Śmierć, rytuały pogrzebowe, żałoba oraz stosunek do ciała jako czynniki kształtujące społeczeństwo argentyńskie. Studium przypadku Evy Perón oraz Desaparecidos.

licenciate
dc.abstract.enThe following paper deals with the topic of death and funeral rituals in Argentine culture. This thesis takes as its research question: what impact did the deaths of Eva Perón and the Desaparecidos have on the formation of Argentine society? The paper focuses on the analysis of society's reaction to the deaths of individuals significant for political change in Argentina. Particular analysis is given to the figure of Eva Perón in both social and political contexts. This is compared to the group of Desaparecidos, victims of the regime of 1976-1983. The literature in the field of history and politics was used to write the paper. The materials used, mainly focused on the history of Argentina from the Peronist period (1940s) to the present. The paper is also based on sources such as legal acts, journal articles, and archival recordings.pl
dc.abstract.plPoniższa praca zajmuje się tematyką śmierci i rytuałów pogrzebowych w kulturze argentyńskiej. Za pytanie badawcze w niniejszej pracy przyjęto: jaki wpływ na kształtowanie się społeczeństwa argentyńskiego miała śmierć Evy Perón i Desaparecidos? Praca skupia się na analizie reakcji społeczeństwa na śmierć jednostek znaczących dla przemian ustrojowych w Argentynie. Szczególnej analizie poddano postać Evy Perón zarówno w kontekście społecznych jak i politycznym. Zostaje to porównane do grupy Desaparecidos, ofiar reżimu 1976-1983. Do napisania pracy wykorzystano literaturę z zakresu historii i polityki. Wykorzystane prace skupiały się głównie na historii Argentyny od okresu peronizmu (lata 40 XX wieku) aż do współczesności. Praca jest również oparta na takich źródłach jak akty prawne, artykuły z czasopism, nagrania archiwalne.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKaganiec-Kamieńska, Anna - 128590 pl
dc.contributor.authorSzur, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerKaganiec-Kamieńska, Anna - 128590 pl
dc.contributor.reviewerBartnik, Anna - 160611 pl
dc.date.accessioned2022-07-11T22:35:32Z
dc.date.available2022-07-11T22:35:32Z
dc.date.submitted2022-07-11pl
dc.fieldofstudylatynoamerykanistykapl
dc.identifier.apddiploma-160846-262966pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/296307
dc.languagepolpl
dc.subject.endeath, mourning, Eva Perón, Desaparecidos, funeral rituals, funerals, Mothers of the Plaza Mayor, Peronism, myth of the individual, Dirty War, military dictatorship, Argentinapl
dc.subject.plśmierć, żałoba, Eva Perón, Desaparecidos, rytuały pogrzebowe, pogrzeby, Matki z Placu Majowego, peronizm, mit jednostki, Brudna Wojna, dyktatura wojskowa, Argentynapl
dc.titleŚmierć, rytuały pogrzebowe, żałoba oraz stosunek do ciała jako czynniki kształtujące społeczeństwo argentyńskie. Studium przypadku Evy Perón oraz Desaparecidos.pl
dc.title.alternativeDeath, burial rituals, mourning, and the attitude toward the body as factors shaping Argentine society. A Case Study ofEva Perón and the Desaparecidos.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The following paper deals with the topic of death and funeral rituals in Argentine culture. This thesis takes as its research question: what impact did the deaths of Eva Perón and the Desaparecidos have on the formation of Argentine society? The paper focuses on the analysis of society's reaction to the deaths of individuals significant for political change in Argentina. Particular analysis is given to the figure of Eva Perón in both social and political contexts. This is compared to the group of Desaparecidos, victims of the regime of 1976-1983. The literature in the field of history and politics was used to write the paper. The materials used, mainly focused on the history of Argentina from the Peronist period (1940s) to the present. The paper is also based on sources such as legal acts, journal articles, and archival recordings.
dc.abstract.plpl
Poniższa praca zajmuje się tematyką śmierci i rytuałów pogrzebowych w kulturze argentyńskiej. Za pytanie badawcze w niniejszej pracy przyjęto: jaki wpływ na kształtowanie się społeczeństwa argentyńskiego miała śmierć Evy Perón i Desaparecidos? Praca skupia się na analizie reakcji społeczeństwa na śmierć jednostek znaczących dla przemian ustrojowych w Argentynie. Szczególnej analizie poddano postać Evy Perón zarówno w kontekście społecznych jak i politycznym. Zostaje to porównane do grupy Desaparecidos, ofiar reżimu 1976-1983. Do napisania pracy wykorzystano literaturę z zakresu historii i polityki. Wykorzystane prace skupiały się głównie na historii Argentyny od okresu peronizmu (lata 40 XX wieku) aż do współczesności. Praca jest również oparta na takich źródłach jak akty prawne, artykuły z czasopism, nagrania archiwalne.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kaganiec-Kamieńska, Anna - 128590
dc.contributor.authorpl
Szur, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Kaganiec-Kamieńska, Anna - 128590
dc.contributor.reviewerpl
Bartnik, Anna - 160611
dc.date.accessioned
2022-07-11T22:35:32Z
dc.date.available
2022-07-11T22:35:32Z
dc.date.submittedpl
2022-07-11
dc.fieldofstudypl
latynoamerykanistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-160846-262966
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/296307
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
death, mourning, Eva Perón, Desaparecidos, funeral rituals, funerals, Mothers of the Plaza Mayor, Peronism, myth of the individual, Dirty War, military dictatorship, Argentina
dc.subject.plpl
śmierć, żałoba, Eva Perón, Desaparecidos, rytuały pogrzebowe, pogrzeby, Matki z Placu Majowego, peronizm, mit jednostki, Brudna Wojna, dyktatura wojskowa, Argentyna
dc.titlepl
Śmierć, rytuały pogrzebowe, żałoba oraz stosunek do ciała jako czynniki kształtujące społeczeństwo argentyńskie. Studium przypadku Evy Perón oraz Desaparecidos.
dc.title.alternativepl
Death, burial rituals, mourning, and the attitude toward the body as factors shaping Argentine society. A Case Study ofEva Perón and the Desaparecidos.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Bieliny
1
Viborg
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available