Parlament Europejski oraz współpraca międzyparlamentarna w Unii Europejskiej.

master
dc.abstract.enThe aim of work is to look at the nature, role and importance of the European Parliament in the institutional system of the European Union. The first chapter contains general information about the European Parliament, and in particular the genesis and evolution and functioning of the legal basis. The second chapter presents the legal basis for the elections carried out and procedures for election to the European Parliament, Polish electoral law for Parliament and the status of Members of Parliament. The third section presents the internal organizational structure of the European Parliament, the authorities substantive political bodies, administrative bodies, how the European Parliament, the organization of meetings and how to conduct voting. The fourth chapter presents the competence of the European Parliament, in particular the legislative powers, the powers of budgetary control, and creative skills. Chapter Five describes the European Parliament's external relations, interparliamentary cooperation, contacts and relations with national parliaments and other institutions of the European Union.pl
dc.abstract.otherCelem pracy jest zapoznanie się charakterem, rolą oraz znaczeniem Parlamentu Europejskiego w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej.Rozdział pierwszy zawiera ogólne informacje dotyczące Parlamentu Europejskiego, a w szczególności jego genezę i ewolucję oraz prawne podstawy funkcjonowania. Rozdział drugi przedstawia podstawy prawne przeprowadzanych wyborów i procedury wyborcze do Parlamentu Europejskiego, polską ordynację wyborczą do PE oraz status posła w Parlamencie Europejskim.Rozdział trzeci przedstawia wewnętrzną strukturę organizacyjną Parlamentu Europejskiego, organy merytoryczne, organy polityczne, organy administracyjne, sposób działania Parlamentu Europejskiego, organizację posiedzeń i sposoby przeprowadzania głosowań. Rozdział czwarty prezentuje kompetencje Parlamentu Europejskiego, a w szczególności uprawnienia legislacyjne, kompetencje budżetowe, kontrolne, oraz kompetencje kreacyjne.Rozdział piąty opisuje stosunki zewnętrzne Parlamentu Europejskiego, współpracę międzyparlamentarną, kontakty i stosunki z parlamentami państw członkowskich oraz innymi instytucjami Unii Europejskiejpl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPółtorak, Nina - 131538 pl
dc.contributor.authorKowalczyk, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerDudzik, Sławomir - 127805 pl
dc.contributor.reviewerPółtorak, Nina - 131538 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T17:53:30Z
dc.date.available2020-07-20T17:53:30Z
dc.date.submitted2011-10-19pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-60841-67893pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174425
dc.subject.en1.\tThe European Parliament \n2.\tEuropean Union.\n3.\tInterparliamentary Cooperation in the European Union \n4.\tExternal relations of the European Parliament \n5.\tElections to the European Parliamentpl
dc.subject.other1.Parlament Europejski2.Unia Europejska3.Współpraca międzyparlamentarna w Unii Europejskiej4.Stosunki zewnętrze parlamentu Europejskiego5.Wybory do Parlamentu Europejskiegopl
dc.titleParlament Europejski oraz współpraca międzyparlamentarna w Unii Europejskiej.pl
dc.title.alternativeThe European Parliament and the interparliamentary cooperation within the European Unionpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of work is to look at the nature, role and importance of the European Parliament in the institutional system of the European Union. The first chapter contains general information about the European Parliament, and in particular the genesis and evolution and functioning of the legal basis. The second chapter presents the legal basis for the elections carried out and procedures for election to the European Parliament, Polish electoral law for Parliament and the status of Members of Parliament. The third section presents the internal organizational structure of the European Parliament, the authorities substantive political bodies, administrative bodies, how the European Parliament, the organization of meetings and how to conduct voting. The fourth chapter presents the competence of the European Parliament, in particular the legislative powers, the powers of budgetary control, and creative skills. Chapter Five describes the European Parliament's external relations, interparliamentary cooperation, contacts and relations with national parliaments and other institutions of the European Union.
dc.abstract.otherpl
Celem pracy jest zapoznanie się charakterem, rolą oraz znaczeniem Parlamentu Europejskiego w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej.Rozdział pierwszy zawiera ogólne informacje dotyczące Parlamentu Europejskiego, a w szczególności jego genezę i ewolucję oraz prawne podstawy funkcjonowania. Rozdział drugi przedstawia podstawy prawne przeprowadzanych wyborów i procedury wyborcze do Parlamentu Europejskiego, polską ordynację wyborczą do PE oraz status posła w Parlamencie Europejskim.Rozdział trzeci przedstawia wewnętrzną strukturę organizacyjną Parlamentu Europejskiego, organy merytoryczne, organy polityczne, organy administracyjne, sposób działania Parlamentu Europejskiego, organizację posiedzeń i sposoby przeprowadzania głosowań. Rozdział czwarty prezentuje kompetencje Parlamentu Europejskiego, a w szczególności uprawnienia legislacyjne, kompetencje budżetowe, kontrolne, oraz kompetencje kreacyjne.Rozdział piąty opisuje stosunki zewnętrzne Parlamentu Europejskiego, współpracę międzyparlamentarną, kontakty i stosunki z parlamentami państw członkowskich oraz innymi instytucjami Unii Europejskiej
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Półtorak, Nina - 131538
dc.contributor.authorpl
Kowalczyk, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Dudzik, Sławomir - 127805
dc.contributor.reviewerpl
Półtorak, Nina - 131538
dc.date.accessioned
2020-07-20T17:53:30Z
dc.date.available
2020-07-20T17:53:30Z
dc.date.submittedpl
2011-10-19
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-60841-67893
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174425
dc.subject.enpl
1.\tThe European Parliament \n2.\tEuropean Union.\n3.\tInterparliamentary Cooperation in the European Union \n4.\tExternal relations of the European Parliament \n5.\tElections to the European Parliament
dc.subject.otherpl
1.Parlament Europejski2.Unia Europejska3.Współpraca międzyparlamentarna w Unii Europejskiej4.Stosunki zewnętrze parlamentu Europejskiego5.Wybory do Parlamentu Europejskiego
dc.titlepl
Parlament Europejski oraz współpraca międzyparlamentarna w Unii Europejskiej.
dc.title.alternativepl
The European Parliament and the interparliamentary cooperation within the European Union
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Nowy Dwor Mazowiecki
1
Poznan
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available