Analiza widm FTIR składników krwi dla diagnostyki chorób cywilizacyjnych wywołanych czynnikami środowiskowymi.

master
dc.abstract.enDiabetes and breast cancer are one of the most common civilisation diseases of the XXI century. Their development is often associated with environmental conditions. Medical and epidemiological studies have clearly shown that there is a relationship between the increase incidence of these diseases and the appearance of certain harmful substances in the environment. Due to difficulties in recognition of an early stage of pathologies such as diabetes and breast cancer, a new tool for diagnostics has been still searched. One of techniques that shows a great potential for such an application is FTIR microscopy that enables identification and monitoring of distribution of components in biological materials.The aim of this study is an evaluation of capacity of FTIR microspectroscopyin the diagnosis of diabetes and breast cancer with metastasis to lungs. This includes the determination of overall biochemical changes and the identification of spectral markers indicating disease. Studies were carried out on platelet poor plasma originating from animal models of diseases. The analysis of spectra revealed differences in the content and structure in plasma. It has been found that key spectral features of the diabetic plasma are observed in the region attributed to vibrations of sugars, nucleic acids and phospholipids whereas a potential diagnostics of the cancer metastasis is associated with the amide I and II spectral region.pl
dc.abstract.plCukrzyca i nowotwór sutka należą do jednych z najbardziej rozpowszechnionych chorób cywilizacyjnych, których rozwój związany jest z warunkami środowiska. Badania laboratoryjne i epidemiologiczne pokazują, że istnieje związek między wzrostem zachorowalności na te choroby a obecnością niektórych szkodliwych substancji w otoczeniu człowieka. Ze względu na trudności we wczesnej diagnostyce poszukiwane są nowe metody badawcze do wykrycia cukrzycy i nowotworu piersi na wczesnym etapie rozwoju. Duże nadzieje wiązane są z mikrospektroskopią FTIR, która umożliwia identyfikację i śledzenie rozmieszczenia składników w materiałach biologicznych.Celem pracy była ocena przydatności metody mirkospektroskopii FTIR w diagnostyce cukrzycy i raka sutka z przerzutami do płuc oraz określenie podstawowych zmian biochemicznych i wstępną identyfikację spektralnych markerów wskazujących na stan choroby. Materiał badawczy stanowiło osocze ubogopłytkowe myszy zdrowych oraz z wywołanymi chorobami. Analiza uzyskanych wyników pokazała, że różnice w zawartości i strukturze bioskładników w stanach choroby istnieją i można je wskazać na podstawie widm FTIR. Stwierdzono, że kluczowy do rozpoznania cukrzycy jest głównie zakres liczb falowych obejmujący pasma pochodzące od cukrów, kwasów nukleinowych i fosfolipidów, a dla nowotworu duże znaczenie ma obszar związany z pasmami amidowymi.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorMałek, Kamilla - 130284 pl
dc.contributor.authorWiercigroch, Ewelinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerMałek, Kamilla - 130284 pl
dc.contributor.reviewerWydro, Paweł - 132797 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T22:59:31Z
dc.date.available2020-07-24T22:59:31Z
dc.date.submitted2014-07-01pl
dc.fieldofstudychemia środowiskapl
dc.identifier.apddiploma-85177-110922pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194003
dc.languagepolpl
dc.subject.enFTIR microspectroscopy, plasma, diabetes, breast cancer, environmental conditionspl
dc.subject.plMikrospektroskopia FTIR, osocze, cukrzyca, nowotwór piersi, warunki środowiska,pl
dc.titleAnaliza widm FTIR składników krwi dla diagnostyki chorób cywilizacyjnych wywołanych czynnikami środowiskowymi.pl
dc.title.alternativeAnalysis of FTIR spectra of blood components for the diagnosis of civilisation diseases caused by environmental factors.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Diabetes and breast cancer are one of the most common civilisation diseases of the XXI century. Their development is often associated with environmental conditions. Medical and epidemiological studies have clearly shown that there is a relationship between the increase incidence of these diseases and the appearance of certain harmful substances in the environment. Due to difficulties in recognition of an early stage of pathologies such as diabetes and breast cancer, a new tool for diagnostics has been still searched. One of techniques that shows a great potential for such an application is FTIR microscopy that enables identification and monitoring of distribution of components in biological materials.The aim of this study is an evaluation of capacity of FTIR microspectroscopyin the diagnosis of diabetes and breast cancer with metastasis to lungs. This includes the determination of overall biochemical changes and the identification of spectral markers indicating disease. Studies were carried out on platelet poor plasma originating from animal models of diseases. The analysis of spectra revealed differences in the content and structure in plasma. It has been found that key spectral features of the diabetic plasma are observed in the region attributed to vibrations of sugars, nucleic acids and phospholipids whereas a potential diagnostics of the cancer metastasis is associated with the amide I and II spectral region.
dc.abstract.plpl
Cukrzyca i nowotwór sutka należą do jednych z najbardziej rozpowszechnionych chorób cywilizacyjnych, których rozwój związany jest z warunkami środowiska. Badania laboratoryjne i epidemiologiczne pokazują, że istnieje związek między wzrostem zachorowalności na te choroby a obecnością niektórych szkodliwych substancji w otoczeniu człowieka. Ze względu na trudności we wczesnej diagnostyce poszukiwane są nowe metody badawcze do wykrycia cukrzycy i nowotworu piersi na wczesnym etapie rozwoju. Duże nadzieje wiązane są z mikrospektroskopią FTIR, która umożliwia identyfikację i śledzenie rozmieszczenia składników w materiałach biologicznych.Celem pracy była ocena przydatności metody mirkospektroskopii FTIR w diagnostyce cukrzycy i raka sutka z przerzutami do płuc oraz określenie podstawowych zmian biochemicznych i wstępną identyfikację spektralnych markerów wskazujących na stan choroby. Materiał badawczy stanowiło osocze ubogopłytkowe myszy zdrowych oraz z wywołanymi chorobami. Analiza uzyskanych wyników pokazała, że różnice w zawartości i strukturze bioskładników w stanach choroby istnieją i można je wskazać na podstawie widm FTIR. Stwierdzono, że kluczowy do rozpoznania cukrzycy jest głównie zakres liczb falowych obejmujący pasma pochodzące od cukrów, kwasów nukleinowych i fosfolipidów, a dla nowotworu duże znaczenie ma obszar związany z pasmami amidowymi.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Małek, Kamilla - 130284
dc.contributor.authorpl
Wiercigroch, Ewelina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Małek, Kamilla - 130284
dc.contributor.reviewerpl
Wydro, Paweł - 132797
dc.date.accessioned
2020-07-24T22:59:31Z
dc.date.available
2020-07-24T22:59:31Z
dc.date.submittedpl
2014-07-01
dc.fieldofstudypl
chemia środowiska
dc.identifier.apdpl
diploma-85177-110922
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/194003
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
FTIR microspectroscopy, plasma, diabetes, breast cancer, environmental conditions
dc.subject.plpl
Mikrospektroskopia FTIR, osocze, cukrzyca, nowotwór piersi, warunki środowiska,
dc.titlepl
Analiza widm FTIR składników krwi dla diagnostyki chorób cywilizacyjnych wywołanych czynnikami środowiskowymi.
dc.title.alternativepl
Analysis of FTIR spectra of blood components for the diagnosis of civilisation diseases caused by environmental factors.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Dublin
3
Krakow
3
Bialystok
2
Wroclaw
2
Frankfurt am Main
1
Kunów
1
Szczecin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available