Zastosowanie spektroskopii ramanowskiej w analizie zmian biochemicznych polaryzowanych makrofagów

licenciate
dc.abstract.enMacrophages belong to immune cells, which play an important role in the innate immunity. Depending on the microenvironment, they can exhibit diverse phenotypic characteristics, among which three main phenotypes can be distinguished: M0 – non-polarized, M1 - pro-inflammatory and M2 - anti-inflammatory. A correlation was observed between the phenotypes and their biochemical composition, and it can be considered a biomarker when diagnosing various diseases, including cancer diseases. The aim of the investigation was to categorize the biochemical characteristics of the different macrophage phenotypes by Raman spectroscopy. Non-polarized macrophages were obtained by diversifying cells from the THP 1 cell line (human monocytic leukemia cell line). Macrophages in the M0 group were polarized to the phenotypes M1, M2 and RS, using appropriate chemical agents; Measurements were performed using the Witec 300 Raman imaging microscope. The spectroscopic differences were identified with the use of the following chemometric methods: k-means cluster analysis (KMCA), principal component analysis (PCA), and partial least squares discriminant analysis (PLS-DA). The main distinctions between the study groups of macrophages were observed in the intensity of the characteristic bands for lipids (that is, 2880, 2845 cm-1), unsaturated lipids (that is, 3016, 1661, 1266 cm-1) and hemoproteins (that is, 1128, 750 cm-1). The results obtained confirmed the utility of Raman spectroscopy in the identification of phenotypically and functionally distinct macrophages.pl
dc.abstract.plMakrofagi należą do komórek układu odpornościowego, które odgrywają znaczącą rolę we wrodzonej odpowiedzi immunologicznej. W zależności od mikrośrodowiska, mogą wykazywać zróżnicowane cechy fenotypowe, wśród których można wyróżnić trzy główne fenotypy: M0 – nieaktywne, M1 – prozapalne i M2 – przeciwzapalne. Obserwowana jest zależność pomiędzy typem polaryzacji makrofagów, a ich składem biochemicznym, co może stanowić biomarker w diagnostyce wielu chorób, w tym nowotworów. Celem przeprowadzonych badań była charakterystyka biochemiczna poszczególnych fenotypów makrofagów z wykorzystaniem spektroskopii ramanowskiej. Makrofagi niespolaryzowane zostały otrzymane poprzez zróżnicowanie komórek linii THP 1 (monocytarna białaczkowa linia komórkowa). Następnie, makrofagi M0 zostały poddane polaryzacji do fenotypów określanych jako: M1, M2 i RS z wykorzystaniem odpowiednich czynników chemicznych. Pomiary zostały wykonane przy użyciu konfokalnego mikroskopu ramanowskiego WITec Alpha 300. Do identyfikacji różnic spektroskopowych pomiędzy poszczególnymi fenotypami makrofagów użyto metod chemometrycznych, takich jak: analiza skupień metodą k-średnich (KMCA, ang. k means cluster analysis), analiza głównych składowych (PCA, ang. principal component analysis) oraz analiza dyskryminacyjna metodą cząstkowych najmniejszych kwadratów (PLS DA, ang. partial least squares-discriminant analysis). Różnice biochemiczne pomiędzy makrofagami poszczególnych podtypów, były głównie obserwowane w zmianie intensywności pasm pochodzących od lipidów (tj. 2880, 2845 cm-1), lipidów nienasyconych (tj. 3016, 1661, 1266 cm-1) oraz hemoprotein (tj.1128, 750 cm-1). Otrzymane wyniki potwierdziły, że spektroskopia ramanowska jest skutecznym narzędziem w rozpoznawaniu zróżnicowanych fenotypowo makrofagów.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorNowakowska, Annapl
dc.contributor.authorCudak, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerNowakowska, Annapl
dc.contributor.reviewerZborowski, Krzysztof - 101661 pl
dc.date.accessioned2022-07-07T21:38:46Z
dc.date.available2022-07-07T21:38:46Z
dc.date.submitted2022-07-04pl
dc.fieldofstudychemia medycznapl
dc.identifier.apddiploma-156241-275256pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295221
dc.languagepolpl
dc.subject.enMacrophages, Polarization, Raman imaging, Chemometric methodspl
dc.subject.plMakrofagi, Polaryzacja, Obrazowanie ramanowskie, Metody chemometrycznepl
dc.titleZastosowanie spektroskopii ramanowskiej w analizie zmian biochemicznych polaryzowanych makrofagówpl
