Narracje o mieszczańskich aspiracjach. Polska klasa średnia jako tożsamość fantazmatyczna

master
dc.abstract.enThe aim of the study is to present Polish middle class as a phantasmal identity, that is to say, filled with false self-conscious of themselves as "the Other". The phantasmal identity with its "desire of the Other" is constituted to the "existence" in the public discourse by the romantic-symbolic style. Polish middle class shapes thus the mediated experience of "being in the world", that is involving in the area of sensual experience temporally and spatially distant events. The phenomenon of mediation through global media opens up wide possibilities for the "taking over" of lifestyles and including them to the constant reflection of identity. The notion of lifestyle was seized by the advertising industry, which produces the specified images of modes and patterns of behaviors. Polish middle class "takes over" lifestyles all their self-awareness basing on the mediated pattern, ignoring the directly denying it economic and social factors or historical narratives. Polish middle class appears in this context as a great social group schizophrenic lost in available patterns of identities and lifestyles, and above all models of Western bourgeois and middle class. Produced by global ideological mechanism, which seized the notion of the middle class for the political and marketing purposes, Polish "group of aspiring" identifies itself with the "Other". The identity of the Polish middle class began to appear in the discourse creating new social imaginarium after the political transformation in 1989. "Other" then began to serve as a model for creating literary characters representing the identity of Polish society. On the basis of representation of the Polish middle class in the novel of Ignacy Karpowicz Balladynas and romances (Balladyny i romanse) and the drama of Dorota Masłowska No matter how hard we tried (Między name dobrze jest) the author presents the process of negotiation of the image of this group in the literature started in the nineties and is continued to this day.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest przedstawienie polskiej klasy średniej jako tożsamości fantazmatycznej, czyli takiej, którą wypełnia fałszywa samoświadomość o sobie jako "Innym". Tożsamość fantazmatyczną ze swoim „pragnieniem Innego” powołuje do „istnienia” w dyskursie publicznym styl romantyczno-symboliczny. Polską klasę średnią kształtuje tym samym doświadczenie zapośredniczonego „bycia w świecie”, czyli włączanie w obszar zmysłowego doświadczenia czasowo i przestrzennie oddalonych zdarzeń. Zjawisko zapośredniczenia poprzez globalne media otwiera szerokie możliwości do „przejmowania” stylów życia i włączania ich do poddawanej nieustannej refleksji tożsamości. Pojęcie stylu życia zostało zagarnięte przez przemysł reklamowy wytwarzający modele i wzorce zachowania. Polska klasa średnia „przejmuje” style życia całą swoją samoświadomość opierając na zapośredniczonym wzorcu, nie zważając na inne, zaprzeczające jej warunki ekonomiczne, społeczne, czy narracje historyczne. Polska klasa średnia ukazuje się w tym kontekście jako wielka grupa społeczna schizofrenicznie zagubiona wśród wzorców dostępnych tożsamości i stylów życia, a przede wszystkim zachodnich modeli bourgeois oraz middle class. Wytwarzana przez globalny mechanizm ideologiczny, który zagarnął pojęcie klasy średniej do celów marketingowych i politycznych polska „grupa aspirująca” identyfikuje się z „Innym”. Tożsamość polskiej klasy średniej zaczęła pojawiać się w dyskursie tworzącym na nowo społeczne imaginarium po przemianie ustrojowej w 1989 roku. „Inny” zaczął wówczas stanowić wzór do kreowania tożsamości bohaterów literackich reprezentujących polskie społeczeństwo. Na podstawie reprezentacji polskiej klasy średniej w powieści Ignacego Karpowicza Balladyny i romanse oraz dramatu Doroty Masłowskiej Między nami dobrze jest autorka przedstawia proces negocjacji obrazu tej grupy w literaturze rozpoczęty w latach dziewięćdziesiątych i trwający do dziś.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorSugiera, Małgorzata - 132155 pl
dc.contributor.authorHaładus, Paulapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerKosiński, Dariusz - 129188 pl
dc.contributor.reviewerSugiera, Małgorzata - 132155 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T13:37:03Z
dc.date.available2020-07-26T13:37:03Z
dc.date.submitted2015-07-02pl
dc.fieldofstudyperformatyka przedstawieńpl
dc.identifier.apddiploma-96605-117724pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204067
dc.languagepolpl
dc.subject.enPolish middle class, phantasmal identity, social imaginarium, ideological mechanism, ‘mechanism of illusion’ mediated experience, ‘desire of the Other’, romantic-symbolic style, Ignacy Karpowicz, Dorota Masłowskapl
dc.subject.plpolska klasa średnia, tożsamość fantazmatyczna, imaginarium społeczne, doświadczenie zapośredniczone, mechanizm ideologiczny, „mechanizm złudzenia”, styl romantyczno-symboliczny, fantazmat folwarczny, Ignacy Karpowicz, Dorota Masłowskapl
dc.titleNarracje o mieszczańskich aspiracjach. Polska klasa średnia jako tożsamość fantazmatycznapl
