A construção da feminilidade pelo prisma do lesbianismo nalguns contos da antologia “Amora” de Natalia Borges Polesso.

licenciate
dc.abstract.enThe aim of my study is to analyse and interpret the way in which Natalia Borges Polesso constructs the female identity of the protagonists of Amora through the prism of their sexual orientation. I present how the author breaks with some stereotypes created in the heterosexual matrix by confronting the lesbians' experience with the reader's knowledge of the heteronormative society. In the first part of my thesis, I make an attempt to present the image of the woman today by focusing on the history of the feminist struggle. To draw the situation of lesbians today, I describe the difficulties they face in the heteronormative society. In the second part of my study, I analyse some protagonists of Amora explaining how lesbians deal with their sexual orientation, how they relate to the members of their social nucleus and how they position themselves in society.pl
dc.abstract.otherO alvo do meu estudo é analisar e interpretar o modo em que Natalia Borges Polesso constrói a identidade feminina das protagonistas de Amora pelo prisma da orientação sexual delas. Apresento como a autora rompe com alguns estereótipos criados na matriz heterossexual por confrontar a experiência das lésbicas com o conhecimento do leitor da sociedade heteronormativa. Na primeira parte do meu trabalho faço uma tentativa de apresentar a imagem da mulher de hoje focalizando-me na história da luta feminista. Para desenhar a situação das lésbicas hoje, descrevo as dificuldades que elas enfrentam na sociedade heteronormativa. Na segunda parte do meu estudo analiso algumas das protagonistas de Amora explicando como as lésbicas lidam com a sua orientação sexual, como se relacionam com os membros do seu núcleo social e como se posicionam na sociedade.pl
dc.abstract.plCelem mojej pracy jest analiza i interpretacja sposobu, w jaki Natalia Borges Polesso konstruuje kobiecą tożsamość bohaterek „Amory” poprzez pryzmat ich orientacji seksualnej. Przedstawiam, jak autorka zrywa z niektórymi stereotypami stworzonymi na bazie matrycy heteroseksualnej, konfrontując doświadczenia lesbijek z wiedzą czytelnika na temat heteronormatywnego społeczeństwa. W pierwszej części mojej pracy podejmuję próbę przedstawienia obrazu współczesnej kobiety poprzez skupienie się na historii walki feministycznej. Aby nakreślić obecną sytuację lesbijek, opisuję trudności, z jakimi borykają się one w heteronormatywnym społeczeństwie. W drugiej części mojego opracowania analizuję niektóre z bohaterek „Amory”, wyjaśniając, jak lesbijki radzą sobie ze swoją orientacją seksualną, jakie relacje nawiązują z członkami swojej grupy społecznej, a także jak się pozycjonują w społeczeństwie.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorWolny, Anna - 106415 pl
dc.contributor.authorKowalska, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerWolny, Anna - 106415 pl
dc.contributor.reviewerBorowski, Gabrielpl
dc.date.accessioned2022-09-12T21:44:31Z
dc.date.available2022-09-12T21:44:31Z
dc.date.submitted2022-09-09pl
dc.fieldofstudyfilologia portugalskapl
dc.identifier.apddiploma-161543-244328pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/299204
dc.languageporpl
dc.subject.enfemininity, lesbianism, gender, sex, Natalia Borges Polessopl
dc.subject.otherfeminilidade, lesbianismo, género, sexo, Natalia Borges Polessopl
dc.subject.plkobiecość, lesbianizm, płeć kulturowa, płeć biologiczna, Natalia Borges Polessopl
dc.titleA construção da feminilidade pelo prisma do lesbianismo nalguns contos da antologia “Amora” de Natalia Borges Polesso.pl
dc.title.alternativeKonstrukcja kobiecości przez pryzmat lesbianizmu na podstawie wybranych opowiadań ze zbioru „Amora” Natalii Borges Polesso.pl
