Postawy społeczne wobec zjawiska eutanazji

master
dc.abstract.enThe aim of my work is to define the attitude of teachers and students towards the phenomenon of euthanasia. In recent years it is the subject of public dispute, but in some countries there are some forms of euthanasia which are legalized. The study was conducted in the group of 90 people with application of methods of diagnostic sounding and questionnaire form.The result of the study indicates that opinions of the teachers and the students are different, but in most cases they are negative. The religion was important element in shaping opinions about euthanasia – people which are deeply involved in religious matters were strongly against any forms of euthanasia as well as they were negative towards the moral form of the phenomenon. The position in the labor market was the strongest element which justifies circumstances of euthanasia. The study in that area should be continued.pl
dc.abstract.plCelem prezentowanej przeze mnie pracy było określenie postaw nauczycieli i studentów wobec zjawiska eutanazji. W ostatnich latach stanowi ono przedmiot społecznej dyskusji, a w niektórych krajach pewne formy eutanazji są prawnie zalegalizowane. Badanie przeprowadzono na grupie 90 osób z zastosowaniem metody sondażu diagnostycznego i autorskiego kwestionariusza ankiety. Wyniki badań wskazują, że opinie nauczycieli i studentów na temat zjawiska eutanazji są zróżnicowane, dominują jednak opinie negatywne w stosunku do wszystkich jej rodzajów. Ważnym czynnikiem kształtującym opinie na temat zjawiska eutanazji okazał się stosunek badanych do religii – osoby głęboko zaangażowane religijnie były bardziej zdecydowane w swoim sprzeciwie wobec wszelkich form eutanazji oraz negatywnej ocenie moralnej zjawiska. Najsilniejszym czynnikiem różnicującym usprawiedliwienie okoliczności dokonania eutanazji okazała się natomiast pozycja na rynku pracy. Badania w tym obszarze powinny być kontynuowane.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.contributor.advisorGaweł, Anna - 128022 pl
dc.contributor.authorDuda, Aleksanderpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerWojciechowski, Franciszek - 132694 pl
dc.contributor.reviewerGaweł, Anna - 128022 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T23:21:12Z
dc.date.available2020-07-23T23:21:12Z
dc.date.submitted2012-06-27pl
dc.fieldofstudypedagogika społeczno-opiekuńczapl
dc.identifier.apddiploma-65076-133597pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178601
dc.languagepolpl
dc.subject.eneuthanasia, death, Death, attitudespl
dc.subject.pleutanazja, umieranie, śmierć, postawypl
dc.titlePostawy społeczne wobec zjawiska eutanazjipl
dc.title.alternativeAttitude of society to phenomenon of euthanasiapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of my work is to define the attitude of teachers and students towards the phenomenon of euthanasia. In recent years it is the subject of public dispute, but in some countries there are some forms of euthanasia which are legalized. The study was conducted in the group of 90 people with application of methods of diagnostic sounding and questionnaire form.The result of the study indicates that opinions of the teachers and the students are different, but in most cases they are negative. The religion was important element in shaping opinions about euthanasia – people which are deeply involved in religious matters were strongly against any forms of euthanasia as well as they were negative towards the moral form of the phenomenon. The position in the labor market was the strongest element which justifies circumstances of euthanasia. The study in that area should be continued.
dc.abstract.plpl
Celem prezentowanej przeze mnie pracy było określenie postaw nauczycieli i studentów wobec zjawiska eutanazji. W ostatnich latach stanowi ono przedmiot społecznej dyskusji, a w niektórych krajach pewne formy eutanazji są prawnie zalegalizowane. Badanie przeprowadzono na grupie 90 osób z zastosowaniem metody sondażu diagnostycznego i autorskiego kwestionariusza ankiety. Wyniki badań wskazują, że opinie nauczycieli i studentów na temat zjawiska eutanazji są zróżnicowane, dominują jednak opinie negatywne w stosunku do wszystkich jej rodzajów. Ważnym czynnikiem kształtującym opinie na temat zjawiska eutanazji okazał się stosunek badanych do religii – osoby głęboko zaangażowane religijnie były bardziej zdecydowane w swoim sprzeciwie wobec wszelkich form eutanazji oraz negatywnej ocenie moralnej zjawiska. Najsilniejszym czynnikiem różnicującym usprawiedliwienie okoliczności dokonania eutanazji okazała się natomiast pozycja na rynku pracy. Badania w tym obszarze powinny być kontynuowane.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.contributor.advisorpl
Gaweł, Anna - 128022
dc.contributor.authorpl
Duda, Aleksander
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Wojciechowski, Franciszek - 132694
dc.contributor.reviewerpl
Gaweł, Anna - 128022
dc.date.accessioned
2020-07-23T23:21:12Z
dc.date.available
2020-07-23T23:21:12Z
dc.date.submittedpl
2012-06-27
dc.fieldofstudypl
pedagogika społeczno-opiekuńcza
dc.identifier.apdpl
diploma-65076-133597
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178601
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
euthanasia, death, Death, attitudes
dc.subject.plpl
eutanazja, umieranie, śmierć, postawy
dc.titlepl
Postawy społeczne wobec zjawiska eutanazji
dc.title.alternativepl
Attitude of society to phenomenon of euthanasia
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
21
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Krakow
2
Warsaw
2
Bialystok
1
Chicago
1
Dublin
1
Inowrocław
1
Lublin
1
Nowy Sącz
1
Nowy Zmigrod
1

No access

No Thumbnail Available