Zróżnicowanie glonów w pułapkach afrykańskiego gatunku Genlisea hispidula Stapf.

master
dc.abstract.enGenlisea hispidula Stapf. (Lentbulariaceae) is a carnivorous plant that produces underground traps, which capture small soil organisms. The focus of this study was the diversity of algae found inside of the traps, taking into consideration their number in the specific segments. For that reason microscope slides of 30 traps originating from a plant cultivated in botanic garden were prepared. The algae were counted and photographed. Overall 601 specimens were observed, 98,5% of which were diatoms Pinnularia viridis. The only statistically significant differences in abundance of algae were noted between digestive chamber and middle part of the neck (p=0,02). The results indicate that this specific algae tends to occur more frequently in the distal part of the trap, closer to the trap openings.pl
dc.abstract.plGenlisea hispidula Stapf. (Lentibulariaceae) jest rośliną mięsożerną wytwarzającą podziemne pułapki, do których wnętrza dostają się małe organizmy glebowe. Obecna praca skupia się na zróżnicowaniu glonów obecnych w pułapkach, z uwzględnieniem ich liczby w poszczególnych jej częściach. W związku z tym przygotowywano preparaty z 30 pułapek pobranych z rośliny uprawianej w ogrodzie botanicznym. Glony liczono i wykonywano ich zdjęcia. Znaleziono 601 okazów glonów, z czego 98,5% stanowiły okrzemki Pinnularia viridis. Istotnie statystyczne różnice w liczbie glonów zanotowano pomiędzy komorą trawienną, a środkową częścią szyjki (p=0,02). Uzyskane wyniki mogą wskazywać na to, że znalezione okazy glonów częściej pozostają w częściach dystalnych pułapki, w pobliżu otworów prowadzących do jej wnętrza.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorPłachno, Bartosz - 131446 pl
dc.contributor.authorBrowarska, Barbarapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerPłachno, Bartosz - 131446 pl
dc.contributor.reviewerMleczko, Piotr - 130686 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T13:52:30Z
dc.date.available2020-07-27T13:52:30Z
dc.date.submitted2018-06-29pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-121204-178551pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/225807
dc.languagepolpl
dc.subject.enGenlisea, carnivorous plants, algae, diatomspl
dc.subject.plGenlisea, rośliny mięsożerne, glony, okrzemkipl
dc.titleZróżnicowanie glonów w pułapkach afrykańskiego gatunku Genlisea hispidula Stapf.pl
dc.title.alternativeDiversity of algae in the traps of African species Genlisea hispidula Stapf.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Genlisea hispidula Stapf. (Lentbulariaceae) is a carnivorous plant that produces underground traps, which capture small soil organisms. The focus of this study was the diversity of algae found inside of the traps, taking into consideration their number in the specific segments. For that reason microscope slides of 30 traps originating from a plant cultivated in botanic garden were prepared. The algae were counted and photographed. Overall 601 specimens were observed, 98,5% of which were diatoms Pinnularia viridis. The only statistically significant differences in abundance of algae were noted between digestive chamber and middle part of the neck (p=0,02). The results indicate that this specific algae tends to occur more frequently in the distal part of the trap, closer to the trap openings.
dc.abstract.plpl
Genlisea hispidula Stapf. (Lentibulariaceae) jest rośliną mięsożerną wytwarzającą podziemne pułapki, do których wnętrza dostają się małe organizmy glebowe. Obecna praca skupia się na zróżnicowaniu glonów obecnych w pułapkach, z uwzględnieniem ich liczby w poszczególnych jej częściach. W związku z tym przygotowywano preparaty z 30 pułapek pobranych z rośliny uprawianej w ogrodzie botanicznym. Glony liczono i wykonywano ich zdjęcia. Znaleziono 601 okazów glonów, z czego 98,5% stanowiły okrzemki Pinnularia viridis. Istotnie statystyczne różnice w liczbie glonów zanotowano pomiędzy komorą trawienną, a środkową częścią szyjki (p=0,02). Uzyskane wyniki mogą wskazywać na to, że znalezione okazy glonów częściej pozostają w częściach dystalnych pułapki, w pobliżu otworów prowadzących do jej wnętrza.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Płachno, Bartosz - 131446
dc.contributor.authorpl
Browarska, Barbara
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Płachno, Bartosz - 131446
dc.contributor.reviewerpl
Mleczko, Piotr - 130686
dc.date.accessioned
2020-07-27T13:52:30Z
dc.date.available
2020-07-27T13:52:30Z
dc.date.submittedpl
2018-06-29
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-121204-178551
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/225807
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Genlisea, carnivorous plants, algae, diatoms
dc.subject.plpl
Genlisea, rośliny mięsożerne, glony, okrzemki
dc.titlepl
Zróżnicowanie glonów w pułapkach afrykańskiego gatunku Genlisea hispidula Stapf.
dc.title.alternativepl
Diversity of algae in the traps of African species Genlisea hispidula Stapf.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Bialystok
1
Dublin
1
Hsinchu County
1
Newtownabbey
1

No access

No Thumbnail Available