Felietonistyka Ireny Krzywickiej jako odbicie sytuacji kobiet w dwudziestoleciu międzywojennym na tle prasy z epoki adresowanej do kobiet

licenciate
dc.abstract.enThe work focuses on the legal and social situation of women in Poland in the interwar period through the prism of the journalism of Irena Krzywicka, co-founder of the journal „Wiadomości Literackie”. It presents the evolution of legislation aimed at equalizing the status of women and men. The study also addresses the issue of the increasing participation of women in various areas of life previously inaccessible to them. Describes the view on the role of women on the basis of an analysis of selected period magazines. Later on, she introduces the writer Irena Krzywicka and explains the controversy of the issues she raises regarding emancipation, taking into account the customs prevailing in the Second Polish Republic. The work aims to prove the positive changes in the field of gender equality, but it points to the dominant role of men in the society of interwar Poland.pl
dc.abstract.plPraca skupia się na sytuacji prawnej i społecznej kobiet w Polsce w dwudziestoleciu międzwojennym przez pryzmat publicystyki Ireny Krzywickiej, współtwórczni czasopisma „Wiadomości Literackie”. Przedstawia ewolucję ustawodawstwa, która miała na celu zrównanie statusu kobiet i mężczyzn. Opracowanie porusza także kwestię zwiększającego się udziału kobiet w różnych dziedzinach życia wcześniej dla nich niedostępnych. Opisuje pogląd na rolę kobiety na podstawie analizy wybranych czasopism z epoki. W dalszej części przybliża postać pisarki Ireny Krzywickiej i wyjaśnia kontrowersyjność poruszanych przez nią kwestii związanych z emancypacją, biorąc pod uwagę obyczajowość panującą w II RP. Praca ma na celu dowieść korzystnych przemian na polu równouprawnienia płci, wskazuje jednak na dominującą rolę mężczyzn w społeczeństwie międzywojennej Polski.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorZając, Beata - 132835 pl
dc.contributor.authorWczasek, Kamilapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerZając, Beata - 132835 pl
dc.contributor.reviewerŚlufińska, Monika - 132323 pl
dc.date.accessioned2021-10-27T21:59:05Z
dc.date.available2021-10-27T21:59:05Z
dc.date.submitted2021-09-30pl
dc.fieldofstudypolitologiapl
dc.identifier.apddiploma-154452-227292pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282084
dc.languagepolpl
dc.subject.enemancipation, women's rights, women's press, Second Republic of Polandpl
dc.subject.plemancypacja, prawa kobiet, prasa kobieca, II RPpl
dc.titleFelietonistyka Ireny Krzywickiej jako odbicie sytuacji kobiet w dwudziestoleciu międzywojennym na tle prasy z epoki adresowanej do kobietpl
dc.title.alternativeColumns by Irena Krzywicka as a reflection of the situation of women in the interwar period compared to the press from the era addressed to womenpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work focuses on the legal and social situation of women in Poland in the interwar period through the prism of the journalism of Irena Krzywicka, co-founder of the journal „Wiadomości Literackie”. It presents the evolution of legislation aimed at equalizing the status of women and men. The study also addresses the issue of the increasing participation of women in various areas of life previously inaccessible to them. Describes the view on the role of women on the basis of an analysis of selected period magazines. Later on, she introduces the writer Irena Krzywicka and explains the controversy of the issues she raises regarding emancipation, taking into account the customs prevailing in the Second Polish Republic. The work aims to prove the positive changes in the field of gender equality, but it points to the dominant role of men in the society of interwar Poland.
dc.abstract.plpl
Praca skupia się na sytuacji prawnej i społecznej kobiet w Polsce w dwudziestoleciu międzwojennym przez pryzmat publicystyki Ireny Krzywickiej, współtwórczni czasopisma „Wiadomości Literackie”. Przedstawia ewolucję ustawodawstwa, która miała na celu zrównanie statusu kobiet i mężczyzn. Opracowanie porusza także kwestię zwiększającego się udziału kobiet w różnych dziedzinach życia wcześniej dla nich niedostępnych. Opisuje pogląd na rolę kobiety na podstawie analizy wybranych czasopism z epoki. W dalszej części przybliża postać pisarki Ireny Krzywickiej i wyjaśnia kontrowersyjność poruszanych przez nią kwestii związanych z emancypacją, biorąc pod uwagę obyczajowość panującą w II RP. Praca ma na celu dowieść korzystnych przemian na polu równouprawnienia płci, wskazuje jednak na dominującą rolę mężczyzn w społeczeństwie międzywojennej Polski.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Zając, Beata - 132835
dc.contributor.authorpl
Wczasek, Kamila
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Zając, Beata - 132835
dc.contributor.reviewerpl
Ślufińska, Monika - 132323
dc.date.accessioned
2021-10-27T21:59:05Z
dc.date.available
2021-10-27T21:59:05Z
dc.date.submittedpl
2021-09-30
dc.fieldofstudypl
politologia
dc.identifier.apdpl
diploma-154452-227292
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282084
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
emancipation, women's rights, women's press, Second Republic of Poland
dc.subject.plpl
emancypacja, prawa kobiet, prasa kobieca, II RP
dc.titlepl
Felietonistyka Ireny Krzywickiej jako odbicie sytuacji kobiet w dwudziestoleciu międzywojennym na tle prasy z epoki adresowanej do kobiet
dc.title.alternativepl
Columns by Irena Krzywicka as a reflection of the situation of women in the interwar period compared to the press from the era addressed to women
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
31
Views per month
Views per city
Chyby
4
Szczecin
4
Warsaw
4
Wroclaw
4
Bialystok
3
Krakow
3
Dublin
1
Gdynia
1
Milanów
1
Wohyn
1

No access

No Thumbnail Available