Postępowanie ratunkowe u motocyklisty z mnogimi obrażeniami ciała – studium przypadku

licenciate
dc.abstract.enIntroduction:Transport accidents are a phenomenon that occurs worldwide. Among them, a large group consists of those with the participation of motorcyclists. The development of motorization, resulting in increased performance of two-track vehicles, has become a great challenge for emergency services, because the scale of injuries experienced by injured motorcyclists is significant and life-threatening.Work objective:The purpose of this thesis is to present a case of a 19-year-old man who suffered multiple injuries due to a motorcycle accident .The specificity of rescue procedures in a group of trauma patients, which are injured motorcyclists, was also presented in this work.Materials and methods:The research method used in the work is a case study. The research technique is to analyse the medical documentation of the Air Rescue Service (LPR) and the Emergency and Mass-Event Medicine Trauma Centre (CUMRiK) at The University Hospital in Cracow.Results and conclusions:The presented case report confirms that during a motorcycle accident, the driver ofa two-wheeler is subjected to a very large kinetic energy, as a result of which injured people suffer severe, multiple injuries. In the case of such patients, not only the quality of rescue operations, but also the pace and organisation of their performance is important for their survival.pl
dc.abstract.plWstęp:Wypadki komunikacyjnym są zjawiskiem, do którego dochodzi każdego dnia na całym świecie. Wśród nich dużą grupę stanowią wypadki z udziałem motocykli. Rozwój motoryzacji, skutkujący wzrostem osiągów pojazdów jednośladowych, stał się wielkim wyzwaniem dla służb ratunkowych, ponieważ skala obrażeń doznawanychu poszkodowanych motocyklistów jest znaczna i zagrażająca życiu. Cel pracy:Celem pracy jest przedstawienie przypadku 19-letniego mężczyzny, który z powodu wypadku motocyklowego doznał mnogich obrażeń ciała oraz przedstawienie specyfiki postępowania ratunkowego u grupy pacjentów urazowych, jaką są poszkodowani motocykliści.Materiały i metody:Metodą badawczą wykorzystaną w pracy jest studium indywidualnego przypadku. Techniką badawczą jest analiza dokumentacji medycznej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) oraz Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof Szpitala Uniwersyteckiego (CUMRiK) w Krakowie.Wyniki i wnioski:Przedstawiony opis przypadku potwierdza, że podczas wypadku motocyklowego, na kierowcę jednośladu oddziałuje bardzo duża energia kinetyczna, w wyniku czego poszkodowani doznają ciężkich, mnogich obrażeń ciała. W przypadku takich pacjentów znaczenie dla ich przeżycia ma nie tylko jakość działań ratunkowych, ale także tempoi organizacja ich wykonywania.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorŻurowska-Wolak, Magdalenapl
dc.contributor.authorFugiel, Weronikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerŻurowska-Wolak, Magdalenapl
dc.contributor.reviewerKopański, Zbigniew - 130267 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T01:12:31Z
dc.date.available2020-07-28T01:12:31Z
dc.date.submitted2019-07-09pl
dc.fieldofstudyratownictwo medycznepl
dc.identifier.apddiploma-133987-228053pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236244
dc.languagepolpl
dc.subject.enmotorcycle accidents, trauma patient, trauma examination, multiple injuries, multi-organ injurypl
dc.subject.plwypadki motocyklowe, pacjent urazowy, badanie urazowe, mnogie obrażenia ciała, uraz wielonarządowypl
dc.titlePostępowanie ratunkowe u motocyklisty z mnogimi obrażeniami ciała – studium przypadkupl
dc.title.alternativeRescue procedure of a motorcyclist with multiple injuries - case study.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction:Transport accidents are a phenomenon that occurs worldwide. Among them, a large group consists of those with the participation of motorcyclists. The development of motorization, resulting in increased performance of two-track vehicles, has become a great challenge for emergency services, because the scale of injuries experienced by injured motorcyclists is significant and life-threatening.Work objective:The purpose of this thesis is to present a case of a 19-year-old man who suffered multiple injuries due to a motorcycle accident .The specificity of rescue procedures in a group of trauma patients, which are injured motorcyclists, was also presented in this work.Materials and methods:The research method used in the work is a case study. The research technique is to analyse the medical documentation of the Air Rescue Service (LPR) and the Emergency and Mass-Event Medicine Trauma Centre (CUMRiK) at The University Hospital in Cracow.Results and conclusions:The presented case report confirms that during a motorcycle accident, the driver ofa two-wheeler is subjected to a very large kinetic energy, as a result of which injured people suffer severe, multiple injuries. In the case of such patients, not only the quality of rescue operations, but also the pace and organisation of their performance is important for their survival.
dc.abstract.plpl
Wstęp:Wypadki komunikacyjnym są zjawiskiem, do którego dochodzi każdego dnia na całym świecie. Wśród nich dużą grupę stanowią wypadki z udziałem motocykli. Rozwój motoryzacji, skutkujący wzrostem osiągów pojazdów jednośladowych, stał się wielkim wyzwaniem dla służb ratunkowych, ponieważ skala obrażeń doznawanychu poszkodowanych motocyklistów jest znaczna i zagrażająca życiu. Cel pracy:Celem pracy jest przedstawienie przypadku 19-letniego mężczyzny, który z powodu wypadku motocyklowego doznał mnogich obrażeń ciała oraz przedstawienie specyfiki postępowania ratunkowego u grupy pacjentów urazowych, jaką są poszkodowani motocykliści.Materiały i metody:Metodą badawczą wykorzystaną w pracy jest studium indywidualnego przypadku. Techniką badawczą jest analiza dokumentacji medycznej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) oraz Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof Szpitala Uniwersyteckiego (CUMRiK) w Krakowie.Wyniki i wnioski:Przedstawiony opis przypadku potwierdza, że podczas wypadku motocyklowego, na kierowcę jednośladu oddziałuje bardzo duża energia kinetyczna, w wyniku czego poszkodowani doznają ciężkich, mnogich obrażeń ciała. W przypadku takich pacjentów znaczenie dla ich przeżycia ma nie tylko jakość działań ratunkowych, ale także tempoi organizacja ich wykonywania.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Żurowska-Wolak, Magdalena
dc.contributor.authorpl
Fugiel, Weronika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Żurowska-Wolak, Magdalena
dc.contributor.reviewerpl
Kopański, Zbigniew - 130267
dc.date.accessioned
2020-07-28T01:12:31Z
dc.date.available
2020-07-28T01:12:31Z
dc.date.submittedpl
2019-07-09
dc.fieldofstudypl
ratownictwo medyczne
dc.identifier.apdpl
diploma-133987-228053
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236244
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
motorcycle accidents, trauma patient, trauma examination, multiple injuries, multi-organ injury
dc.subject.plpl
wypadki motocyklowe, pacjent urazowy, badanie urazowe, mnogie obrażenia ciała, uraz wielonarządowy
dc.titlepl
Postępowanie ratunkowe u motocyklisty z mnogimi obrażeniami ciała – studium przypadku
dc.title.alternativepl
Rescue procedure of a motorcyclist with multiple injuries - case study.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
65
Views per month
Views per city
Warsaw
9
Kamesznica
7
Wroclaw
5
Gdansk
3
Katowice
3
Przemysl
3
Skierniewice
3
Krakow
2
Lodz
2
Ostróda
2

No access

No Thumbnail Available