Synteza potencjalnych inhibitorów oddziaływania białka CD44 z kwasem hialuronowym

master
dc.abstract.enOne of many sequential steps in the tumor progression and metastasis is cells transport during blood circulation. Several adhesion molecules are responsible for this process and one of them is CD44 receptor. CD44 interacts with a hyaluronic acid–the major component of the extracellular matrix. HA-CD44 binding stimulates a variety of tumor cell-specific functions and tumor progression. Selective inhibitors of above binding have potential as therapeutic agents in cancer therapy. The aim of this master thesis was to synthesize twelve 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline derivatives as the inhibitors of the HA-CD44 interaction. All final structures were amides obtained in 3 step process: synthesis of the carboxylic acid derivative, then the appropriate aniline derivative and conversion of them to amide. During this experiment seven from twelve compounds were obtained and described successfully. Obtained molecules have potential to become new medicaments in cancer therapy.pl
dc.abstract.plJedną z przyczyn rozwoju oraz przerzutów nowotworu jest zdolność komórek nowotworo-wych do przekraczania barier wewnątrz narządów. Wraz z utratą zdolności adhezji komórki nowotworowe są transportowane w całym organizmie wraz z krwioobiegiem, a ostatecznie za proces przerzutowania odpowiedzialna jest ich adhezja do śródbłonka naczy-niowego. Za ten proces odpowiada między innymi receptor CD44. Ponadto przypuszcza się, że ekspresję białka CD44 zwiększa jego ligand – kwas hialuronowy, który pobudzając go indukuje liczne szlaki biochemiczne związane z rozwojem choroby nowotworowej. Z tego względu zablokowanie oddziaływania receptora CD44 z kwasem hialuronowym może być przełomowym krokiem terapii antynowotworowej. Celem badań była synteza dwunastu mało-cząsteczkowych związków chemicznych opartych o strukturę 1,2,3,4-tetrahydro-izochinoliny, które mogą oddziaływać z dodatkową kieszenią wiążącą w zewnątrzkomórkowej domenie białka CD44. Wszystkie końcowe zaplanowane związki miały strukturę amidów, a ich syn-teza obejmowała trzy główne etapy: otrzymanie pochodnej kwasu karboksylowego, otrzyma-nie odpowiednio podstawionej pochodnej aniliny oraz przekształcenie ich w końcowy amid. Udało się otrzymać i opisać siedem z zaplanowanych związków. Cząsteczki te mogłyby być zbadane pod kątem ich powinowactwa do białka CD44. W przypadku pozytywnych wyników badań Będą stanowić bazę wyjściową poszukiwań terapii antynowotworowej.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorHolak, Tadeuszpl
dc.contributor.authorGubała, Dajanapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerPałasz, Aleksandra - 131258 pl
dc.contributor.reviewerHolak, Tadeuszpl
dc.date.accessioned2020-07-27T05:29:17Z
dc.date.available2020-07-27T05:29:17Z
dc.date.submitted2017-06-27pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-113034-160438pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218543
dc.languagepolpl
dc.subject.enCD44, hyaluronic acid, inhibitors, cancer therapy, 1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinespl
dc.subject.plBiałko CD44, kwas hialuronowy, inhibicja, terapia antynowotworowa, 1,2,3,4-tetrahydroizochinolinapl
dc.titleSynteza potencjalnych inhibitorów oddziaływania białka CD44 z kwasem hialuronowympl
dc.title.alternativeThe synthesis of small molecules–potential inhibitors of CD44-HA interactionpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
One of many sequential steps in the tumor progression and metastasis is cells transport during blood circulation. Several adhesion molecules are responsible for this process and one of them is CD44 receptor. CD44 interacts with a hyaluronic acid–the major component of the extracellular matrix. HA-CD44 binding stimulates a variety of tumor cell-specific functions and tumor progression. Selective inhibitors of above binding have potential as therapeutic agents in cancer therapy. The aim of this master thesis was to synthesize twelve 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline derivatives as the inhibitors of the HA-CD44 interaction. All final structures were amides obtained in 3 step process: synthesis of the carboxylic acid derivative, then the appropriate aniline derivative and conversion of them to amide. During this experiment seven from twelve compounds were obtained and described successfully. Obtained molecules have potential to become new medicaments in cancer therapy.
dc.abstract.plpl
Jedną z przyczyn rozwoju oraz przerzutów nowotworu jest zdolność komórek nowotworo-wych do przekraczania barier wewnątrz narządów. Wraz z utratą zdolności adhezji komórki nowotworowe są transportowane w całym organizmie wraz z krwioobiegiem, a ostatecznie za proces przerzutowania odpowiedzialna jest ich adhezja do śródbłonka naczy-niowego. Za ten proces odpowiada między innymi receptor CD44. Ponadto przypuszcza się, że ekspresję białka CD44 zwiększa jego ligand – kwas hialuronowy, który pobudzając go indukuje liczne szlaki biochemiczne związane z rozwojem choroby nowotworowej. Z tego względu zablokowanie oddziaływania receptora CD44 z kwasem hialuronowym może być przełomowym krokiem terapii antynowotworowej. Celem badań była synteza dwunastu mało-cząsteczkowych związków chemicznych opartych o strukturę 1,2,3,4-tetrahydro-izochinoliny, które mogą oddziaływać z dodatkową kieszenią wiążącą w zewnątrzkomórkowej domenie białka CD44. Wszystkie końcowe zaplanowane związki miały strukturę amidów, a ich syn-teza obejmowała trzy główne etapy: otrzymanie pochodnej kwasu karboksylowego, otrzyma-nie odpowiednio podstawionej pochodnej aniliny oraz przekształcenie ich w końcowy amid. Udało się otrzymać i opisać siedem z zaplanowanych związków. Cząsteczki te mogłyby być zbadane pod kątem ich powinowactwa do białka CD44. W przypadku pozytywnych wyników badań Będą stanowić bazę wyjściową poszukiwań terapii antynowotworowej.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Holak, Tadeusz
dc.contributor.authorpl
Gubała, Dajana
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Pałasz, Aleksandra - 131258
dc.contributor.reviewerpl
Holak, Tadeusz
dc.date.accessioned
2020-07-27T05:29:17Z
dc.date.available
2020-07-27T05:29:17Z
dc.date.submittedpl
2017-06-27
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-113034-160438
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218543
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
CD44, hyaluronic acid, inhibitors, cancer therapy, 1,2,3,4-tetrahydroisoquinolines
dc.subject.plpl
Białko CD44, kwas hialuronowy, inhibicja, terapia antynowotworowa, 1,2,3,4-tetrahydroizochinolina
dc.titlepl
Synteza potencjalnych inhibitorów oddziaływania białka CD44 z kwasem hialuronowym
dc.title.alternativepl
The synthesis of small molecules–potential inhibitors of CD44-HA interaction
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
51
Views per month
Views per city
Krakow
12
Wroclaw
8
Poznan
5
Katowice
3
Warsaw
3
Bydgoszcz
2
Gdansk
2
Gdynia
2
Dublin
1
Gmina Zabierzów
1

No access

No Thumbnail Available