Rola wybranych neurotrofin w rozwoju i regeneracji mięśni szkieletowych.

licenciate
dc.abstract.enNeurotrophic factors are essential for normal development of skeletal muscle and normal muscle regeneration after injury. This paper describes organization of the skeletal muscle, expression of neurotrophins and their receptors: p75 and TRK. Selected neurotrophins such as brain-derived neurotrophic factor (BDNF), glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF), nerve growth factor (NGF), neurotrophin-3 (NT-3) and neurotrophnin-4/5 (NT-4/5) has been characterized. Moreover, a description of the impact they have on signaling in the neuromuscular junction has been included. Collected literature data presented here in the form of graphs and figures indicated an important role of neurotrophins not only in the early stages of development, but also in the adult muscle satellite cells by stimulating them for normal differentiation. It is also shown how the presence of neurotrophins can prevent the pathologic changes in some muscular dystrophies.pl
dc.abstract.plCzynniki neurotroficzne są niezbędne do prawidłowego rozwoju mięśnia szkieletowego jak i prawidłowej regeneracji mięśnia po urazie. Praca zawiera opis budowy mięśnia szkieletowego oraz ekspresji neurotrofin i ich receptorów: p75 i TRK. Scharakteryzowano wybrane neurotrofiny tj. czynnik neurotroficzny pochodzenia mózgowego (BDNF), czynnik neurotroficzny pochodzenia glejowego (GDNF), czynnik wzrostu nerwów (NGF), neurotrofinę-3 (NT-3) oraz neurotrofinę-4/5 (NT-4/5). Ponadto opisano wpływ, jaki wywierają na sygnalizację w rejonie połączenia nerwowo-mięśniowego. Zebrane dane literaturowe przedstawione w formie wykresów jak i rycin wskazują na ważną rolę neurotrofin nie tylko w początkowych etapach rozwoju mięśnia szkieletowego, ale także w dorosłym mięśniu szkieletowym pobudzając komórki satelitarne do prawidłowego różnicowania. Przedstawiono także, jak obecność neurotrofin może zapobiec zmianom patologicznym w wybranych dystrofiach mięśniowych.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorKarasiński, Janusz - 128646 pl
dc.contributor.authorPawlicka, Bernadettapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerDuda, Małgorzata - 127789 pl
dc.contributor.reviewerKarasiński, Janusz - 128646 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T08:10:30Z
dc.date.available2020-07-24T08:10:30Z
dc.date.submitted2012-07-10pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-66800-98246pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/180250
dc.languagepolpl
dc.subject.enneurotrophins, brain-derived neurotrophic factor (BDNF), glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF), nerve growth factor (NGF), neurotrophin-3 (NT-3)pl
dc.subject.plneurotrofiny, czynnik neurotroficzny pochodzenia mózgowego (BDNF), czynnik neurotroficzny pochodzenia glejowego (GDNF), czynnik wzrostu nerwów (NGF), neurotrofina-3 (NT-3)pl
dc.titleRola wybranych neurotrofin w rozwoju i regeneracji mięśni szkieletowych.pl
dc.title.alternativeThe role of selected neurotrophins in the development and regeneration of skeletal musclepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Neurotrophic factors are essential for normal development of skeletal muscle and normal muscle regeneration after injury. This paper describes organization of the skeletal muscle, expression of neurotrophins and their receptors: p75 and TRK. Selected neurotrophins such as brain-derived neurotrophic factor (BDNF), glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF), nerve growth factor (NGF), neurotrophin-3 (NT-3) and neurotrophnin-4/5 (NT-4/5) has been characterized. Moreover, a description of the impact they have on signaling in the neuromuscular junction has been included. Collected literature data presented here in the form of graphs and figures indicated an important role of neurotrophins not only in the early stages of development, but also in the adult muscle satellite cells by stimulating them for normal differentiation. It is also shown how the presence of neurotrophins can prevent the pathologic changes in some muscular dystrophies.
dc.abstract.plpl
Czynniki neurotroficzne są niezbędne do prawidłowego rozwoju mięśnia szkieletowego jak i prawidłowej regeneracji mięśnia po urazie. Praca zawiera opis budowy mięśnia szkieletowego oraz ekspresji neurotrofin i ich receptorów: p75 i TRK. Scharakteryzowano wybrane neurotrofiny tj. czynnik neurotroficzny pochodzenia mózgowego (BDNF), czynnik neurotroficzny pochodzenia glejowego (GDNF), czynnik wzrostu nerwów (NGF), neurotrofinę-3 (NT-3) oraz neurotrofinę-4/5 (NT-4/5). Ponadto opisano wpływ, jaki wywierają na sygnalizację w rejonie połączenia nerwowo-mięśniowego. Zebrane dane literaturowe przedstawione w formie wykresów jak i rycin wskazują na ważną rolę neurotrofin nie tylko w początkowych etapach rozwoju mięśnia szkieletowego, ale także w dorosłym mięśniu szkieletowym pobudzając komórki satelitarne do prawidłowego różnicowania. Przedstawiono także, jak obecność neurotrofin może zapobiec zmianom patologicznym w wybranych dystrofiach mięśniowych.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Karasiński, Janusz - 128646
dc.contributor.authorpl
Pawlicka, Bernadetta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Duda, Małgorzata - 127789
dc.contributor.reviewerpl
Karasiński, Janusz - 128646
dc.date.accessioned
2020-07-24T08:10:30Z
dc.date.available
2020-07-24T08:10:30Z
dc.date.submittedpl
2012-07-10
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-66800-98246
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/180250
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
neurotrophins, brain-derived neurotrophic factor (BDNF), glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF), nerve growth factor (NGF), neurotrophin-3 (NT-3)
dc.subject.plpl
neurotrofiny, czynnik neurotroficzny pochodzenia mózgowego (BDNF), czynnik neurotroficzny pochodzenia glejowego (GDNF), czynnik wzrostu nerwów (NGF), neurotrofina-3 (NT-3)
dc.titlepl
Rola wybranych neurotrofin w rozwoju i regeneracji mięśni szkieletowych.
dc.title.alternativepl
The role of selected neurotrophins in the development and regeneration of skeletal muscle
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
32
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Krakow
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Dębica
1
Lodz
1
Poznan
1
Radecznica
1
Ruda Śląska
1
Sosnowiec
1

No access

No Thumbnail Available