Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki fotowoltaicznej na przykładzie Columbus Energy S.A. w latach 2018-2022

licenciate
dc.abstract.enThe purpose of this work is to analyze the economic and financial situation of Columbus Energy S.A. In the theoretical part of the work, key concepts and methods of economic and financial analysis will be presented, which will serve as the basis for assessing the economic and financial situation of the photovoltaic company Columbus Energy S.A., the empirical part presents the results of research, the main purpose of which was to diagnose the financial situation of the Columbus Energy S.A. company. in the years 2018-2022. The entity selected for the study was Columbus Energy S.A. The research process was carried out using the following research methods and tools: ratio analysis, analysis of the structure and dynamics of the balance sheet, analysis of the profit and loss account. The financial statements of Columbus Energy S.A. were used as the main sources of empirical data. in the years 2018-2022. Based on the results of the research, it was found that the economic and financial situation of the audited company changed significantly in the years 2018-2022.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej Columbus Energy S.A. W części teoretycznej pracy przedstawione zostaną kluczowe pojęcia i metody analizy ekonomiczno-finansowej, które posłużą jako podstawa do przeprowadzenia oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki fotowoltaicznej Columbus Energy S.A. W części empirycznej natomiast przedstawiono wyniki badań, których głównym celem było diagnoza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Columbus Energy S.A. w latach 2018-2022. Podmiotem wybranym do badań była spółka Columbus Energy S.A. Proces badawczy zrealizowano przy zastosowaniu następujących metod i narzędzi badawczych: analiza wskaźnikowa, analiza struktury i dynamiki bilansu, analiza rachunku zysków i strat. Jako główne źródła danych empirycznych wykorzystano sprawozdania finansowe spółki Columbus Energy S.A. w latach 2018-2022. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań stwierdzono, że sytuacja ekonomiczno-finansowa badanej spółki uległa znaczącym zmianom w latach 2018-2022.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorBąk, Sylwiapl
dc.contributor.authorMoskała, Anitapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerBąk, Sylwiapl
dc.contributor.reviewerKutera, Małgorzata - 129804 pl
dc.date.accessioned2023-07-07T21:50:06Z
dc.date.available2023-07-07T21:50:06Z
dc.date.submitted2023-07-05pl
dc.fieldofstudyfinanse, bankowość, ubezpieczeniapl
dc.identifier.apddiploma-165192-294674pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314846
dc.languagepolpl
dc.subject.eneconomic and financial situation - financial ratios - photovoltaic company - photovoltaics in Poland - reporting in Polandpl
dc.subject.plfotowoltaika w Polsce - spółka fotowoltaiczna - sprawozdawczość w Polsce - sytuacja ekonomiczno-finansowa - wskaźniki finansowepl
dc.titleOcena sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki fotowoltaicznej na przykładzie Columbus Energy S.A. w latach 2018-2022pl
dc.title.alternativeEvaluation of the economic and financial situation of a photovoltaic company on the example of Columbus Energy S.A. in the years 2018-2022pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this work is to analyze the economic and financial situation of Columbus Energy S.A. In the theoretical part of the work, key concepts and methods of economic and financial analysis will be presented, which will serve as the basis for assessing the economic and financial situation of the photovoltaic company Columbus Energy S.A., the empirical part presents the results of research, the main purpose of which was to diagnose the financial situation of the Columbus Energy S.A. company. in the years 2018-2022. The entity selected for the study was Columbus Energy S.A. The research process was carried out using the following research methods and tools: ratio analysis, analysis of the structure and dynamics of the balance sheet, analysis of the profit and loss account. The financial statements of Columbus Energy S.A. were used as the main sources of empirical data. in the years 2018-2022. Based on the results of the research, it was found that the economic and financial situation of the audited company changed significantly in the years 2018-2022.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej Columbus Energy S.A. W części teoretycznej pracy przedstawione zostaną kluczowe pojęcia i metody analizy ekonomiczno-finansowej, które posłużą jako podstawa do przeprowadzenia oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki fotowoltaicznej Columbus Energy S.A. W części empirycznej natomiast przedstawiono wyniki badań, których głównym celem było diagnoza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Columbus Energy S.A. w latach 2018-2022. Podmiotem wybranym do badań była spółka Columbus Energy S.A. Proces badawczy zrealizowano przy zastosowaniu następujących metod i narzędzi badawczych: analiza wskaźnikowa, analiza struktury i dynamiki bilansu, analiza rachunku zysków i strat. Jako główne źródła danych empirycznych wykorzystano sprawozdania finansowe spółki Columbus Energy S.A. w latach 2018-2022. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań stwierdzono, że sytuacja ekonomiczno-finansowa badanej spółki uległa znaczącym zmianom w latach 2018-2022.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Bąk, Sylwia
dc.contributor.authorpl
Moskała, Anita
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Bąk, Sylwia
dc.contributor.reviewerpl
Kutera, Małgorzata - 129804
dc.date.accessioned
2023-07-07T21:50:06Z
dc.date.available
2023-07-07T21:50:06Z
dc.date.submittedpl
2023-07-05
dc.fieldofstudypl
finanse, bankowość, ubezpieczenia
dc.identifier.apdpl
diploma-165192-294674
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314846
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
economic and financial situation - financial ratios - photovoltaic company - photovoltaics in Poland - reporting in Poland
dc.subject.plpl
fotowoltaika w Polsce - spółka fotowoltaiczna - sprawozdawczość w Polsce - sytuacja ekonomiczno-finansowa - wskaźniki finansowe
dc.titlepl
Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki fotowoltaicznej na przykładzie Columbus Energy S.A. w latach 2018-2022
dc.title.alternativepl
Evaluation of the economic and financial situation of a photovoltaic company on the example of Columbus Energy S.A. in the years 2018-2022
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Poznan
2
Bialystok
1
Konin
1
Krakow
1
Krosno
1
Lublin
1
Malmo
1
Zorawina
1

No access

No Thumbnail Available