Kraj Rad w dwóch odslonach ( Spaleni slońcem Nikity Michałkowa)

licenciate
dc.abstract.enCountry of Soviets in two apparels (Burnt by the Sun by Nikita Mikhalkov)This thesis concerns a movie of Nikita Mikhalkov Burnt by a Sun. In the introduction there was presented Nikita Mikhalkov who is a director of this movie and a main character. The first chapter was dedicated to the first part of a trilogy which is a movie realized in 1994 in which were presented fates of a people during „Great Purge” which began in 1936. In this part was presented how in carefree life of a character enter cruel reality of a Stalinist terror. There was also presented an important role which plays emerging, harsh light which refers to the title. This light, and also whole title, symbolizes burning with a socialism sun what presents a suffering of an innocent nation caused by a changes carried out by Stalin. In the second chapter there is described the part of a movie Burnt by the Sun 2: Exodus which action takes place during the World War II and Great Patriotic War. In the third chapter there was analyzed the third part a movie Burnt by the Sun 2: Citadel. It is a continuation of the previous part Burnt by the Sun 2: Exodus which presents dramatic fates of a soldiers in the face of the end of war. In the end, there were mentioned some movies presenting the subject of World War II, among others: The Cranes Are Flying, The Dawns Here Are Quiet, and Ballad of a Soldier which present a subject of war in many ways, concentrating on different problems of that period. There was also accented the role of a music in all part of a trilogy which composer is Eduard Artemyev.pl
dc.abstract.plKraj Rad w dwóch odsłonach (Spaleni słońcem Nikity Michałkowa)Niniejsza praca licencjacka dotyczy filmu Nikity Michalkowa Spaleni słońcem. We wstępie została zaprezentowana postać Nikity Michałkowa, który jest jednocześnie reżyserem tego filmu jak i odtwórcą głównej roli. Pierwszy rozdział poświęcony jest pierwszej części trylogii, czyli filmu zrealizowanego w 1994 roku, w którym zostały przedstawione losy ludzi podczas „Wielkiej Czystki”, która rozpoczęła się w 1936 roku. W części tej ukazane zostało jak w beztroskie życie bohatera wkraczają okrutne realia terroru stalinowskiego. Ukazana została również ważną rola jaką w filmie pełni nagle pojawiające się i ostro świecące słońce, które nawiązuje do tytułu. Symbolizuje ono, jak i cały tytuł, spalenie słońcem socjalizmu czyli cierpienie niewinnego narodu pod jarzmem przemian przeprowadzanych przez Stalina. W drugim rozdziale pracy mowa jest o kolejnej części filmu Wygnanie, którego akcja rozgrywa się w czasie II wojny światowej i Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. W trzecim rozdziale przeanalizowana została trzecia część filmu Cytadela. Jest to ciąg dalszy poprzedniego filmu Wygnanie, który przedstawia dramatyczne losy żołnierzy w obliczu zbliżającego się końca wojny. W zakończeniu zostały wspomniane niektóre filmy o tematyce związanej z II wojna światowa, między innymi: Lecą żurawie, Tak tu cicho o zmierzchu czy Ballada o żołnierzu które przedstawiają tematykę wojenną w wieloraki sposób, skupiając się na różnych problemach tamtego okresu. Podkreślona została również rola muzyki we wszystkich częściach trylogii, której kompozytorem jest Eduard Artiemiew.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.contributor.advisorDuda, Katarzyna - 127788 pl
dc.contributor.authorŻak, Honoratapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerDuda, Katarzyna - 127788 pl
dc.contributor.reviewerBrążkiewicz, Bartłomiej - 159735 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T20:34:05Z
dc.date.available2020-07-24T20:34:05Z
dc.date.submitted2014-09-16pl
dc.fieldofstudyrosjoznawstwopl
dc.identifier.apddiploma-82199-129372pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191742
dc.languagepolpl
dc.subject.enGreat Purge\nGreat Patriotic War\nNikita Mikhalkovpl
dc.subject.plWielka CzystkaWielka Wojna OjczyźnianaNikita Michałkowpl
dc.titleKraj Rad w dwóch odslonach ( Spaleni slońcem Nikity Michałkowa)pl
