How do oil companies respond to Climate Change

master
dc.abstract.enClimate Change consequences are the most important issue in today’s contemporary world. CO2 emission levels created by fossil fuels treat the lives in our planet. Due to the climate changes, international oil companies introduce energy transition programs focusing on the reduction of CO2 emission levels and their sustainability agenda that also reshape the future of energy sector and impact the economy. In this thesis, the consequences of climate change, the reactions of oil companies to climate change through low carbon technology investments and transition to renewables and as a result, how economy is impacted from energy transition are taken into consideration in detail. In this thesis, the major method of the analysis is based on literature reviews including research articles related to climate change consequences, the future of renewables, the research reports of independent associations, oil companies’ annual reports and their energy transition strategy reports, and company websites. Energy transition from fossil fuels to low carbon technologies and renewables is essential to reach out net zero CO2 target and this will end up with consequences in reshaping energy futurepl
dc.abstract.plKonsekwencje zmian klimatu to najważniejsza kwestia w dzisiejszym współczesnym świecie. Poziomy emisji CO2 wytwarzane przez paliwa kopalne wpływają na życie na naszej planecie. Ze względu na zmiany klimatyczne, międzynarodowe koncerny naftowe wprowadzają programy transformacji energetycznej skupiające się na redukcji poziomów emisji CO2 i ich agendzie zrównoważonego rozwoju, które również zmieniają przyszłość sektora energetycznego i wpływają na gospodarkę. W pracy tej szczegółowo uwzględniono konsekwencje zmian klimatycznych, reakcje firm naftowych na zmiany klimatyczne poprzez inwestycje w technologie niskoemisyjne i przejście na odnawialne źródła energii, a co za tym idzie, w jaki sposób transformacja energetyczna wpływa na gospodarkę. W niniejszej pracy główna metoda analizy opiera się na przeglądach literatury, w tym artykułów naukowych dotyczących skutków zmian klimatu, przyszłości odnawialnych źródeł energii, raportów badawczych niezależnych stowarzyszeń, raportów rocznych spółek naftowych i ich raportów dotyczących strategii transformacji energetycznej oraz strony internetowe. Przejście energetyki z paliw kopalnych na technologie niskoemisyjne i odnawialne źródła energii jest niezbędne do osiągnięcia celu zerowego netto CO2, a to będzie miało konsekwencje w przekształceniu przyszłości energetycznej.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorZachorowska-Mazurkiewicz, Anna - 132823 pl
dc.contributor.authorBuran, Seyhanpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerZachorowska-Mazurkiewicz, Anna - 132823 pl
dc.contributor.reviewerGrodzicki, Maciejpl
dc.date.accessioned2022-07-18T21:33:32Z
dc.date.available2022-07-18T21:33:32Z
dc.date.submitted2022-07-14pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyBusiness and Finance Managementpl
dc.identifier.apddiploma-148136-279857pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297425
dc.languageengpl
dc.subject.enClimate Change, Oil Companies, Energy Transition, CO2 emission target, renewables, energy future, Analysis of the energy transition strategies of oil companiespl
dc.subject.plSłowo kluczowe: zmiany klimatyczne, firmy naftowe, transformacja energetyczna, cel emisji CO2, odnawialne źródła energii, przyszłość energetyczna, analiza strategii transformacji energetycznej firm naftowychpl
dc.titleHow do oil companies respond to Climate Changepl
dc.title.alternativeODPOWIEDZI FIRM NAFTOWYCH NA ZMIANY KLIMATU – ANALIZA PORÓWNAWCZA AMERYKAŃSKICH I EUROPEJSKICH FIRM NAFTOWYCHpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Climate Change consequences are the most important issue in today’s contemporary world. CO2 emission levels created by fossil fuels treat the lives in our planet. Due to the climate changes, international oil companies introduce energy transition programs focusing on the reduction of CO2 emission levels and their sustainability agenda that also reshape the future of energy sector and impact the economy. In this thesis, the consequences of climate change, the reactions of oil companies to climate change through low carbon technology investments and transition to renewables and as a result, how economy is impacted from energy transition are taken into consideration in detail. In this thesis, the major method of the analysis is based on literature reviews including research articles related to climate change consequences, the future of renewables, the research reports of independent associations, oil companies’ annual reports and their energy transition strategy reports, and company websites. Energy transition from fossil fuels to low carbon technologies and renewables is essential to reach out net zero CO2 target and this will end up with consequences in reshaping energy future
dc.abstract.plpl
Konsekwencje zmian klimatu to najważniejsza kwestia w dzisiejszym współczesnym świecie. Poziomy emisji CO2 wytwarzane przez paliwa kopalne wpływają na życie na naszej planecie. Ze względu na zmiany klimatyczne, międzynarodowe koncerny naftowe wprowadzają programy transformacji energetycznej skupiające się na redukcji poziomów emisji CO2 i ich agendzie zrównoważonego rozwoju, które również zmieniają przyszłość sektora energetycznego i wpływają na gospodarkę. W pracy tej szczegółowo uwzględniono konsekwencje zmian klimatycznych, reakcje firm naftowych na zmiany klimatyczne poprzez inwestycje w technologie niskoemisyjne i przejście na odnawialne źródła energii, a co za tym idzie, w jaki sposób transformacja energetyczna wpływa na gospodarkę. W niniejszej pracy główna metoda analizy opiera się na przeglądach literatury, w tym artykułów naukowych dotyczących skutków zmian klimatu, przyszłości odnawialnych źródeł energii, raportów badawczych niezależnych stowarzyszeń, raportów rocznych spółek naftowych i ich raportów dotyczących strategii transformacji energetycznej oraz strony internetowe. Przejście energetyki z paliw kopalnych na technologie niskoemisyjne i odnawialne źródła energii jest niezbędne do osiągnięcia celu zerowego netto CO2, a to będzie miało konsekwencje w przekształceniu przyszłości energetycznej.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna - 132823
dc.contributor.authorpl
Buran, Seyhan
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna - 132823
dc.contributor.reviewerpl
Grodzicki, Maciej
dc.date.accessioned
2022-07-18T21:33:32Z
dc.date.available
2022-07-18T21:33:32Z
dc.date.submittedpl
2022-07-14
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
Business and Finance Management
dc.identifier.apdpl
diploma-148136-279857
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/297425
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
Climate Change, Oil Companies, Energy Transition, CO2 emission target, renewables, energy future, Analysis of the energy transition strategies of oil companies
dc.subject.plpl
Słowo kluczowe: zmiany klimatyczne, firmy naftowe, transformacja energetyczna, cel emisji CO2, odnawialne źródła energii, przyszłość energetyczna, analiza strategii transformacji energetycznej firm naftowych
dc.titlepl
How do oil companies respond to Climate Change
dc.title.alternativepl
ODPOWIEDZI FIRM NAFTOWYCH NA ZMIANY KLIMATU – ANALIZA PORÓWNAWCZA AMERYKAŃSKICH I EUROPEJSKICH FIRM NAFTOWYCH
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available
Collections