Ochrona programów komputerowych w polskim Kodeksie karnym z 1997 r.

master
dc.abstract.enThe subject of this thesis is the protection of computer programs in the Polish Criminal Code of 1997. The thesis presents considerations on the crime of obtaining a computer program, i.e. Article 278 par. 2 of the Criminal Code as well as on the offence of fencing a computer program, i.e. Article 293 of the Criminal Code, including the problems encountered on the grounds of these offences and possible solutions to them. Moreover, the thesis presents and discusses data obtained in the framework of the conducted research survey on awareness and social assessment concerning criminal acts related to computer programs.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem niniejszej pracy jest ochrona programów komputerowych w polskim Kodeksie karnym z 1997 r. Przedstawione zostały w niej rozważania na temat przestępstwa uzyskania programu komputerowego, tj. art. 278 par. 2 k.k., a także na temat przestępstwa paserstwa programu komputerowego, tj. art. 293 k.k., w tym na temat problemów zaistniałych na gruncie tych przestępstw oraz możliwych ich rozwiązań. Ponadto w pracy zostały przedstawione i omówione dane otrzymane w ramach przeprowadzonej ankiety badawczej dotyczącej świadomości oraz oceny społecznej dotyczącej czynów zabronionych związanych z programami komputerowymi.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorRaglewski, Janusz - 131626 pl
dc.contributor.authorSieńczak, Martapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerRaglewski, Janusz - 131626 pl
dc.contributor.reviewerĆwiąkalski, Zbigniew - 127681 pl
dc.date.accessioned2022-06-24T21:36:43Z
dc.date.available2022-06-24T21:36:43Z
dc.date.submitted2022-06-24pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-158673-245413pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/293401
dc.languagepolpl
dc.subject.encomputer programs, Criminal Code, computer crimepl
dc.subject.plprogramy komputerowe, kodeks karny, przestępczość komputerowapl
dc.titleOchrona programów komputerowych w polskim Kodeksie karnym z 1997 r.pl
dc.title.alternativeProtection of computer programs in the Polish Criminal Code of 1997.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this thesis is the protection of computer programs in the Polish Criminal Code of 1997. The thesis presents considerations on the crime of obtaining a computer program, i.e. Article 278 par. 2 of the Criminal Code as well as on the offence of fencing a computer program, i.e. Article 293 of the Criminal Code, including the problems encountered on the grounds of these offences and possible solutions to them. Moreover, the thesis presents and discusses data obtained in the framework of the conducted research survey on awareness and social assessment concerning criminal acts related to computer programs.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem niniejszej pracy jest ochrona programów komputerowych w polskim Kodeksie karnym z 1997 r. Przedstawione zostały w niej rozważania na temat przestępstwa uzyskania programu komputerowego, tj. art. 278 par. 2 k.k., a także na temat przestępstwa paserstwa programu komputerowego, tj. art. 293 k.k., w tym na temat problemów zaistniałych na gruncie tych przestępstw oraz możliwych ich rozwiązań. Ponadto w pracy zostały przedstawione i omówione dane otrzymane w ramach przeprowadzonej ankiety badawczej dotyczącej świadomości oraz oceny społecznej dotyczącej czynów zabronionych związanych z programami komputerowymi.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Raglewski, Janusz - 131626
dc.contributor.authorpl
Sieńczak, Marta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Raglewski, Janusz - 131626
dc.contributor.reviewerpl
Ćwiąkalski, Zbigniew - 127681
dc.date.accessioned
2022-06-24T21:36:43Z
dc.date.available
2022-06-24T21:36:43Z
dc.date.submittedpl
2022-06-24
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-158673-245413
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/293401
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
computer programs, Criminal Code, computer crime
dc.subject.plpl
programy komputerowe, kodeks karny, przestępczość komputerowa
dc.titlepl
Ochrona programów komputerowych w polskim Kodeksie karnym z 1997 r.
dc.title.alternativepl
Protection of computer programs in the Polish Criminal Code of 1997.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Olsztyn
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available
Collections