dc.title.alternativeCountry of Soviets in two apparels (Burnt by the Sun by Nikita Michalkov)pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Country of Soviets in two apparels (Burnt by the Sun by Nikita Mikhalkov)This thesis concerns a movie of Nikita Mikhalkov Burnt by a Sun. In the introduction there was presented Nikita Mikhalkov who is a director of this movie and a main character. The first chapter was dedicated to the first part of a trilogy which is a movie realized in 1994 in which were presented fates of a people during „Great Purge” which began in 1936. In this part was presented how in carefree life of a character enter cruel reality of a Stalinist terror. There was also presented an important role which plays emerging, harsh light which refers to the title. This light, and also whole title, symbolizes burning with a socialism sun what presents a suffering of an innocent nation caused by a changes carried out by Stalin. In the second chapter there is described the part of a movie Burnt by the Sun 2: Exodus which action takes place during the World War II and Great Patriotic War. In the third chapter there was analyzed the third part a movie Burnt by the Sun 2: Citadel. It is a continuation of the previous part Burnt by the Sun 2: Exodus which presents dramatic fates of a soldiers in the face of the end of war. In the end, there were mentioned some movies presenting the subject of World War II, among others: The Cranes Are Flying, The Dawns Here Are Quiet, and Ballad of a Soldier which present a subject of war in many ways, concentrating on different problems of that period. There was also accented the role of a music in all part of a trilogy which composer is Eduard Artemyev.
dc.abstract.plpl
Kraj Rad w dwóch odsłonach (Spaleni słońcem Nikity Michałkowa)Niniejsza praca licencjacka dotyczy filmu Nikity Michalkowa Spaleni słońcem. We wstępie została zaprezentowana postać Nikity Michałkowa, który jest jednocześnie reżyserem tego filmu jak i odtwórcą głównej roli. Pierwszy rozdział poświęcony jest pierwszej części trylogii, czyli filmu zrealizowanego w 1994 roku, w którym zostały przedstawione losy ludzi podczas „Wielkiej Czystki”, która rozpoczęła się w 1936 roku. W części tej ukazane zostało jak w beztroskie życie bohatera wkraczają okrutne realia terroru stalinowskiego. Ukazana została również ważną rola jaką w filmie pełni nagle pojawiające się i ostro świecące słońce, które nawiązuje do tytułu. Symbolizuje ono, jak i cały tytuł, spalenie słońcem socjalizmu czyli cierpienie niewinnego narodu pod jarzmem przemian przeprowadzanych przez Stalina. W drugim rozdziale pracy mowa jest o kolejnej części filmu Wygnanie, którego akcja rozgrywa się w czasie II wojny światowej i Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. W trzecim rozdziale przeanalizowana została trzecia część filmu Cytadela. Jest to ciąg dalszy poprzedniego filmu Wygnanie, który przedstawia dramatyczne losy żołnierzy w obliczu zbliżającego się końca wojny. W zakończeniu zostały wspomniane niektóre filmy o tematyce związanej z II wojna światowa, między innymi: Lecą żurawie, Tak tu cicho o zmierzchu czy Ballada o żołnierzu które przedstawiają tematykę wojenną w wieloraki sposób, skupiając się na różnych problemach tamtego okresu. Podkreślona została również rola muzyki we wszystkich częściach trylogii, której kompozytorem jest Eduard Artiemiew.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.contributor.advisorpl
Duda, Katarzyna - 127788
dc.contributor.authorpl
Żak, Honorata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Duda, Katarzyna - 127788
dc.contributor.reviewerpl
Brążkiewicz, Bartłomiej - 159735
dc.date.accessioned
2020-07-24T20:34:05Z
dc.date.available
2020-07-24T20:34:05Z
dc.date.submittedpl
2014-09-16
dc.fieldofstudypl
rosjoznawstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-82199-129372
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191742
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Great Purge\nGreat Patriotic War\nNikita Mikhalkov
dc.subject.plpl
Wielka CzystkaWielka Wojna OjczyźnianaNikita Michałkow
dc.titlepl
Kraj Rad w dwóch odslonach ( Spaleni slońcem Nikity Michałkowa)
dc.title.alternativepl
Country of Soviets in two apparels (Burnt by the Sun by Nikita Michalkov)
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
21
Views per month
Views per city
Warsaw
7
Dublin
2
Wroclaw
2
Czarna
1
Katowice
1
Płock
1
Três Lagoas
1

No access

No Thumbnail Available