Ochrona dziedzictwa kulturowego teatru. Wybrane działania w Krakowie w XXI w.

licenciate
dc.abstract.enThe cultural heritage of theater is a complex issue and causes many problems in the context of its protection. The turn of the 20th and 21st centuries in Poland became the beginning of revolutionary changes for theatrical museology.At the beginning of the work, I undertook to define and divide theatrical heritage, which resulted in further reflections on the Gesamtkunstwerk and its role in shaping the right thought about preserving the theatre heritage. In this chapter, the texts of Tadeusz Kantor, drawing attention to the autonomy of particular disciplines, especially scenography, turned out to be extremely helpful in the full diagnosis of this issue.In the second chapter, I presented the history of the Cracow’s theater museums, based on institutions such as Dom pod Krzyżem, the Museum of National Old Theater in Cracow and Cricoteka. Among the given examples, the most mature position in the context of protection, storage and access to the cultural heritage of the theater was presented by the Cricot 2 theater archive.Subsequently, I discussed the problem presented by the change of context resulting from the transfer of the theater set design into the museum space. This issue turned out to be particularly problematic due to the "information" inherent in the object, which in the new space can be completely destroyed.Next, based on the definition of the museum according to ICOMOS, I decided to describe which goals and missions should be implemented by each "such type" institution. Considerations on the basic tasks that are: education, conservation and sharing have been embedded in the context of theatrical specialization.In the last part of the work, I made a detailed analysis of three examples from Krakow that retain the heritage of the theater: Cricoteka, MICET and Live Factory 2 Warhol by Lupa in MOCAK describing the form that presents the nature of the exhibition and the way they function.pl
dc.abstract.plDziedzictwo kulturowego teatru, jest zagadnieniem skomplikowanym oraz rodzącym wiele problemów, w kontekście jego ochrony. Przełom XX i XXI w. w Polsce stał się początkiem rewolucyjnych zmian dla muzealnictwa teatralnego. Na początku pracy podjąłem się zdefiniowania i podziału dziedzictwa teatralnego, co zaowocowało dalszymi rozważaniami na temat Gesamtkunstwerku oraz jego roli w kształtowaniu właściwej myśli o zachowaniu dzieł sztuki teatralnej. W tym rozdziale, niezwykle pomocnymi przy pełnej diagnozie tego zagadnienie okazały się teksty Tadeusza Kantora, zwracającego uwagę na autonomie poszczególnych dyscyplin: zwłaszcza scenografii.W drugim rozdziale przybliżyłem historię krakowskiego muzealnictwa teatralnego, opierając się o placówki takie jak: Dom pod Krzyżem, Muzeum Narodowego Teatru Starego w Krakowie i Cricoteka. Z pośród podanych przykładów najbardziej dojrzałe stanowisko w kontekście ochrony, przechowywania i udostępniania dziedzictwa kulturowego teatru prezentowało archiwum teatru Cricot 2.Kolejno omówiłem problem jaki prezentuje zmiana kontekstu, wynikająca z transferu scenografii teatralnej w przestrzeń muzealną. Zagadnienie to okazało się szczególnie problematyczne ze względu na „informację” tkwiącą w obiekcie, która w nowej przestrzeni może ulec całkowitej destrukcji.Dalej opierając się o definicję muzeum według ICOMOS, postanowiłem przybliżyć jakie cele i misje powinna realizować każda „tego typu” placówka. Rozważania na temat podstawowych zadań, którymi są: edukacja, konserwacja i udostępnianie, zostały osadzone w kontekście specjalizacji teatralnej. W ostatniej części pracy dokonałem szczegółowej analizy trzech krakowskich przykładów zachowujących dziedzictwo teatru: Cricoteki, MICET-u oraz wystawy Live Factory 2 Warhol by Lupa w krakowskim MOCAK-u. opisując formę jaka prezentują charakter wystawiennictwa i sposób ich funkcjonowania.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKrasny, Piotr - 129425 pl
dc.contributor.authorSetlak, Dominikpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerKrasny, Piotr - 129425 pl
dc.contributor.reviewerSiwek, Andrzejpl
dc.date.accessioned2020-07-27T16:00:46Z
dc.date.available2020-07-27T16:00:46Z
dc.date.submitted2018-07-05pl
dc.fieldofstudyochrona dóbr kulturypl
dc.identifier.apddiploma-123402-218923pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227780
dc.languagepolpl
dc.subject.entheatre, heritage, theater's heritage, Kantor, Cricoteka, Micet, MOCAK, Preservation of cultural heritagepl
dc.subject.plteatr, dziedzictwo, dziedzictwo kulturowe, Kantor, Cricoteka, Micet, MOCAK, Ochrona Dóbr Kulturypl
dc.titleOchrona dziedzictwa kulturowego teatru. Wybrane działania w Krakowie w XXI w.pl
