Badanie roli stresu oksydacyjnego w synergistycznym działaniu kurkuminy i etopozydu

master
dc.abstract.enThe aim of the study was to evaluate the role of oxidative stress in synergistic action of polyphenol curcumin and topoisomerase-II inhibitor — etoposide in human promyelocytic leukemia cell line HL-60. The cytotoxic activity of the polyphenol was also compared in normal, hematopoietic stem cells with CD34 receptor expression and leukemia cells. Cells were incubated with curcumin (at a concentration of 20 μM) and/or etoposide (at a concentration of 10 μM) for 24-hours. To evaluate the role of oxidative stress in action of tested compounds cells were coincubated with antioxidant (N-acetylcysteine) and preincubated with pro-oxidant - buthionine sulfoximine (BSO). Viability of the cells and the level of free radicals was examined by flow cytometry, the level of glutathione was analyzed spectrophotometrically. It was shown, that curcumin enhances the antileukemic activity of etoposide through the influence on oxidative stress. This is confirmed by increase in the percentage of dead cells in correlation with an increase in the free radicals level, in comparison to the control group. Application of N-acetylcysteine resulted in a decrease in dead cells count and free radicals level in cells coincubated with the combination of curcumin and etoposide. The opposite effect was observed by pre-incubation with BSO, and then incubation with analyzed compounds. Glutathione levels were lower in the groups treated with curcumin and / or etoposide in comparison to the control. Preincubation with BSO led to a further decline in the level of glutathione. Tested polyphenol did not have a significant cytotoxic effects in healthy CD34+ hematopoietic cells at a concentration of 20 μM, which significantly decreased the viability of the leukemic cells.Obtained results indicate, that curcumin can be used in the treatment of leukemias as an additive, acting selectively in tumor cells and exerting no cytotoxic action in normal, proliferating hematopoietic cells.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem niniejszej pracy było zbadanie roli stresu oksydacyjnego w synergistycznym działaniu polifenolu kurkuminy i inhibitora topoizomerazy II — etopozydu w ludzkich białaczkowych promielocytach linii HL-60. Porównano także cytotoksyczne działanie tego polifenolu w komórkach białaczkowych i w prawidłowych, macierzystych komórkach hematopoetycznych z ekspresją receptora CD34. Stosowano 24-godzinne inkubacje komórek z kurkuminą (w stężeniu 20 μM) i/lub etopozydem (w stężeniu 10 μM). W celu określenia roli stresu oksydacyjnego w działaniu badanych związków zastosowano koinkubację z antyoksydantem (N-acetocysteiną) oraz preinkubowano komórki z prooksydantem, inhibitorem butioninosulfoksyiminą — BSO. Żywotność komórek oraz poziom wolnych rodników badano metodą cytometrii przepływowej, natomiast poziom glutationu analizowano metodą spektrofotometryczną. Wykazano, iż kurkumina nasila przeciwbiałaczkowe działanie etopozydu w komórkach HL-60 poprzez wpływ na poziom stresu oksydacyjnego. Potwierdza to korelujące ze wzrostem procentowego udziału komórek martwych zwiększenie poziomu wolnych rodników po zastosowaniu kombinacji kurkuminy i etopozydu, w porównaniu do grupy kontrolnej. Zastosowanie N-acetylocysteiny powodowało spadek liczy komórek martwych i poziomu wolnych rodników w komórkach inkubowanych z kombinacją kurkuminy i etopozydu. Przeciwny efekt zaobserwowano stosując preinkubację z BSO, a następnie inkubację z analizowanymi związkami. Poziom glutationu był niższy w grupach poddanych działaniu kurkuminy i/lub etopozydu w stosunku do kontroli. Preinkubacja z BSO prowadziła do dalszego spadku poziomu glutationu. Badany polifenol nie wywierał znamiennego cytotoksycznego działania w zdrowych komórkach hematopoetycznych CD34+ w stężeniu 20 μM, które znacząco obniżało żywotność komórek białaczkowych.Uzyskane wyniki wskazują, iż kurkumina może znaleźć zastosowanie w terapii addytywnej białaczek jako związek działający selektywnie w komórkach nowotworowych i nie wywierający cytotoksycznego wpływu w prawidłowych, proliferujących komórkach hematopoetycznych.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorPapież, Monikapl
dc.contributor.authorKołodziejska, Barbarapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerPapież, Monikapl
dc.contributor.reviewerNowak, Gabrielpl
dc.date.accessioned2020-07-25T02:31:35Z
dc.date.available2020-07-25T02:31:35Z
dc.date.submitted2014-07-02pl
dc.fieldofstudyfarmacjapl
dc.identifier.apddiploma-88794-102560pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197292
dc.languagepolpl
dc.subject.encurcumin, etoposide, oxidative stresspl
dc.subject.plkurkumina, etopozyd, stres oksydacyjnypl
dc.titleBadanie roli stresu oksydacyjnego w synergistycznym działaniu kurkuminy i etopozydupl
