WYKORZYSTANIE DIGITAL MEDIA W MARKETINGU OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH

master
dc.abstract.enThis thesis relates to the use of digital media in hospitality properties and is based on theoretical and research framework together with personal professional experience. This study is devoted to the issue of digital media used in hospitality properties with their optimization and the problems concerning the initial settings. With special regard to the opinions given by hospitality employees, the representatives of service platforms and people who make reservations with the use of digital media. The first chapter gives an overview of diversity of digital, hospitality and promotion definitions. The next section is dedicated to the basic marketing tools used in hospitality properties such as hospitality site, hotel property management system and how they are integrated with channel manager or PMS. The third chapter is related to the online distribution methods, sales channels and their optimization with particular emphasis on the differences between hotel management systems with reservation calendar and those without the calendar. The fourth chapter concerns the issue of differences and similarities in the opinions given by Booking.com customer service,receptionists and hotel guests. The last paragraph of the study adds personal interpretation and discussion on the research and presents the final conclusions.pl
dc.abstract.plPraca na temat digital media w obiektach noclegowych ma charakter teoretyczno-badawczy z uwzględnieniem własnych doświadczeń zawodowych. Poświęcona została problematyce mediów cyfrowych w obiektach noclegowych wraz z ich optymalizacją i problematyką ustawień początkowych. Ze szczególnym uwzględnieniem opinii pracowników obiektów noclegowych, przedstawicieli platform hotelowych i osób rezerwujących nocleg za pomocą mediów cyfrowych. W części pierwszej pracy przedstawiam różnorodność pojęć cyfrowych, hotelarskich jak i marketingowych. W części drugiej omawiam podstawowe narzędzia marketingu w obiektach noclegowych, jakimi są strona internetowa obiektu, program hotelowy obiektu i ich połączenia takie jak channel manager lub PMS. W części trzeciej omawiam sposoby dystrybucji internetowej, jej kanały sprzedaży i ich optymalizacje ze szczególnym uwzględnieniem różnic programów z kalendarzem dostępności i bez niego. W części czwartej poruszam kwestię różnic i podobieństw wypowiedzi przedstawicieli stron www i recepcjonistów oraz gości hotelowych. Jako zakończenie poddaję badania własne pod interpretację, omawiam je oraz wyciągam wnioski.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWyciślak, Sławomir - 132795 pl
dc.contributor.authorBulas, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.contributor.reviewerWyciślak, Sławomir - 132795 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T19:03:48Z
dc.date.available2020-07-26T19:03:48Z
dc.date.submitted2015-10-27pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudypsychologia w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-101959-181363pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208925
dc.languagepolpl
dc.subject.endigital media - hospitality management studies - hospitality properties - hospitality sites - marketingpl
dc.subject.plhotelarstwo – marketing – media cyfrowe – obiekty noclegowe –strony internetowepl
dc.titleWYKORZYSTANIE DIGITAL MEDIA W MARKETINGU OBIEKTÓW NOCLEGOWYCHpl
dc.title.alternativeThe use of digital media in the promotion of hospitality propertiespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis relates to the use of digital media in hospitality properties and is based on theoretical and research framework together with personal professional experience. This study is devoted to the issue of digital media used in hospitality properties with their optimization and the problems concerning the initial settings. With special regard to the opinions given by hospitality employees, the representatives of service platforms and people who make reservations with the use of digital media. The first chapter gives an overview of diversity of digital, hospitality and promotion definitions. The next section is dedicated to the basic marketing tools used in hospitality properties such as hospitality site, hotel property management system and how they are integrated with channel manager or PMS. The third chapter is related to the online distribution methods, sales channels and their optimization with particular emphasis on the differences between hotel management systems with reservation calendar and those without the calendar. The fourth chapter concerns the issue of differences and similarities in the opinions given by Booking.com customer service,receptionists and hotel guests. The last paragraph of the study adds personal interpretation and discussion on the research and presents the final conclusions.
dc.abstract.plpl
Praca na temat digital media w obiektach noclegowych ma charakter teoretyczno-badawczy z uwzględnieniem własnych doświadczeń zawodowych. Poświęcona została problematyce mediów cyfrowych w obiektach noclegowych wraz z ich optymalizacją i problematyką ustawień początkowych. Ze szczególnym uwzględnieniem opinii pracowników obiektów noclegowych, przedstawicieli platform hotelowych i osób rezerwujących nocleg za pomocą mediów cyfrowych. W części pierwszej pracy przedstawiam różnorodność pojęć cyfrowych, hotelarskich jak i marketingowych. W części drugiej omawiam podstawowe narzędzia marketingu w obiektach noclegowych, jakimi są strona internetowa obiektu, program hotelowy obiektu i ich połączenia takie jak channel manager lub PMS. W części trzeciej omawiam sposoby dystrybucji internetowej, jej kanały sprzedaży i ich optymalizacje ze szczególnym uwzględnieniem różnic programów z kalendarzem dostępności i bez niego. W części czwartej poruszam kwestię różnic i podobieństw wypowiedzi przedstawicieli stron www i recepcjonistów oraz gości hotelowych. Jako zakończenie poddaję badania własne pod interpretację, omawiam je oraz wyciągam wnioski.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wyciślak, Sławomir - 132795
dc.contributor.authorpl
Bulas, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.contributor.reviewerpl
Wyciślak, Sławomir - 132795
dc.date.accessioned
2020-07-26T19:03:48Z
dc.date.available
2020-07-26T19:03:48Z
dc.date.submittedpl
2015-10-27
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
psychologia w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-101959-181363
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208925
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
digital media - hospitality management studies - hospitality properties - hospitality sites - marketing
dc.subject.plpl
hotelarstwo – marketing – media cyfrowe – obiekty noclegowe –strony internetowe
dc.titlepl
WYKORZYSTANIE DIGITAL MEDIA W MARKETINGU OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH
dc.title.alternativepl
The use of digital media in the promotion of hospitality properties
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Czlopa
3
Chandler
2
Dublin
2
Bydgoszcz
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available