Frazeologia zaolziańska na przykładzie gwary wsi Śmiłowice

master
dc.abstract.enThe focus of this paper is Zaolzian phraseology. The primary purpose was to determin a degree of knowledge of proverbs and phraseology among users of given dialect and to verify topicality of Józef Ondrusz work containing over 8000 phrases. The secondary purpose was to create a dictionary of most interesting phrases of Śmiłowice village and its surrounding areas. The focal point of first chapter is the region where the study was carried out. The history of Zaolzie and dilect of its Polish people are presented, as well as, its features and results of dialect’s analysis. Also, language interference among Zaolzie inhabitants is introduced. The second chapter contains information about the subject of research, i.e. phraseology and paremiology, as well as dialectal phraseology. Greater part of the research is focused on results of data regarding paremiological minimum of Zaolzian dialect and “Dictionary of phrases of Cieszyn modification of Zaolzian dialect of Śmiłowice village and its surrounding areas”.pl
dc.abstract.plPraca dotyczy frazeologii zaolziańskiej. Pierwszym celem było określenie stopnia znajomości przysłów i frazeologizmów wśród użytkowników opisywanej gwary oraz zweryfikowanie aktualności pracy Józefa Ondrusza, w której autor zawarł ponad 8000 frazemów. Drugim celem było stworzenie słownika frazeologicznego, przedstawiającego najciekawsze frazemy gwary wsi Śmiłowice i okolic. Pierwszą część pracy poświęcono opisowi terenu badań - przedstawiono historię Zaolzia oraz gwarę tutejszej ludności polskiej, jej cechy dialektalne, stan badań nad nią oraz odniesiono się do kwestii interferencji językowej. W kolejnej części zawarte zostały informacje o przedmiocie badań, czyli frazeologii i paremiologii, a także frazeologii gwarowej. Najobszerniejszą część pracy tworzą wyniki badań minimum paremiologicznego gwary zaolziańskiej oraz "Słownik frazeologiczny cieszyńskiej odmiany gwary zaolziańskiej wsi Śmiłowice i okolic".pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorSikora, Kazimierz - 131862 pl
dc.contributor.authorTeofil, Jolantapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerSikora, Kazimierz - 131862 pl
dc.contributor.reviewerRak, Maciej - 160153 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T11:55:23Z
dc.date.available2020-07-27T11:55:23Z
dc.date.submitted2017-10-16pl
dc.fieldofstudynauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-119373-158401pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224376
dc.languagepolpl
dc.subject.enZaolzie, Zaolzian dialect, phraseology, dictionary of phrasespl
dc.subject.plZaolzie, gwara zaolziańska, frazeologia, słownik frazeologicznypl
dc.titleFrazeologia zaolziańska na przykładzie gwary wsi Śmiłowicepl
dc.title.alternativeZaolzian phraseology based on Śmiłowice village dialectpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The focus of this paper is Zaolzian phraseology. The primary purpose was to determin a degree of knowledge of proverbs and phraseology among users of given dialect and to verify topicality of Józef Ondrusz work containing over 8000 phrases. The secondary purpose was to create a dictionary of most interesting phrases of Śmiłowice village and its surrounding areas. The focal point of first chapter is the region where the study was carried out. The history of Zaolzie and dilect of its Polish people are presented, as well as, its features and results of dialect’s analysis. Also, language interference among Zaolzie inhabitants is introduced. The second chapter contains information about the subject of research, i.e. phraseology and paremiology, as well as dialectal phraseology. Greater part of the research is focused on results of data regarding paremiological minimum of Zaolzian dialect and “Dictionary of phrases of Cieszyn modification of Zaolzian dialect of Śmiłowice village and its surrounding areas”.
dc.abstract.plpl
Praca dotyczy frazeologii zaolziańskiej. Pierwszym celem było określenie stopnia znajomości przysłów i frazeologizmów wśród użytkowników opisywanej gwary oraz zweryfikowanie aktualności pracy Józefa Ondrusza, w której autor zawarł ponad 8000 frazemów. Drugim celem było stworzenie słownika frazeologicznego, przedstawiającego najciekawsze frazemy gwary wsi Śmiłowice i okolic. Pierwszą część pracy poświęcono opisowi terenu badań - przedstawiono historię Zaolzia oraz gwarę tutejszej ludności polskiej, jej cechy dialektalne, stan badań nad nią oraz odniesiono się do kwestii interferencji językowej. W kolejnej części zawarte zostały informacje o przedmiocie badań, czyli frazeologii i paremiologii, a także frazeologii gwarowej. Najobszerniejszą część pracy tworzą wyniki badań minimum paremiologicznego gwary zaolziańskiej oraz "Słownik frazeologiczny cieszyńskiej odmiany gwary zaolziańskiej wsi Śmiłowice i okolic".
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Sikora, Kazimierz - 131862
dc.contributor.authorpl
Teofil, Jolanta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Sikora, Kazimierz - 131862
dc.contributor.reviewerpl
Rak, Maciej - 160153
dc.date.accessioned
2020-07-27T11:55:23Z
dc.date.available
2020-07-27T11:55:23Z
dc.date.submittedpl
2017-10-16
dc.fieldofstudypl
nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-119373-158401
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224376
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Zaolzie, Zaolzian dialect, phraseology, dictionary of phrases
dc.subject.plpl
Zaolzie, gwara zaolziańska, frazeologia, słownik frazeologiczny
dc.titlepl
Frazeologia zaolziańska na przykładzie gwary wsi Śmiłowice
dc.title.alternativepl
Zaolzian phraseology based on Śmiłowice village dialect
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Cieszyn
6
Sofia
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available