dc.title.alternativeApplication of Raman spectroscopy in the analysis of biochemical changes in polarized macrophagespl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Macrophages belong to immune cells, which play an important role in the innate immunity. Depending on the microenvironment, they can exhibit diverse phenotypic characteristics, among which three main phenotypes can be distinguished: M0 – non-polarized, M1 - pro-inflammatory and M2 - anti-inflammatory. A correlation was observed between the phenotypes and their biochemical composition, and it can be considered a biomarker when diagnosing various diseases, including cancer diseases. The aim of the investigation was to categorize the biochemical characteristics of the different macrophage phenotypes by Raman spectroscopy. Non-polarized macrophages were obtained by diversifying cells from the THP 1 cell line (human monocytic leukemia cell line). Macrophages in the M0 group were polarized to the phenotypes M1, M2 and RS, using appropriate chemical agents; Measurements were performed using the Witec 300 Raman imaging microscope. The spectroscopic differences were identified with the use of the following chemometric methods: k-means cluster analysis (KMCA), principal component analysis (PCA), and partial least squares discriminant analysis (PLS-DA). The main distinctions between the study groups of macrophages were observed in the intensity of the characteristic bands for lipids (that is, 2880, 2845 cm-1), unsaturated lipids (that is, 3016, 1661, 1266 cm-1) and hemoproteins (that is, 1128, 750 cm-1). The results obtained confirmed the utility of Raman spectroscopy in the identification of phenotypically and functionally distinct macrophages.
dc.abstract.plpl
Makrofagi należą do komórek układu odpornościowego, które odgrywają znaczącą rolę we wrodzonej odpowiedzi immunologicznej. W zależności od mikrośrodowiska, mogą wykazywać zróżnicowane cechy fenotypowe, wśród których można wyróżnić trzy główne fenotypy: M0 – nieaktywne, M1 – prozapalne i M2 – przeciwzapalne. Obserwowana jest zależność pomiędzy typem polaryzacji makrofagów, a ich składem biochemicznym, co może stanowić biomarker w diagnostyce wielu chorób, w tym nowotworów. Celem przeprowadzonych badań była charakterystyka biochemiczna poszczególnych fenotypów makrofagów z wykorzystaniem spektroskopii ramanowskiej. Makrofagi niespolaryzowane zostały otrzymane poprzez zróżnicowanie komórek linii THP 1 (monocytarna białaczkowa linia komórkowa). Następnie, makrofagi M0 zostały poddane polaryzacji do fenotypów określanych jako: M1, M2 i RS z wykorzystaniem odpowiednich czynników chemicznych. Pomiary zostały wykonane przy użyciu konfokalnego mikroskopu ramanowskiego WITec Alpha 300. Do identyfikacji różnic spektroskopowych pomiędzy poszczególnymi fenotypami makrofagów użyto metod chemometrycznych, takich jak: analiza skupień metodą k-średnich (KMCA, ang. k means cluster analysis), analiza głównych składowych (PCA, ang. principal component analysis) oraz analiza dyskryminacyjna metodą cząstkowych najmniejszych kwadratów (PLS DA, ang. partial least squares-discriminant analysis). Różnice biochemiczne pomiędzy makrofagami poszczególnych podtypów, były głównie obserwowane w zmianie intensywności pasm pochodzących od lipidów (tj. 2880, 2845 cm-1), lipidów nienasyconych (tj. 3016, 1661, 1266 cm-1) oraz hemoprotein (tj.1128, 750 cm-1). Otrzymane wyniki potwierdziły, że spektroskopia ramanowska jest skutecznym narzędziem w rozpoznawaniu zróżnicowanych fenotypowo makrofagów.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Nowakowska, Anna
dc.contributor.authorpl
Cudak, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Nowakowska, Anna
dc.contributor.reviewerpl
Zborowski, Krzysztof - 101661
dc.date.accessioned
2022-07-07T21:38:46Z
dc.date.available
2022-07-07T21:38:46Z
dc.date.submittedpl
2022-07-04
dc.fieldofstudypl
chemia medyczna
dc.identifier.apdpl
diploma-156241-275256
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295221
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Macrophages, Polarization, Raman imaging, Chemometric methods
dc.subject.plpl
Makrofagi, Polaryzacja, Obrazowanie ramanowskie, Metody chemometryczne
dc.titlepl
Zastosowanie spektroskopii ramanowskiej w analizie zmian biochemicznych polaryzowanych makrofagów
dc.title.alternativepl
Application of Raman spectroscopy in the analysis of biochemical changes in polarized macrophages
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Krakow
1
Smardzewice
1
Twardogóra
1
Wilczyce
1
Zabrze
1

No access

No Thumbnail Available