Empirically Measuring Systemic Risk & Financial Interconnectedness: Implications for Macroprudential & Monetary Policy

master
dc.abstract.enThe Global Financial Crisis of ’08-’09 and European Sovereign Debt Crisis of ’09-’12 highlighted a dire necessity for regulators to understand sources of systemic risk in increasingly interconnected albeit fragile global financial markets. The aims of this report are three-fold: to offer a comprehensive and comparative approach of constructing and implementing widely used models and measures of systemic risk, applying historical and theoretical approaches to analysing business cycles and regulations in the banking sector, and most importantly, how certain macroprudential and monetary policy instruments aid or hinder financial stability.In sum, this report aims to provide an empirical, nuanced and robust analysis of systemic risk origination and monetary policy response utilising comparative country case studies (e.g. US, EU and EMEs), expert testimony, statistical model testing and ultimately, offering modest insights to outstanding queries in the existing financial development literature on systemic risk.pl
dc.abstract.plGlobalny kryzys finansowy lat 2008-2009 i kryzys zadłużeniowy strefy Euro lat 2009-2012 uwypuklił dla regulatorów potrzebę zrozumienia źródeł ryzyka systemowego w coraz bardziej powiązanych aczkolwiek kruchych światowych rynkach finansowych. Niniejsza praca ma trzy cele: proponuje kompleksowe i porównawcze podejście do konstruowania miar ryzyka systemowego, zastosowanie historycznych i teoretycznych podejść do analizy cykli koniunkturalnych i regulacji w sektorze bankowym i co najważniejsze, ocenę wpływu konkretnych instrumentów polityki makroostrożnościowej i monetarnej na wzmocnienie lub osłabienie stabilności finansowej. Reasumując, niniejsza praca ma na celu dostarczenie empirycznej, zniuansowanej i rzetelnej analizy źródeł powstawania ryzyka systemowego i odpowiedzi ze strony polityki monetarnej, z wykorzystaniem porównywalnych przykładów (np. USA, EU, gospodarek rynków wschodzących - EME), oceny ekspertów i testowania modeli statystycznych aby w rezultacie przedstawić spostrzeżenia na temat nierozstrzygniętych zagadnień w debacie nad rozwojem finansowym w kontekście ryzyka systemowego.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorŻukrowska, Katarzynapl
dc.contributor.authorTownend, Audreypl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerŻukrowska, Katarzynapl
dc.contributor.reviewerChondrogiannis, Iliaspl
dc.date.accessioned2020-11-18T11:46:12Z
dc.date.available2020-11-18T11:46:12Z
dc.date.submitted2020-11-13pl
dc.fieldofstudyeuropeistykapl
dc.identifier.apddiploma-144364-281224pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/254166
dc.languageengpl
dc.subject.enSystemic riskBanking crisesFinancial connectednessGlobal systemically important banksCOVID-19 recessionGlobal financial crisisEurozone sovereign debt crisisFederal reserve systemLender of last resortMonetary policyMacroprudential policypl
dc.subject.plSłowa kluczowe: ryzyko systemowe, kryzysy bankowe, powiązania finansowe, globalne banki o znaczeniu systemowym, recesja związana z pandemią COVID-19, globalny kryzys finansowy, kryzys zadłużeniowy w strefie Euro, System Rezerwy Federalnej, pożyczkodawca ostatniej instancji, polityka monetarna, polityka makroostrożnościowapl
dc.titleEmpirically Measuring Systemic Risk & Financial Interconnectedness: Implications for Macroprudential & Monetary Policypl
dc.title.alternativePomiar empiryczny ryzyka systemowego i powiązań finansowych: Implikacje dla polityki makroostrożnościowej i monetarnejpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The Global Financial Crisis of ’08-’09 and European Sovereign Debt Crisis of ’09-’12 highlighted a dire necessity for regulators to understand sources of systemic risk in increasingly interconnected albeit fragile global financial markets. The aims of this report are three-fold: to offer a comprehensive and comparative approach of constructing and implementing widely used models and measures of systemic risk, applying historical and theoretical approaches to analysing business cycles and regulations in the banking sector, and most importantly, how certain macroprudential and monetary policy instruments aid or hinder financial stability.In sum, this report aims to provide an empirical, nuanced and robust analysis of systemic risk origination and monetary policy response utilising comparative country case studies (e.g. US, EU and EMEs), expert testimony, statistical model testing and ultimately, offering modest insights to outstanding queries in the existing financial development literature on systemic risk.
dc.abstract.plpl
Globalny kryzys finansowy lat 2008-2009 i kryzys zadłużeniowy strefy Euro lat 2009-2012 uwypuklił dla regulatorów potrzebę zrozumienia źródeł ryzyka systemowego w coraz bardziej powiązanych aczkolwiek kruchych światowych rynkach finansowych. Niniejsza praca ma trzy cele: proponuje kompleksowe i porównawcze podejście do konstruowania miar ryzyka systemowego, zastosowanie historycznych i teoretycznych podejść do analizy cykli koniunkturalnych i regulacji w sektorze bankowym i co najważniejsze, ocenę wpływu konkretnych instrumentów polityki makroostrożnościowej i monetarnej na wzmocnienie lub osłabienie stabilności finansowej. Reasumując, niniejsza praca ma na celu dostarczenie empirycznej, zniuansowanej i rzetelnej analizy źródeł powstawania ryzyka systemowego i odpowiedzi ze strony polityki monetarnej, z wykorzystaniem porównywalnych przykładów (np. USA, EU, gospodarek rynków wschodzących - EME), oceny ekspertów i testowania modeli statystycznych aby w rezultacie przedstawić spostrzeżenia na temat nierozstrzygniętych zagadnień w debacie nad rozwojem finansowym w kontekście ryzyka systemowego.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Żukrowska, Katarzyna
dc.contributor.authorpl
Townend, Audrey
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Żukrowska, Katarzyna
dc.contributor.reviewerpl
Chondrogiannis, Ilias
dc.date.accessioned
2020-11-18T11:46:12Z
dc.date.available
2020-11-18T11:46:12Z
dc.date.submittedpl
2020-11-13
dc.fieldofstudypl
europeistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-144364-281224
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/254166
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
Systemic riskBanking crisesFinancial connectednessGlobal systemically important banksCOVID-19 recessionGlobal financial crisisEurozone sovereign debt crisisFederal reserve systemLender of last resortMonetary policyMacroprudential policy
dc.subject.plpl
Słowa kluczowe: ryzyko systemowe, kryzysy bankowe, powiązania finansowe, globalne banki o znaczeniu systemowym, recesja związana z pandemią COVID-19, globalny kryzys finansowy, kryzys zadłużeniowy w strefie Euro, System Rezerwy Federalnej, pożyczkodawca ostatniej instancji, polityka monetarna, polityka makroostrożnościowa
dc.titlepl
Empirically Measuring Systemic Risk & Financial Interconnectedness: Implications for Macroprudential & Monetary Policy
dc.title.alternativepl
Pomiar empiryczny ryzyka systemowego i powiązań finansowych: Implikacje dla polityki makroostrożnościowej i monetarnej
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available