dc.title.alternativeNarrations about bourgeois aspirations. Polish middle class as a phantasmal identitypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the study is to present Polish middle class as a phantasmal identity, that is to say, filled with false self-conscious of themselves as "the Other". The phantasmal identity with its "desire of the Other" is constituted to the "existence" in the public discourse by the romantic-symbolic style. Polish middle class shapes thus the mediated experience of "being in the world", that is involving in the area of sensual experience temporally and spatially distant events. The phenomenon of mediation through global media opens up wide possibilities for the "taking over" of lifestyles and including them to the constant reflection of identity. The notion of lifestyle was seized by the advertising industry, which produces the specified images of modes and patterns of behaviors. Polish middle class "takes over" lifestyles all their self-awareness basing on the mediated pattern, ignoring the directly denying it economic and social factors or historical narratives. Polish middle class appears in this context as a great social group schizophrenic lost in available patterns of identities and lifestyles, and above all models of Western bourgeois and middle class. Produced by global ideological mechanism, which seized the notion of the middle class for the political and marketing purposes, Polish "group of aspiring" identifies itself with the "Other". The identity of the Polish middle class began to appear in the discourse creating new social imaginarium after the political transformation in 1989. "Other" then began to serve as a model for creating literary characters representing the identity of Polish society. On the basis of representation of the Polish middle class in the novel of Ignacy Karpowicz Balladynas and romances (Balladyny i romanse) and the drama of Dorota Masłowska No matter how hard we tried (Między name dobrze jest) the author presents the process of negotiation of the image of this group in the literature started in the nineties and is continued to this day.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest przedstawienie polskiej klasy średniej jako tożsamości fantazmatycznej, czyli takiej, którą wypełnia fałszywa samoświadomość o sobie jako "Innym". Tożsamość fantazmatyczną ze swoim „pragnieniem Innego” powołuje do „istnienia” w dyskursie publicznym styl romantyczno-symboliczny. Polską klasę średnią kształtuje tym samym doświadczenie zapośredniczonego „bycia w świecie”, czyli włączanie w obszar zmysłowego doświadczenia czasowo i przestrzennie oddalonych zdarzeń. Zjawisko zapośredniczenia poprzez globalne media otwiera szerokie możliwości do „przejmowania” stylów życia i włączania ich do poddawanej nieustannej refleksji tożsamości. Pojęcie stylu życia zostało zagarnięte przez przemysł reklamowy wytwarzający modele i wzorce zachowania. Polska klasa średnia „przejmuje” style życia całą swoją samoświadomość opierając na zapośredniczonym wzorcu, nie zważając na inne, zaprzeczające jej warunki ekonomiczne, społeczne, czy narracje historyczne. Polska klasa średnia ukazuje się w tym kontekście jako wielka grupa społeczna schizofrenicznie zagubiona wśród wzorców dostępnych tożsamości i stylów życia, a przede wszystkim zachodnich modeli bourgeois oraz middle class. Wytwarzana przez globalny mechanizm ideologiczny, który zagarnął pojęcie klasy średniej do celów marketingowych i politycznych polska „grupa aspirująca” identyfikuje się z „Innym”. Tożsamość polskiej klasy średniej zaczęła pojawiać się w dyskursie tworzącym na nowo społeczne imaginarium po przemianie ustrojowej w 1989 roku. „Inny” zaczął wówczas stanowić wzór do kreowania tożsamości bohaterów literackich reprezentujących polskie społeczeństwo. Na podstawie reprezentacji polskiej klasy średniej w powieści Ignacego Karpowicza Balladyny i romanse oraz dramatu Doroty Masłowskiej Między nami dobrze jest autorka przedstawia proces negocjacji obrazu tej grupy w literaturze rozpoczęty w latach dziewięćdziesiątych i trwający do dziś.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Sugiera, Małgorzata - 132155
dc.contributor.authorpl
Haładus, Paula
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Kosiński, Dariusz - 129188
dc.contributor.reviewerpl
Sugiera, Małgorzata - 132155
dc.date.accessioned
2020-07-26T13:37:03Z
dc.date.available
2020-07-26T13:37:03Z
dc.date.submittedpl
2015-07-02
dc.fieldofstudypl
performatyka przedstawień
dc.identifier.apdpl
diploma-96605-117724
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204067
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Polish middle class, phantasmal identity, social imaginarium, ideological mechanism, ‘mechanism of illusion’ mediated experience, ‘desire of the Other’, romantic-symbolic style, Ignacy Karpowicz, Dorota Masłowska
dc.subject.plpl
polska klasa średnia, tożsamość fantazmatyczna, imaginarium społeczne, doświadczenie zapośredniczone, mechanizm ideologiczny, „mechanizm złudzenia”, styl romantyczno-symboliczny, fantazmat folwarczny, Ignacy Karpowicz, Dorota Masłowska
dc.titlepl
Narracje o mieszczańskich aspiracjach. Polska klasa średnia jako tożsamość fantazmatyczna
dc.title.alternativepl
Narrations about bourgeois aspirations. Polish middle class as a phantasmal identity
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
21
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Lodz
2
Sofia
2
Wroclaw
2
Bühl
1
Dublin
1
Krakow
1
Lublin
1
Oborniki Śląskie
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available