dc.title.alternativeThe construction of femininity through the prism of lesbianism in some short stories of the anthology “Amora” by Natalia Borges Polesso.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of my study is to analyse and interpret the way in which Natalia Borges Polesso constructs the female identity of the protagonists of Amora through the prism of their sexual orientation. I present how the author breaks with some stereotypes created in the heterosexual matrix by confronting the lesbians' experience with the reader's knowledge of the heteronormative society. In the first part of my thesis, I make an attempt to present the image of the woman today by focusing on the history of the feminist struggle. To draw the situation of lesbians today, I describe the difficulties they face in the heteronormative society. In the second part of my study, I analyse some protagonists of Amora explaining how lesbians deal with their sexual orientation, how they relate to the members of their social nucleus and how they position themselves in society.
dc.abstract.otherpl
O alvo do meu estudo é analisar e interpretar o modo em que Natalia Borges Polesso constrói a identidade feminina das protagonistas de Amora pelo prisma da orientação sexual delas. Apresento como a autora rompe com alguns estereótipos criados na matriz heterossexual por confrontar a experiência das lésbicas com o conhecimento do leitor da sociedade heteronormativa. Na primeira parte do meu trabalho faço uma tentativa de apresentar a imagem da mulher de hoje focalizando-me na história da luta feminista. Para desenhar a situação das lésbicas hoje, descrevo as dificuldades que elas enfrentam na sociedade heteronormativa. Na segunda parte do meu estudo analiso algumas das protagonistas de Amora explicando como as lésbicas lidam com a sua orientação sexual, como se relacionam com os membros do seu núcleo social e como se posicionam na sociedade.
dc.abstract.plpl
Celem mojej pracy jest analiza i interpretacja sposobu, w jaki Natalia Borges Polesso konstruuje kobiecą tożsamość bohaterek „Amory” poprzez pryzmat ich orientacji seksualnej. Przedstawiam, jak autorka zrywa z niektórymi stereotypami stworzonymi na bazie matrycy heteroseksualnej, konfrontując doświadczenia lesbijek z wiedzą czytelnika na temat heteronormatywnego społeczeństwa. W pierwszej części mojej pracy podejmuję próbę przedstawienia obrazu współczesnej kobiety poprzez skupienie się na historii walki feministycznej. Aby nakreślić obecną sytuację lesbijek, opisuję trudności, z jakimi borykają się one w heteronormatywnym społeczeństwie. W drugiej części mojego opracowania analizuję niektóre z bohaterek „Amory”, wyjaśniając, jak lesbijki radzą sobie ze swoją orientacją seksualną, jakie relacje nawiązują z członkami swojej grupy społecznej, a także jak się pozycjonują w społeczeństwie.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Wolny, Anna - 106415
dc.contributor.authorpl
Kowalska, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Wolny, Anna - 106415
dc.contributor.reviewerpl
Borowski, Gabriel
dc.date.accessioned
2022-09-12T21:44:31Z
dc.date.available
2022-09-12T21:44:31Z
dc.date.submittedpl
2022-09-09
dc.fieldofstudypl
filologia portugalska
dc.identifier.apdpl
diploma-161543-244328
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/299204
dc.languagepl
por
dc.subject.enpl
femininity, lesbianism, gender, sex, Natalia Borges Polesso
dc.subject.otherpl
feminilidade, lesbianismo, género, sexo, Natalia Borges Polesso
dc.subject.plpl
kobiecość, lesbianizm, płeć kulturowa, płeć biologiczna, Natalia Borges Polesso
dc.titlepl
A construção da feminilidade pelo prisma do lesbianismo nalguns contos da antologia “Amora” de Natalia Borges Polesso.
dc.title.alternativepl
Konstrukcja kobiecości przez pryzmat lesbianizmu na podstawie wybranych opowiadań ze zbioru „Amora” Natalii Borges Polesso.
dc.title.alternativepl
The construction of femininity through the prism of lesbianism in some short stories of the anthology “Amora” by Natalia Borges Polesso.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Monte Azul Paulista
2

No access

No Thumbnail Available