dc.title.alternativeProtection of the theater's cultural heritage. Selected action in Cracow in XXI century.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The cultural heritage of theater is a complex issue and causes many problems in the context of its protection. The turn of the 20th and 21st centuries in Poland became the beginning of revolutionary changes for theatrical museology.At the beginning of the work, I undertook to define and divide theatrical heritage, which resulted in further reflections on the Gesamtkunstwerk and its role in shaping the right thought about preserving the theatre heritage. In this chapter, the texts of Tadeusz Kantor, drawing attention to the autonomy of particular disciplines, especially scenography, turned out to be extremely helpful in the full diagnosis of this issue.In the second chapter, I presented the history of the Cracow’s theater museums, based on institutions such as Dom pod Krzyżem, the Museum of National Old Theater in Cracow and Cricoteka. Among the given examples, the most mature position in the context of protection, storage and access to the cultural heritage of the theater was presented by the Cricot 2 theater archive.Subsequently, I discussed the problem presented by the change of context resulting from the transfer of the theater set design into the museum space. This issue turned out to be particularly problematic due to the "information" inherent in the object, which in the new space can be completely destroyed.Next, based on the definition of the museum according to ICOMOS, I decided to describe which goals and missions should be implemented by each "such type" institution. Considerations on the basic tasks that are: education, conservation and sharing have been embedded in the context of theatrical specialization.In the last part of the work, I made a detailed analysis of three examples from Krakow that retain the heritage of the theater: Cricoteka, MICET and Live Factory 2 Warhol by Lupa in MOCAK describing the form that presents the nature of the exhibition and the way they function.
dc.abstract.plpl
Dziedzictwo kulturowego teatru, jest zagadnieniem skomplikowanym oraz rodzącym wiele problemów, w kontekście jego ochrony. Przełom XX i XXI w. w Polsce stał się początkiem rewolucyjnych zmian dla muzealnictwa teatralnego. Na początku pracy podjąłem się zdefiniowania i podziału dziedzictwa teatralnego, co zaowocowało dalszymi rozważaniami na temat Gesamtkunstwerku oraz jego roli w kształtowaniu właściwej myśli o zachowaniu dzieł sztuki teatralnej. W tym rozdziale, niezwykle pomocnymi przy pełnej diagnozie tego zagadnienie okazały się teksty Tadeusza Kantora, zwracającego uwagę na autonomie poszczególnych dyscyplin: zwłaszcza scenografii.W drugim rozdziale przybliżyłem historię krakowskiego muzealnictwa teatralnego, opierając się o placówki takie jak: Dom pod Krzyżem, Muzeum Narodowego Teatru Starego w Krakowie i Cricoteka. Z pośród podanych przykładów najbardziej dojrzałe stanowisko w kontekście ochrony, przechowywania i udostępniania dziedzictwa kulturowego teatru prezentowało archiwum teatru Cricot 2.Kolejno omówiłem problem jaki prezentuje zmiana kontekstu, wynikająca z transferu scenografii teatralnej w przestrzeń muzealną. Zagadnienie to okazało się szczególnie problematyczne ze względu na „informację” tkwiącą w obiekcie, która w nowej przestrzeni może ulec całkowitej destrukcji.Dalej opierając się o definicję muzeum według ICOMOS, postanowiłem przybliżyć jakie cele i misje powinna realizować każda „tego typu” placówka. Rozważania na temat podstawowych zadań, którymi są: edukacja, konserwacja i udostępnianie, zostały osadzone w kontekście specjalizacji teatralnej. W ostatniej części pracy dokonałem szczegółowej analizy trzech krakowskich przykładów zachowujących dziedzictwo teatru: Cricoteki, MICET-u oraz wystawy Live Factory 2 Warhol by Lupa w krakowskim MOCAK-u. opisując formę jaka prezentują charakter wystawiennictwa i sposób ich funkcjonowania.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Krasny, Piotr - 129425
dc.contributor.authorpl
Setlak, Dominik
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Krasny, Piotr - 129425
dc.contributor.reviewerpl
Siwek, Andrzej
dc.date.accessioned
2020-07-27T16:00:46Z
dc.date.available
2020-07-27T16:00:46Z
dc.date.submittedpl
2018-07-05
dc.fieldofstudypl
ochrona dóbr kultury
dc.identifier.apdpl
diploma-123402-218923
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/227780
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
theatre, heritage, theater's heritage, Kantor, Cricoteka, Micet, MOCAK, Preservation of cultural heritage
dc.subject.plpl
teatr, dziedzictwo, dziedzictwo kulturowe, Kantor, Cricoteka, Micet, MOCAK, Ochrona Dóbr Kultury
dc.titlepl
Ochrona dziedzictwa kulturowego teatru. Wybrane działania w Krakowie w XXI w.
dc.title.alternativepl
Protection of the theater's cultural heritage. Selected action in Cracow in XXI century.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Lanham
1
Poznan
1
Pruszcz Gdanski
1

No access

No Thumbnail Available