dc.title.alternativeStudy of the role of oxidative stress in the synergistic action of curcumin and etoposidepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the study was to evaluate the role of oxidative stress in synergistic action of polyphenol curcumin and topoisomerase-II inhibitor — etoposide in human promyelocytic leukemia cell line HL-60. The cytotoxic activity of the polyphenol was also compared in normal, hematopoietic stem cells with CD34 receptor expression and leukemia cells. Cells were incubated with curcumin (at a concentration of 20 μM) and/or etoposide (at a concentration of 10 μM) for 24-hours. To evaluate the role of oxidative stress in action of tested compounds cells were coincubated with antioxidant (N-acetylcysteine) and preincubated with pro-oxidant - buthionine sulfoximine (BSO). Viability of the cells and the level of free radicals was examined by flow cytometry, the level of glutathione was analyzed spectrophotometrically. It was shown, that curcumin enhances the antileukemic activity of etoposide through the influence on oxidative stress. This is confirmed by increase in the percentage of dead cells in correlation with an increase in the free radicals level, in comparison to the control group. Application of N-acetylcysteine resulted in a decrease in dead cells count and free radicals level in cells coincubated with the combination of curcumin and etoposide. The opposite effect was observed by pre-incubation with BSO, and then incubation with analyzed compounds. Glutathione levels were lower in the groups treated with curcumin and / or etoposide in comparison to the control. Preincubation with BSO led to a further decline in the level of glutathione. Tested polyphenol did not have a significant cytotoxic effects in healthy CD34+ hematopoietic cells at a concentration of 20 μM, which significantly decreased the viability of the leukemic cells.Obtained results indicate, that curcumin can be used in the treatment of leukemias as an additive, acting selectively in tumor cells and exerting no cytotoxic action in normal, proliferating hematopoietic cells.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem niniejszej pracy było zbadanie roli stresu oksydacyjnego w synergistycznym działaniu polifenolu kurkuminy i inhibitora topoizomerazy II — etopozydu w ludzkich białaczkowych promielocytach linii HL-60. Porównano także cytotoksyczne działanie tego polifenolu w komórkach białaczkowych i w prawidłowych, macierzystych komórkach hematopoetycznych z ekspresją receptora CD34. Stosowano 24-godzinne inkubacje komórek z kurkuminą (w stężeniu 20 μM) i/lub etopozydem (w stężeniu 10 μM). W celu określenia roli stresu oksydacyjnego w działaniu badanych związków zastosowano koinkubację z antyoksydantem (N-acetocysteiną) oraz preinkubowano komórki z prooksydantem, inhibitorem butioninosulfoksyiminą — BSO. Żywotność komórek oraz poziom wolnych rodników badano metodą cytometrii przepływowej, natomiast poziom glutationu analizowano metodą spektrofotometryczną. Wykazano, iż kurkumina nasila przeciwbiałaczkowe działanie etopozydu w komórkach HL-60 poprzez wpływ na poziom stresu oksydacyjnego. Potwierdza to korelujące ze wzrostem procentowego udziału komórek martwych zwiększenie poziomu wolnych rodników po zastosowaniu kombinacji kurkuminy i etopozydu, w porównaniu do grupy kontrolnej. Zastosowanie N-acetylocysteiny powodowało spadek liczy komórek martwych i poziomu wolnych rodników w komórkach inkubowanych z kombinacją kurkuminy i etopozydu. Przeciwny efekt zaobserwowano stosując preinkubację z BSO, a następnie inkubację z analizowanymi związkami. Poziom glutationu był niższy w grupach poddanych działaniu kurkuminy i/lub etopozydu w stosunku do kontroli. Preinkubacja z BSO prowadziła do dalszego spadku poziomu glutationu. Badany polifenol nie wywierał znamiennego cytotoksycznego działania w zdrowych komórkach hematopoetycznych CD34+ w stężeniu 20 μM, które znacząco obniżało żywotność komórek białaczkowych.Uzyskane wyniki wskazują, iż kurkumina może znaleźć zastosowanie w terapii addytywnej białaczek jako związek działający selektywnie w komórkach nowotworowych i nie wywierający cytotoksycznego wpływu w prawidłowych, proliferujących komórkach hematopoetycznych.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Papież, Monika
dc.contributor.authorpl
Kołodziejska, Barbara
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Papież, Monika
dc.contributor.reviewerpl
Nowak, Gabriel
dc.date.accessioned
2020-07-25T02:31:35Z
dc.date.available
2020-07-25T02:31:35Z
dc.date.submittedpl
2014-07-02
dc.fieldofstudypl
farmacja
dc.identifier.apdpl
diploma-88794-102560
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/197292
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
curcumin, etoposide, oxidative stress
dc.subject.plpl
kurkumina, etopozyd, stres oksydacyjny
dc.titlepl
Badanie roli stresu oksydacyjnego w synergistycznym działaniu kurkuminy i etopozydu
dc.title.alternativepl
Study of the role of oxidative stress in the synergistic action of curcumin and etoposide
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Dublin
2
Rybnik
2
Wroclaw
2
Krakow
1
Lubawa
1
Miechow
1
Tarnów
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available