the young and adult readers to read the books. It is also explained how the methods used by the authors are aimed at inducing the recipients to reach for the publications. In the second chapter, the author thoroughly analyses the content of the works along with indicating the presence of dual addressees and biographic threads that allow for identifying specific characters with persons present in the lives of their authors. It is also shown how certain fragments could be variously interpreted depending on the reader’s age. The final part of the paper contains an offer of publishing houses and the author's own proposal for organising classes with the use of the required reading. It discusses the skills that the pupils should master during the tasks and the conclusions that they can draw after completing them.pl
dc.abstract.plPraca pt. „Król Maciuś Pierwszy Janusza Korczaka i Mały Książę Antonie de Saint-Exupèry'ego jako propozycje lekturowe w szkole podstawowej” ma za zadanie potwierdzenie tezy, że obie te lektury mają cechy wspólne. Pierwszy rozdział zawiera informacje dotyczące dzieciństwa oraz dorosłości artystów. Wyróżniono w nim wydarzenia z życia pisarzy, które mogły wywrzeć wpływ na ich twórczość. Biografia każdego z autorów książek została osobno przeanalizowana, a następnie wskazano na ich elementy wspólne. Kolejna część pracy zawiera rozważania dotyczące poszczególnych fragmentów wstępu/dedykacji ze zwróceniem uwagi na techniki, jakie są wykorzystywane przez obu twórców, aby zachęcić młodego i dorosłego czytelnika do przeczytania ich dzieł. Wyjaśniono w niej także, jak stosowane przez autorów metody mają na celu nakłonić odbiorcę do sięgnięcia po publikacje. W drugim rozdziale szczegółowej analizie poddana została treść utworów ze wskazaniem na obecność podwójnego adresata i wątków biograficznych, które umożliwiają utożsamienie konkretnych postaci z osobami obecnymi w życiu autorów. Przedstawiono w nim, jak niektóre fragmenty mogą zostać różnie zinterpretowane w zależności od wieku czytelnika. Końcowa część pracy zawiera ofertę wydawnictw oraz własną propozycję na przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem lektur. Omówiono w niej, jakie umiejętności powinny być doskonalone przez uczniów, podczas rozwiązywania zadań i jakie wnioski mogą oni wysnuć po ich wykonaniu.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorNowak, Ewapl
dc.contributor.authorBudzińska, Mariapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerNowak, Ewapl
dc.contributor.reviewerKania, Agnieszkapl
dc.date.accessioned2021-06-29T21:44:35Z
dc.date.available2021-06-29T21:44:35Z
dc.date.submitted2021-06-29pl
dc.fieldofstudynauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-150683-259222pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275428
dc.languagepolpl
dc.subject.enJanusz Korczak, Antoine de Sain-Exupèry, The Little Prince, King Matt the First, biography, school reading, comparison of readings, lesson plan.pl
dc.subject.plJanusz Korczak, Antoine de Sain-Exupèry, Mały Książę , Król Maciuś Pierwszy, biografia, lektura szkolna, porównanie lektur, scenariusz lekcji.pl
dc.titleKról Maciuś I Janusza Korczaka i Mały Książę Antoine de Saint-Exupéry'ego jako propozycje lekturowe w szkole podstawowejpl
dc.title.alternativeKing Matt the First by Janusz Korczak and the Little Prince by Antoine de Saint-Exupèry as Required Reading Proposals for Primary Schoolpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The paper entitled “King Matt the First by Janusz Korczak and the Little Prince by Antoine de Saint-Exupèry as Required Reading Proposals for Primary School” is aimed at confirming the thesis that both books have common features. The first chapter contains information about the childhood and adult life of both writers. It focuses on events in the writers’ lives that could have exerted an impact on their works. Biographies of both authors are analysed separately; subsequently, their common elements are listed. The next part of the paper presents a discussion pertaining to the individual fragments of the introduction/ dedication with special attention given to the techniques that are used by both authors to encourage the young and adult readers to read the books. It is also explained how the methods used by the authors are aimed at inducing the recipients to reach for the publications. In the second chapter, the author thoroughly analyses the content of the works along with indicating the presence of dual addressees and biographic threads that allow for identifying specific characters with persons present in the lives of their authors. It is also shown how certain fragments could be variously interpreted depending on the reader’s age. The final part of the paper contains an offer of publishing houses and the author's own proposal for organising classes with the use of the required reading. It discusses the skills that the pupils should master during the tasks and the conclusions that they can draw after completing them.
dc.abstract.plpl
Praca pt. „Król Maciuś Pierwszy Janusza Korczaka i Mały Książę Antonie de Saint-Exupèry'ego jako propozycje lekturowe w szkole podstawowej” ma za zadanie potwierdzenie tezy, że obie te lektury mają cechy wspólne. Pierwszy rozdział zawiera informacje dotyczące dzieciństwa oraz dorosłości artystów. Wyróżniono w nim wydarzenia z życia pisarzy, które mogły wywrzeć wpływ na ich twórczość. Biografia każdego z autorów książek została osobno przeanalizowana, a następnie wskazano na ich elementy wspólne. Kolejna część pracy zawiera rozważania dotyczące poszczególnych fragmentów wstępu/dedykacji ze zwróceniem uwagi na techniki, jakie są wykorzystywane przez obu twórców, aby zachęcić młodego i dorosłego czytelnika do przeczytania ich dzieł. Wyjaśniono w niej także, jak stosowane przez autorów metody mają na celu nakłonić odbiorcę do sięgnięcia po publikacje. W drugim rozdziale szczegółowej analizie poddana została treść utworów ze wskazaniem na obecność podwójnego adresata i wątków biograficznych, które umożliwiają utożsamienie konkretnych postaci z osobami obecnymi w życiu autorów. Przedstawiono w nim, jak niektóre fragmenty mogą zostać różnie zinterpretowane w zależności od wieku czytelnika. Końcowa część pracy zawiera ofertę wydawnictw oraz własną propozycję na przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem lektur. Omówiono w niej, jakie umiejętności powinny być doskonalone przez uczniów, podczas rozwiązywania zadań i jakie wnioski mogą oni wysnuć po ich wykonaniu.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Nowak, Ewa
dc.contributor.authorpl
Budzińska, Maria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Nowak, Ewa
dc.contributor.reviewerpl
Kania, Agnieszka
dc.date.accessioned
2021-06-29T21:44:35Z
dc.date.available
2021-06-29T21:44:35Z
dc.date.submittedpl
2021-06-29
dc.fieldofstudypl
nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-150683-259222
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275428
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Janusz Korczak, Antoine de Sain-Exupèry, The Little Prince, King Matt the First, biography, school reading, comparison of readings, lesson plan.
dc.subject.plpl
Janusz Korczak, Antoine de Sain-Exupèry, Mały Książę , Król Maciuś Pierwszy, biografia, lektura szkolna, porównanie lektur, scenariusz lekcji.
dc.titlepl
Król Maciuś I Janusza Korczaka i Mały Książę Antoine de Saint-Exupéry'ego jako propozycje lekturowe w szkole podstawowej
dc.title.alternativepl
King Matt the First by Janusz Korczak and the Little Prince by Antoine de Saint-Exupèry as Required Reading Proposals for Primary School
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
52
Views per month
Views per city
Krakow
9
Poznan
5
Warsaw
4
Lublin
3
Tokyo
3
Katowice
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Iława
1
Koszalin
1

No access

No Thumbnail Available