Kompetencje wychowawcze rodziców ze środowiska wiejskiego

master
dc.abstract.enSummaryThe subject of my thesis is to investigate the pedagogical competences of parents from the countryside. The competences consist of the knowledge, skills connected with the upbringing, the way of reacting to some situation and children’s behavior and the ability to build with them the relation. The diagnostic survey method was applied. It was employed in group of several dozen parents who raise their children on the various levels of the education.The first part of my thesis concerns families, their functions, tasks and changes in their structure and functioning. In this part the family was also presented as the educational background. The pedagogical culture of parents, parental bearings and psychological conditioning of the pedagogical competences were described. In the second part of the thesis results of the research were presented. The results concern the pedagogical competences of parents, their parental bearings and the sense of self-efficiency. The evaluation of the effectiveness of the reward method, styles of the upbringing and the major values in upbringing the children were also presented.pl
dc.abstract.plStreszczeniePrzedmiotem pracy jest zbadanie poziomu kompetencji wychowawczych rodziców ze środowiska wiejskiego. Kompetencje to wiedza i umiejętności na płaszczyźnie wychowania, postawy wychowawcze, sposób reagowania na określone sytuacje oraz zachowania dziecka, to zdolność do budowania z nim prawidłowych relacji. Metodą, którą zastosowano w badaniach jest metoda sondażu diagnostycznego przeprowadzonego w grupie kilkudziesięciu rodziców wychowujących dzieci na różnym etapie rozwoju edukacyjnego.Pierwsza część to część teoretyczna dotycząca rodziny, jej funkcji, zadań, zmian zachodzących w jej strukturze i funkcjonowaniu na przestrzeni lat. W tej części rodzina została przedstawiona także jako środowisko wychowawcze. Opisano kulturę pedagogiczną rodziców, postawy rodzicielskie oraz psychologiczne uwarunkowania kompetencji wychowawczych. W drugiej części zaprezentowano wyniki przeprowadzonych badań dotyczących kompetencji wychowawczych rodziców, ich postaw wobec dzieci oraz poczucia własnej skuteczności. Przedstawiono też ocenę skuteczności metod nagradzania dziecka przez rodziców, preferowane style wychowania oraz najważniejsze wartości w wychowywaniu dziecka.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBieszczad, Bogusław - 127331 pl
dc.contributor.authorWrzesień, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerBieszczad, Bogusław - 127331 pl
dc.contributor.reviewerOzga, Elżbieta - 131223 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T13:52:02Z
dc.date.available2020-07-26T13:52:02Z
dc.date.submitted2015-07-01pl
dc.fieldofstudypedagogika społeczno-opiekuńczapl
dc.identifier.apddiploma-96859-185969pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204303
dc.languagepolpl
dc.subject.enkey words: the pedagogical competences of parents, countryside, parental bearings, the sense of self-efficiencypl
dc.subject.plsłowa kluczowe: kompetencje wychowawcze rodziców, środowisko wiejskie, postawy rodzicielskie, poczucie własnej skutecznościpl
dc.titleKompetencje wychowawcze rodziców ze środowiska wiejskiegopl
dc.title.alternativeThe pedagogical competences of the parents from the countrysidepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
SummaryThe subject of my thesis is to investigate the pedagogical competences of parents from the countryside. The competences consist of the knowledge, skills connected with the upbringing, the way of reacting to some situation and children’s behavior and the ability to build with them the relation. The diagnostic survey method was applied. It was employed in group of several dozen parents who raise their children on the various levels of the education.The first part of my thesis concerns families, their functions, tasks and changes in their structure and functioning. In this part the family was also presented as the educational background. The pedagogical culture of parents, parental bearings and psychological conditioning of the pedagogical competences were described. In the second part of the thesis results of the research were presented. The results concern the pedagogical competences of parents, their parental bearings and the sense of self-efficiency. The evaluation of the effectiveness of the reward method, styles of the upbringing and the major values in upbringing the children were also presented.
dc.abstract.plpl
StreszczeniePrzedmiotem pracy jest zbadanie poziomu kompetencji wychowawczych rodziców ze środowiska wiejskiego. Kompetencje to wiedza i umiejętności na płaszczyźnie wychowania, postawy wychowawcze, sposób reagowania na określone sytuacje oraz zachowania dziecka, to zdolność do budowania z nim prawidłowych relacji. Metodą, którą zastosowano w badaniach jest metoda sondażu diagnostycznego przeprowadzonego w grupie kilkudziesięciu rodziców wychowujących dzieci na różnym etapie rozwoju edukacyjnego.Pierwsza część to część teoretyczna dotycząca rodziny, jej funkcji, zadań, zmian zachodzących w jej strukturze i funkcjonowaniu na przestrzeni lat. W tej części rodzina została przedstawiona także jako środowisko wychowawcze. Opisano kulturę pedagogiczną rodziców, postawy rodzicielskie oraz psychologiczne uwarunkowania kompetencji wychowawczych. W drugiej części zaprezentowano wyniki przeprowadzonych badań dotyczących kompetencji wychowawczych rodziców, ich postaw wobec dzieci oraz poczucia własnej skuteczności. Przedstawiono też ocenę skuteczności metod nagradzania dziecka przez rodziców, preferowane style wychowania oraz najważniejsze wartości w wychowywaniu dziecka.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Bieszczad, Bogusław - 127331
dc.contributor.authorpl
Wrzesień, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Bieszczad, Bogusław - 127331
dc.contributor.reviewerpl
Ozga, Elżbieta - 131223
dc.date.accessioned
2020-07-26T13:52:02Z
dc.date.available
2020-07-26T13:52:02Z
dc.date.submittedpl
2015-07-01
dc.fieldofstudypl
pedagogika społeczno-opiekuńcza
dc.identifier.apdpl
diploma-96859-185969
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204303
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
key words: the pedagogical competences of parents, countryside, parental bearings, the sense of self-efficiency
dc.subject.plpl
słowa kluczowe: kompetencje wychowawcze rodziców, środowisko wiejskie, postawy rodzicielskie, poczucie własnej skuteczności
dc.titlepl
Kompetencje wychowawcze rodziców ze środowiska wiejskiego
dc.title.alternativepl
The pedagogical competences of the parents from the countryside
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
62
Views per month
Views per city
Krakow
8
Warsaw
8
Wieliczka
5
Lublin
4
Olsztyn
4
Skoczow
4
Katowice
3
Wroclaw
3
Gdansk
2
Hamburg
2

No access

No Thumbnail Available