Zasada równości w demokratycznym państwie prawa

master
dc.abstract.enThe paper is dedicated to the concept of equality as a principle that obtains in a democratic legal state. The author's aim was to reconstruct the equality principle. The paper consists of six chapters. In the first one, the history of the constitutional equality principle obtained in Poland since 1918 is portrayed. In the second chapter, chosen philosophical concepts of equality are presented. In the third chapter, the concept of the equality principle is analyzed. The functioning of equality as a legal principle which creates, on the one hand, programmatic norms that are adressed to the legislator, on the other hand - subjective rights, is, among other things, explained. The analysis is enriched by a presentation of polish Constitutional Tribunal's standpoint on interpretation of the article 32 of the Constitution of the Republic of Poland that expresses the principle of equality. In the forth chapter three issues of interpretation of the equality principle are addressed: the problem of a multicentrism of a legal system, the problem of a dynamism of interpretation and the question if an interpretation of constitution is ideological. In the fifth chapter the role of the equality principle as the fundamental one in a democratic legal state is explained. In the last chapter three particular cases of realization of the equality principle are presented.pl
dc.abstract.plPraca poświęcona jest pojęciu równości jako zasadzie prawnej obowiązującej w demokratycznym państwie prawa. Celem autora była rekonstrukcja zasady równości. Praca składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym ukazany został rys historyczny konstytucyjnej zasady równości obowiązującej na gruncie polskich konstytucji od roku 1918. W rozdziale drugim przedstawione zostały wybrane filozoficzne koncepcje równości. W trzecim rozdziale została poddana analizie treść zasady równości. Wyjaśnione zostaje między innymi funkcjonowanie równości jako zasady prawnej kreującej z jednej strony skierowane do ustawodawcy normy programowe, z drugiej natomiast prawa podmiotowe przysługujące jednostkom. Analiza została wzbogacona o zaprezentowanie stanowiska Trybunału Konstytucyjnego w kwestii wykładni wyrażającego zasadę równości art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W rozdziale czwartym zostały poruszone trzy problemy wiążące się z wykładnią zasady równości: problem multicentryczności systemu prawa, dynamiczności wykładni oraz jej ideologiczności. W rozdziale piątym wyjaśnione zostało dlaczego zasada równości jest fundamentalną zasadą dla funkcjonowania demokratycznego państwa prawa. W ostatnim rozdziale natomiast zobrazowane zostały trzy szczególne przypadki realizacji zasady równości.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGrabowski, Andrzej - 101047 pl
dc.contributor.authorNebeling, Maciejpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerGrabowski, Andrzej - 101047 pl
dc.contributor.reviewerCiszewski, Wojciechpl
dc.date.accessioned2021-10-27T21:59:43Z
dc.date.available2021-10-27T21:59:43Z
dc.date.submitted2021-09-29pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-154644-225069pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282088
dc.languagepolpl
dc.subject.enequality, the principle of equality, constitution, legal theory, philosophy of law, interpretation, democracy, rule of lawpl
dc.subject.plrówność, zasada równości, konstytucja, teoria prawa, filozofia prawa, wykładnia, demokracja, państwo prawapl
dc.titleZasada równości w demokratycznym państwie prawapl
dc.title.alternativeThe Equality Principle in a Democratic Legal Statepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The paper is dedicated to the concept of equality as a principle that obtains in a democratic legal state. The author's aim was to reconstruct the equality principle. The paper consists of six chapters. In the first one, the history of the constitutional equality principle obtained in Poland since 1918 is portrayed. In the second chapter, chosen philosophical concepts of equality are presented. In the third chapter, the concept of the equality principle is analyzed. The functioning of equality as a legal principle which creates, on the one hand, programmatic norms that are adressed to the legislator, on the other hand - subjective rights, is, among other things, explained. The analysis is enriched by a presentation of polish Constitutional Tribunal's standpoint on interpretation of the article 32 of the Constitution of the Republic of Poland that expresses the principle of equality. In the forth chapter three issues of interpretation of the equality principle are addressed: the problem of a multicentrism of a legal system, the problem of a dynamism of interpretation and the question if an interpretation of constitution is ideological. In the fifth chapter the role of the equality principle as the fundamental one in a democratic legal state is explained. In the last chapter three particular cases of realization of the equality principle are presented.
dc.abstract.plpl
Praca poświęcona jest pojęciu równości jako zasadzie prawnej obowiązującej w demokratycznym państwie prawa. Celem autora była rekonstrukcja zasady równości. Praca składa się z sześciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym ukazany został rys historyczny konstytucyjnej zasady równości obowiązującej na gruncie polskich konstytucji od roku 1918. W rozdziale drugim przedstawione zostały wybrane filozoficzne koncepcje równości. W trzecim rozdziale została poddana analizie treść zasady równości. Wyjaśnione zostaje między innymi funkcjonowanie równości jako zasady prawnej kreującej z jednej strony skierowane do ustawodawcy normy programowe, z drugiej natomiast prawa podmiotowe przysługujące jednostkom. Analiza została wzbogacona o zaprezentowanie stanowiska Trybunału Konstytucyjnego w kwestii wykładni wyrażającego zasadę równości art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W rozdziale czwartym zostały poruszone trzy problemy wiążące się z wykładnią zasady równości: problem multicentryczności systemu prawa, dynamiczności wykładni oraz jej ideologiczności. W rozdziale piątym wyjaśnione zostało dlaczego zasada równości jest fundamentalną zasadą dla funkcjonowania demokratycznego państwa prawa. W ostatnim rozdziale natomiast zobrazowane zostały trzy szczególne przypadki realizacji zasady równości.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Grabowski, Andrzej - 101047
dc.contributor.authorpl
Nebeling, Maciej
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Grabowski, Andrzej - 101047
dc.contributor.reviewerpl
Ciszewski, Wojciech
dc.date.accessioned
2021-10-27T21:59:43Z
dc.date.available
2021-10-27T21:59:43Z
dc.date.submittedpl
2021-09-29
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-154644-225069
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282088
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
equality, the principle of equality, constitution, legal theory, philosophy of law, interpretation, democracy, rule of law
dc.subject.plpl
równość, zasada równości, konstytucja, teoria prawa, filozofia prawa, wykładnia, demokracja, państwo prawa
dc.titlepl
Zasada równości w demokratycznym państwie prawa
dc.title.alternativepl
The Equality Principle in a Democratic Legal State
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
45
Views per month
Views per city
Krakow
10
Miechów
8
Wroclaw
4
Warsaw
3
Gdynia
2
Poznan
2
Cieszyn
1
Dublin
1
Laka
1
Miejsce Piastowe
1

No access

No Thumbnail Available