Zaburzenia językowe i poznawcze w chorobie Alzheimera. Opinie i wiedza opiekunów chorych.

master
dc.abstract.enThe purpose of this paper is to assess carers’ knowledge about linguistic and cognitive disorders associated with Alzheimer’s disease. Research describes carers awareness of the disease consequences, stimulation of afflicted persons and their condition. The study was conducted among 66 respondents through a survey using quantitative and qualitative research methods. Carers must have wide knowledge about the disease to provide effective and beneficial care. The study inform of a high level of carers’ knowledge about the disease and associated disorders.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest sprawdzenie zakresu wiedzy opiekunów osób cierpiących na chorobę Alzheimera na temat problemów poznawczych i językowych chorych. Badanie skupia się również na świadomości opiekunów co do przyczyn i skutków choroby, stanu chorego oraz stymulacji osoby chorej w celu utrzymania jak najdłuższej sprawności. Badanie zostało przeprowadzone na 66 respondentach za pomocą ankiety, metodą ilościowo-jakościową. Aby opieka była efektywna i przynosiła korzyści dla chorego, opiekun musi posiadać szeroki zasób wiedzy na temat mechanizmów choroby i jej objawów. Wyniki badanie wykazały wysoki poziom wiedzy opiekunów na temat choroby oraz zaburzeń jej towarzyszących.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorDębski, Robert - 174580 pl
dc.contributor.authorJastrzębska, Marzenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerKnapek, Magdalenapl
dc.contributor.reviewerDębski, Robert - 174580 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T04:25:40Z
dc.date.available2020-07-28T04:25:40Z
dc.date.submitted2019-09-30pl
dc.fieldofstudylogopediapl
dc.identifier.apddiploma-137339-194494pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239108
dc.languagepolpl
dc.subject.enAlzheimer's disease, dementia, care, cognitive disorders, linguistic disorders, opinions, consciousnesspl
dc.subject.plchoroba Alzheimera, otępienie, opieka, zaburzenia poznawcze, zaburzenia językowe, opinie, świadomośćpl
dc.titleZaburzenia językowe i poznawcze w chorobie Alzheimera. Opinie i wiedza opiekunów chorych.pl
dc.title.alternativeLinguistic and cognitive disorders in Alzheimer's disease. Carers knowledge and opinions.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this paper is to assess carers’ knowledge about linguistic and cognitive disorders associated with Alzheimer’s disease. Research describes carers awareness of the disease consequences, stimulation of afflicted persons and their condition. The study was conducted among 66 respondents through a survey using quantitative and qualitative research methods. Carers must have wide knowledge about the disease to provide effective and beneficial care. The study inform of a high level of carers’ knowledge about the disease and associated disorders.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest sprawdzenie zakresu wiedzy opiekunów osób cierpiących na chorobę Alzheimera na temat problemów poznawczych i językowych chorych. Badanie skupia się również na świadomości opiekunów co do przyczyn i skutków choroby, stanu chorego oraz stymulacji osoby chorej w celu utrzymania jak najdłuższej sprawności. Badanie zostało przeprowadzone na 66 respondentach za pomocą ankiety, metodą ilościowo-jakościową. Aby opieka była efektywna i przynosiła korzyści dla chorego, opiekun musi posiadać szeroki zasób wiedzy na temat mechanizmów choroby i jej objawów. Wyniki badanie wykazały wysoki poziom wiedzy opiekunów na temat choroby oraz zaburzeń jej towarzyszących.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Dębski, Robert - 174580
dc.contributor.authorpl
Jastrzębska, Marzena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Knapek, Magdalena
dc.contributor.reviewerpl
Dębski, Robert - 174580
dc.date.accessioned
2020-07-28T04:25:40Z
dc.date.available
2020-07-28T04:25:40Z
dc.date.submittedpl
2019-09-30
dc.fieldofstudypl
logopedia
dc.identifier.apdpl
diploma-137339-194494
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239108
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Alzheimer's disease, dementia, care, cognitive disorders, linguistic disorders, opinions, consciousness
dc.subject.plpl
choroba Alzheimera, otępienie, opieka, zaburzenia poznawcze, zaburzenia językowe, opinie, świadomość
dc.titlepl
Zaburzenia językowe i poznawcze w chorobie Alzheimera. Opinie i wiedza opiekunów chorych.
dc.title.alternativepl
Linguistic and cognitive disorders in Alzheimer's disease. Carers knowledge and opinions.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
38
Views per month
Views per city
Warsaw
11
Krakow
6
Wroclaw
5
Dublin
2
Szczecin
2
Wolbrom
2
Chorzów
1
Kalisz
1
Katowice
1
Ostrowiec Świętokrzyski
1

No access

No Thumbnail Available