Promowanie podmiotów na rynku fitness w Polsce przy wykorzystaniu social media

master
dc.abstract.enThis paper addresses the subject use of social media by companies in the fitness industry in promotion. The aim of the work is to analyze the use of promotion potential of Facebook, Instagram and YouTube platforms by the analyzed brands and present development and improvement suggestions of promotion activities in social media. The work consists of four chapters. The first and second chapter deal with theoretical issues related to the subject of the work. The third chapter is empirical and contains an analysis of promotion activities by surveyed brands in fitness industry. The fourth chapter of the work presents proposals for development and improvement of promotional activities in social media of chosen brand.pl
dc.abstract.plPraca porusza kwestie wykorzystania social mediów przez podmioty rynku fitness w działaniach promocyjnych. Celem pracy jest przeanalizowanie wykorzystania potencjału promocyjnego portali Facebook, Instagram i YouTube przez analizowane podmioty oraz przedstawienie propozycji rozwoju i doskonalenia działań promocyjnych w social media. Praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym i drugim poruszono kwestie teoretyczne, związane z tematem pracy. Rozdział trzeci ma charakter empiryczny i zawiera analizę działań promocyjnych w social mediach badanych podmiotów rynku fitness. Czwarty rozdział pracy przedstawia propozycję rozwoju i doskonalenia działań promocyjnych w mediach społecznościowych wybranej marki.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPanasiuk, Aleksanderpl
dc.contributor.authorKącik, Karolpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerPanasiuk, Aleksanderpl
dc.contributor.reviewerNessel, Karolinapl
dc.date.accessioned2020-07-27T22:55:06Z
dc.date.available2020-07-27T22:55:06Z
dc.date.submitted2020-02-19pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudymedia społecznościowe w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-131338-181473pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234121
dc.languagepolpl
dc.subject.enmanagement- marketing- promotional activities- Internet promotion- social media- fitnesspl
dc.subject.plzarządzanie- marketing- działania promocyjne- promocja internetowa- social media- rynek fitnesspl
dc.titlePromowanie podmiotów na rynku fitness w Polsce przy wykorzystaniu social mediapl
dc.title.alternativePromoting entities on the fitness market in Poland using social mediapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper addresses the subject use of social media by companies in the fitness industry in promotion. The aim of the work is to analyze the use of promotion potential of Facebook, Instagram and YouTube platforms by the analyzed brands and present development and improvement suggestions of promotion activities in social media. The work consists of four chapters. The first and second chapter deal with theoretical issues related to the subject of the work. The third chapter is empirical and contains an analysis of promotion activities by surveyed brands in fitness industry. The fourth chapter of the work presents proposals for development and improvement of promotional activities in social media of chosen brand.
dc.abstract.plpl
Praca porusza kwestie wykorzystania social mediów przez podmioty rynku fitness w działaniach promocyjnych. Celem pracy jest przeanalizowanie wykorzystania potencjału promocyjnego portali Facebook, Instagram i YouTube przez analizowane podmioty oraz przedstawienie propozycji rozwoju i doskonalenia działań promocyjnych w social media. Praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym i drugim poruszono kwestie teoretyczne, związane z tematem pracy. Rozdział trzeci ma charakter empiryczny i zawiera analizę działań promocyjnych w social mediach badanych podmiotów rynku fitness. Czwarty rozdział pracy przedstawia propozycję rozwoju i doskonalenia działań promocyjnych w mediach społecznościowych wybranej marki.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Panasiuk, Aleksander
dc.contributor.authorpl
Kącik, Karol
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Panasiuk, Aleksander
dc.contributor.reviewerpl
Nessel, Karolina
dc.date.accessioned
2020-07-27T22:55:06Z
dc.date.available
2020-07-27T22:55:06Z
dc.date.submittedpl
2020-02-19
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
media społecznościowe w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-131338-181473
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234121
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
management- marketing- promotional activities- Internet promotion- social media- fitness
dc.subject.plpl
zarządzanie- marketing- działania promocyjne- promocja internetowa- social media- rynek fitness
dc.titlepl
Promowanie podmiotów na rynku fitness w Polsce przy wykorzystaniu social media
dc.title.alternativepl
Promoting entities on the fitness market in Poland using social media
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Poznan
2
Lodz
1
Mirsk
1
Przemyśl
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available